1 filter
Sorteer op: Relevantie

Mediation biedt de beste oplossing voor 2 partijen

Soms kan het voorkomen dat u en een tegenpartij met een probleem kampen waarvoor u probeert samen een oplossing te vinden. U kunt er in dat geval voor kiezen om een mediator in te schakelen om het gezamenlijke probleem te bemiddelen.

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij de mediator subjectief en onafhankelijk kijkt naar beide kanten van het verhaal en probeert om tijdens de mediation een overeenkomst te realiseren tussen de partijen.

Waarom mediation? De mediator zal proberen om de partijen dusdanig te motiveren om zelf met een perfecte uitkomst op het probleem te komen.

Op deze manier wordt er geprobeerd om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. Lees verder om meer te weten te komen over mediation en mediators.

mediation

Wat is mediaton?

Mediation is een proces van bemiddeling tussen twee partijen onder toezicht van dezelfde mediator. De mediator is onafhankelijk en daardoor onpartijdig. Bemiddeling kan u helpen juridische problemen op te lossen.

Bijvoorbeeld bij echtscheiding, arbeidsconflict of gezinsconflict. Mediation betekent daarom dat de twee partijen een dialoog voeren met de mediator om het conflict op te lossen. Er is geen discussie over het conflict zelf.

De mediator kan ook bepaalde expertisegebieden hebben, zoals financiën, kinderen of relaties. Wanneer de twee partijen samenwerken met een specifieke mediator, begint het mediationproces.

Wat is het stappenplan bij mediation?

Er is over het algemeen altijd een standaard stappenplan wat wordt doorlopen als het gaan om mediation. Het begint vaak met een probleem waarbij één van de partijen de andere partij een verzoek doet tot bemiddeling.

Dit kan ook gebeuren in de rechtszaal tijden een rechtszaak, dit noemt met ook wel; mediation naast rechtspraak. Nadien zullen beide partijen de volgende stappen stuk voor stuk doorlopen:

1. Het vinden van de juiste mediator

Er zijn veel mediators, maar hoe vindt u de juiste mediator voor uw juridisch geschil? Het hangt af van de bepaalde kwaliteitseisen per mediator of deze goed bij uw situatie past.

Via onze advocaat-zoekmachine vindt u niet alleen advocaten in uw regio, maar ook mediators die allen zijn geregistreerd als MFN registermediator. Veel advocaten hebben ook een opleiding tot mediator gevolgd.

Als u de andere partij voorstelt gebruik te maken van mediation, stelt u meestal drie mediators van uw keuze voor aan de andere partij, en de andere partij kan er één kiezen. Zo voorkomt u dat de andere partij de indruk wekt dat u heeft bepaald welke mediator in uw geschil als mediator dient op te treden.

2. Verzoek tot eerste contact met mediator

Nadat er met beide partijen is overeengekomen welke mediator de zaak gaat behandelen zal over worden gegaan op het eerste contact. In de meeste gevallen is dit via de mail of telefonisch.

Tijdens dit gesprek zal aan de mediator gevraagd worden naar zijn beschikbaarheid op korte termijn, de expertise van de mediator, zijn of haar werkwijze en uiteraard niet onbelangrijk, de prijs voor de mediation.

Indien dit eerste gesprek of mailcontact goed is verlopen, gaat de desbetreffende mediator de andere partij benaderen of het inderdaad juist is wat hij zojuist heeft vernomen van de eerste partij en of de andere partij akkoord gaat met deze mediator. Er wordt tijdens deze gesprekken nog geen inhoudelijke informatie verstrekt over de zaak.

3. Aanvang van eerste mediation bijeenkomst

Dan wordt meestal de eerste gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. In sommige gevallen zal de mediator eerst met beide partijen afzonderlijk spreken, maar dit is de uitzondering, niet de regel.

Tijdens het eerste gesprek legt de mediator uit wat mediation is en hoe het werkt. De mediator zal de mediationovereenkomst met beide partijen doornemen, die veel regels bevat die beide partijen moeten volgen.

In de overeenkomst staat bijvoorbeeld dat bemiddeling puur vrijwillig is en dat elke partij deze op elk moment kan beëindigen. De overeenkomst bepaalt ook dat beide partijen (en eventuele juridische adviseurs) alles wat tijdens het bemiddelingsproces besproken wordt strikt vertrouwelijk dienen te behandelen.

mediation

4. Het mediation gesprek

Nadat de formaliteiten omtrent mediation zijn afgehandeld kan het mediationgesprek beginnen. Tijdens dit gesprek krijgen beide partijen om de beurt tijd om hun kant van het verhaal te vertellen.

Hierbij worden vragen gesteld om te achterhalen wat er gebeurd is, hoe dit heeft kunnen gebeuren en eventueel nog extra vragen om nog meer informatie op tafel te leggen. Tijdens deze fase zal de mediator gebruik maken van een methode om het gesprek te sturen richting een mogelijke oplossing.

5. Fase van onderhandeling

Meestal begint dan de onderhandelingsfase. Soms kan het plaatsvinden tijdens de eerste bemiddelingsbijeenkomst, maar serieuze onderhandelingen beginnen meestal pas tijdens de tweede bijeenkomst.

Wat zijn de mogelijke oplossingen en welke voorwaarden zijn belangrijk voor beide partijen? Normaal gesproken wordt het gesprek tijdelijk onderbroken, zodat beide partijen afzonderlijk met de mediator kunnen onderhandelen, of als de partijen juridische adviseurs hebben, kunnen ze ook met hun eigen raadsman onderhandelen.

6. Afronding

Als de onderhandeling uiteindelijk leidt tot een oplossing die door beide partijen wordt geaccepteerd, is het gebruikelijk om deze oplossing en de daarbij behorende voorwaarden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst te leggen.

Door de overeenkomst vast te leggen in een schriftelijk document, zal er geen misverstand bestaan ​​over de exacte bereikte overeenkomst.

Niet elke bemiddeling kan met succes worden afgerond. Als de partijen uiteindelijk geen overeenstemming bereiken, wordt de mediation beëindigd door de mediator of een van beide partijen.

In dit geval wordt meestal een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank, zodat het geschil alsnog kan worden opgelost.

Wat kost de juiste vorm van mediation?

Heeft u een geschil met een partij en wilt u daar graag met behulp van een professionele mediator naar laten kijken? Wilt u graag weten, wat kost mediation eigenlijk? Kan ik de Raad van Rechtsbijstand vragen om ondersteuning?

De gemiddelde kosten zijn voor een mediator ongeveer gelijk aan die van een advocaat. Tussen de 175 en 500 euro per uur, deze prijs is uiteindelijk afhankelijk van hoe groot de zaak is en hoe ervaren de advocaat.

Laat uw gegevens en een korte beschrijving van het probleem achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Door de landelijke dekking van Advocaathulp is er altijd een geschikte oplossing bij u in de buurt!

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.