1 filter
Sorteer op: Relevantie

Auteursrecht, wat is dat precies?

Auteursrecht beschermd de makers voor het nabootsen van hun werk of dupliceren daarvan. Advocatenauteursrecht geven advies over inbreuk op en bescherming van auteursrechten. Indien u overweegt u om foto's, software, ontwerpen, broncode of tekst van anderen te gebruiken, let dan op. De belangrijkste informatie over copyright vind je hier en op de rest van de website.

auteursrecht

Hoe ontstaat auteursrecht

In Nederland is het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming op geen enkele manier beperkt. Auteursrecht wordt puur gegenereerd door het maken van werken. De uitvoerende kunstenaars verkrijgen volgens de wet recht over het eigen gemaakte werk mits anders is afgestemd.

Op deze manier blijft het beschermde werk het intellectuele eigendom. Er zijn verschillende collectieve beheersorganisaties die door middel van naburige rechten het recht van de maker waarborgen.

Auteursrecht in de wet

In Nederland is het auteursrecht vastgelegd in de Auteurswet. Artikel 1 van de auteurswet luidt dan ook: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.". Deze wet stamt uit 1912.

Europees is het auteursrecht vastgelegd in de Berner Conventie uit 1886. Artikel 1 hiervan luidt: "The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.". Deze auteursrecht wet is later nog zevenmaal aangepast en uitgebreid.

Auteursrecht rechten

Het auteursrecht biedt twee aanvullende rechten. Onder het auteursrecht vallen namelijk ook de exploitatierechten en het persoonlijkheidsrecht.

 • Exploitatierechten zijn de rechten om het werk te dupliceren en om het werk publiekelijk te maken.
 • Persoonlijkheidsrecht heeft betrekking tot de persoonlijke band tussen de artiest en zijn werk. Zijn werk mag niet onder een andere naam worden uitgebracht of aangepast worden door anderen.

Waarop kunt u auteursrecht hebben?

Op heel veel soorten producten en ideeën valt auteursrecht te plaatsen. Enkele voorbeelden van werken met auteursrecht zijn:

 • apps
 • romans
 • novellen
 • (Sinterklaas)gedichten
 • voordrachten en conferences
 • films en videoclips
 • essays
 • verslagen
 • websites
 • software
 • videogames
 • producten van industriële of ambachtelijke vormgeving
 • brieven
 • dagboeken
 • bankbiljetten
 • muzikale composities
 • toneelwerken
 • choreografieën
 • redevoeringen
 • bouwtekeningen, aardrijkskundige kaarten
 • schilderijen
 • tekeningen
 • (spot)prenten
 • strips
 • grafische ontwerpen
 • architectonische werken
 • foto's
 • werken van beeldende kunst
 • sieraden

Duur van auteursrecht

Volgens artikel 37 van de Auteurswet vervalt het auteursrecht op een werk na 70 jaar na het overlijden van de maker. Elke 1 Januari van een jaar, startende in het jaar na overlijden, gaat hier een jaar vanaf.

Licenties

Als de producent zelf het auteursrecht op zijn werk wil behouden, kan hij een licentie (= toestemming) verlenen. Dit betekent dat hij zijn werk alleen op een bepaalde manier en / of een bepaalde periode en / of een bepaalde (geografische) regio mag publiceren of dupliceren. Het auteursrecht blijft van de maker.

Er is een belangrijk verschil tussen een exclusieve licentie en een niet-exclusieve licentie. Met een exclusieve licentie is alleen de licentienemer (bijvoorbeeld de uitgever van de roman) bevoegd om het werk op een overeengekomen manier te gebruiken. In een niet-exclusieve licentie kan de copyrighthouder dezelfde rechten ook aan anderen in licentie geven. Muziekrechten worden bijvoorbeeld meestal niet-exclusief in licentie gegeven aan verschillende radiostations.

Auteursrecht advocaat

Als iemand het werk van iemand anders imiteert, kan dit een inbreuk op het auteursrecht zijn. In dat geval heeft de fabrikant het recht om de publicatie / distributie van namaakproducten te verbieden. Soms heeft de fabrikant ook het recht om schadevergoeding te eisen en / of schadevergoeding / vernietiging van inbreukmakende goederen te eisen. Als de fabrikant een licentie verleent, is dit geen inbreuk, dus auteursrechtelijke contractrechten zijn ook erg belangrijk. Bij al dit soort gevallen kan een advocaat met auteursrecht ervaring u bijstaan.

Wordt uw auteursrecht geschonden of wordt u aangeklaagd wegens schending van het auteursrecht? Of werk je aan samenwerking waar auteursrecht toepasbaar is? Neem dan contact op met een van onze auteursrecht advocaten.

Kosten auteursrecht advocaat

Het honorarium voor een jurist met auteursrecht ervaring ligt veelal rond de 80 tot 140 euro per uur. Ondertussen ligt het honorarium voor een strafrechtadvocaat ongeveer op 175 tot 500 euro per uur.
Dit is niet alleen een enorm verschil in het auteursrecht. Een groot deel van de reden is de opleiding: de advocaat heeft een universitaire graad in de rechten en daarnaast een stage gelopen bij een advocatenkantoor.

auteursrecht advocaat

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.