1 filter
Sorteer op: Relevantie

Professionele advocaten om u te helpen

Advocaten geven juridisch advies aan cliënten en treden namens hen op in gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de wet.

Ze onderzoeken, interpreteren en bestuderen zaken om cliënten in verschillende situaties (zoals rechtbanken en besturen) te vertegenwoordigen. Zij hebben namens cliënten in verschillende situaties betwistingen aangevoerd om juridische oplossingen te zoeken.

Om advocaat te worden, moet u in het bezit zijn van een universitaire graad in de rechten en moet u voor de rechtbank worden beëdigd.

In de eerste drie jaar mogen advocaten hun beroep niet zelfstandig uitoefenen. Daarna diende hij als advocaat-stagiair onder de steun van een van de ervaren advocaten.

Als stagiair moet hij nog een professionele opleiding voor advocaten volgen en zes examens afleggen, waaronder de cursus "Alternatieve geschillenbeslechting en tuchtrecht".

advocaten

Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Op basis van de Advocatenwet hebben alle advocaten in Nederland NOvA gevormd.

NOvA pleit ervoor dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de rechter en zorgt voor een passend justitieel beheer voor rechtzoekers. De vereniging bevordert ook de goede praktijk van advocaten. NOvA wordt bestuurd door de Algemene Raad.

NOvA heeft verschillende taken, zoals:

  • Formuleren van de beroepsregels voor de advocatuur.
  • Zorg voor beroepsopleiding advocaten.
  • Verbetering van de kwaliteit van de advocatuur.
  • Ondersteuning van lokaal algemeen toezicht.
  • Toezicht houden op functies en klachten afhandelen.
  • Bevordering van goede discipline en gerechtigheid.

Advocaten/jurist

Een jurist is iemand die met goed gevolg een rechten universiteit heeft afgerond (bachelor en master). Nadat dit onderzoek is afgerond, kan de titel meester der rechten worden gebruikt. Advocaten zijn altijd een jurist; een jurist is echter niet altijd een advocaat.

Iedereen die een diploma rechten heeft behaald en advocaat wil worden, moet de ambtseed afleggen. Vervolgens moet die onder begeleiding van een van de ervaren advocaten stage lopen bij een advocatenkantoor.

Vanaf het moment dat hij beëdigd is, kan hij de titel van advocaat voeren (hij wordt tijdens zijn stage vaak advocaat-stagiair genoemd)

Vind uw advocaat

Het vinden van een geschikte advocaat kan best nog eens voor problemen zorgen. Hoe moet u nou weten wie de perfecte advocaat is voor uw probleem. Hierbij kan AdvocaatHulp u helpen.

U kunt simpelweg contact met ons opnemen, wij zullen u snel en gemakkelijk in contact brengen met een van de ingeschreven advocaten die ervaring heeft met uw juridisch probleem.

Soorten advocaten

Als u een advocaat nodig heeft, kan het moeilijk zijn om precies te bepalen wat voor soort advocaat u nodig heeft. Er zijn veel soorten advocaten, van scheidingsadvocaten tot erfrecht, van arbeidsrecht tot letselschade.

In dit stukje laten we u zien wat verschillende advocaten zijn en welke voor u geschikt zal zijn.

Strafrecht advocaten

Volgens de strafwet kunnen verdachten alleen worden gestraft als ze een strafbaar feit plegen in overeenstemming met de wet. Het strafrecht maakt onderscheid tussen overtredingen en misdaden.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Arbeidsrecht advocaten

Arbeidsrecht is een juridisch veld dat alle wet- en regelgeving op het gebied van werk omvat. In de praktijk komt het werk van arbeidsrecht advocaten neer op het behandelen en bemiddelen van conflicten.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Bestuursrecht advocaten

Het Bestuursrecht regelt de werkwijze en procedures van bestuursorganen bij het uitvoeren van bestuurstaken met betrekking tot natuurlijke personen en rechtspersonen (burgers).

In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels opgenomen over de besluitvorming en administratieve procedures die de burger ter beschikking staan, zoals bezwaar en beroep.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Huurrecht advocaten

Huurrecht is een combinatie van regels en afspraken op het gebied van huur. Huur is een overeenkomst waarbij de verhuurder belooft een deel of het geheel van zijn eigendom aan de huurder ter beschikking te stellen en de huurder een prijs betaald.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Personen- en familierecht advocaten

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en betreft familiezaken zoals echtscheiding, geboorte, ouders en huwelijk.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Ondernemingsrecht advocaten

Als een bedrijf of organisatie winst wil maken en er een rechtspersoon bij betrokken is, valt het bedrijf / de organisatie onder het ondernemersrecht.

Faillissementskwesties, zakenpartnerkwesties en insolventierecht vallen bijvoorbeeld onder het ondernemersrecht.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Fiscaal recht advocaten

Fiscaal recht of belastingrecht is een reeks regels met betrekking tot het innen en heffingen van belastingen. Fiscaal recht is een onderdeel van het publiekrecht en is soms ook opgenomen in het bestuursrecht.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Contractenrecht advocaten

Contractenrecht wordt ook wel "overeenkomstenrecht" genoemd. Dit deel van de wet omvat uiteraard contracten en overeenkomsten.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Goederenrecht advocaten

Het goederenrecht is een rechtsgebied dat betrekking heeft op de juridische relatie tussen individuen en activa. Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten.

Daarom heeft het goederenrecht niet alleen betrekking op materiële objecten, maar ook op immateriële objecten die het recht bepalen om over specifieke goederen te beschikken.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Erfrecht advocaten

Erfrecht verwijst naar de wettelijke regels met betrekking tot erfenis. In het Burgerlijk Wetboek staat wie de erfgenamen zijn en op wat zij recht hebben.

Met een testament kunt u de regels van het erfrecht overtreden. Als u geen testament heeft, bepaalt het erfrecht de gevolgen van een erfenis.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Auteursrecht advocaten

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een literair, wetenschappelijk of artistiek werk of van diens opvolger.

Behoudens wettelijke beperkingen kan het werk openbaar worden gemaakt en gekopieerd. (Artikel 1 "Auteursrechtwet")

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Letselschade advocaten

Bent u aangereden door een auto of betrokken bij een bedrijfsongeval? Vaak Raakt iemand dan geblesseerd. Denk aan; verwondingen, blessures of ander letsel.

Dit wordt ook wel letselschade genoemd. Dit zijn lichamelijke en geestelijke schade veroorzaakt door ongevallen veroorzaakt door andere mensen.

Meer info over dit soort advocaten kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.

Is een advocaat nodig?

De hulp van een van de professionele advocaten is altijd aan te raden. Daarnaast is iedere Nederlander wettelijk verplicht om een ​​advocaat in te huren voor civiele procedures en familierechtelijke zaken (zoals echtscheiding).

Civielrechtelijke geschillen zijn een situatie waarin burgers of organisaties met elkaar in conflict komen.

Als u een eiser bent in de kort geding procedure - een urgente gerechtelijke procedure - moet u ook een advocaat inhuren. Als verweerder in het kort geding geldt deze verplichting niet.

In strafzaken is geen advocaat nodig. In dit geval is het echter verstandig om de hulp van een advocaat in te roepen, omdat de veroordeling tot ernstige gevolgen kan leiden.

Hetzelfde geldt voor geschillen met de overheid, zoals geschillen over bouwvergunningen: je hebt in principe geen advocaat nodig. Afhankelijk van de complexiteit en het belang van de zaak kan het echter verstandig zijn om professionele rechtsbijstand in te schakelen.

Wat kost een advocaat

Het honorarium voor een jurist met rechtelijke ervaring is ongeveer 80 tot 140 euro per uur. Ondertussen is het honorarium voor een advocaat ongeveer 175 tot 500 euro per uur bedraagt.

Een deel van de reden is de opleiding: Advocaten hebben een universitaire graad in de rechten afgerond, daarnaast hebben zij een stage gelopen bij een advocatenkantoor.

Daarnaast bestaan de proceskosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken, deze moet u doorgaans zelf betalen. Tenzij de rechtbank oordeelt dat de verliezende partij deze vergoedingen zal betalen. Indien u echter een van de advocaten inhuurt, kost dat wel geld.

De kosten van de strafrecht procedure omvatten:

  • Griffierechten, kosten voor het starten van de procedure
  • De kosten van de deurwaarder die de andere partij belt
  • Advocaatkosten
  • Uitgaven voor deskundigen en getuigen waarvan u deelname wilt tijdens de strafzaak.

Afhankelijk van de uitslag van een strafrechtelijke uitspraak zou u deels uw kosten nog terug vergoed kunnen krijgen. Echter, indien u verliest zou u nog een deel moeten vergoeden van de tegenstander.

Eerste contact met een van de advocaten

U kunt bij ons altijd terecht als u advies wilt of benieuwd bent wat een van onze advocaten voor uw probleem kan betekenen.

Wij bieden deze hulp volledig kosteloos aan. Dat scheelt u op economisch vlak zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

AdvocaatHulp streeft ernaar om zo snel mogelijk de meest geschikte advocaat te vinden welke u zo goed en efficiënt zal helpen bij uw zaak. U deelt uw gegevens en uw probleem, dan zorgen wij dat u dezelfde dag nog een voorstel krijgt van een van onze advocaten. Geheel kostvrij!

advocaten rechtzaak hulp

Overige informatie kunt u vinden bij het ministerie van justitie of bij de raad van rechtsbijstand.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.