1 filter
Sorteer op: Relevantie

Hoe treft u een betalings­regeling?

Een betalingsregeling is een afspraak waarbij twee partijen vastleggen dat openstaande schulden worden afbetaalt binnen een bepaalt termijn. Er zijn dus twee kanten van het verhaal, de kant van de klant en de kant van de schuldeiser. Wij zullen de procedure voor beide partijen verder toelichten.

betalingsregeling treffen

Betalingsregeling vanuit de klant

Het kan zijn dat u schulden heeft maar deze niet direct kan afbetalen. In dit geval kan u ervoor kiezen om een betalingsregeling aan te gaan bij de schuldeiser. Hierbij maakt u een afspraak dat u binnen een bepaald tijdsbestek uw schulden in termijnen afbetaalt.

Dit is enkel mogelijk wanneer de eiser hiermee akkoord gaat, zij zijn namelijk niet verplicht om deze betalingsregeling te accepteren. Als de eiser akkoord gaat wordt aangeraden om dit schriftelijk vast te leggen zodat er een bewijs is van de afspraak.

Hoeveel wilt u per maand aflossen?

U moet voordat u een betalingsregeling treft berekenen hoeveel u per maand kwijt kan aan aflossing. Hier zijn handige tools voor ontwikkeld zoals de rekentool beslagvrije voet en zelfjeschuldenregelen.nl.

Er blijft altijd na de aflossing een X bedrag over wat gebruikt kan worden voor vrije besteding. Het bedrag ligt onder de bijstandsnorm, wat u minimaal ter beschikking moet hebben om te voorzien in levensonderhoud.

Betalingsregeling onmogelijk?

Schuldeisers hoeven niet altijd akkoord te gaan met een betalingsregeling. In het geval dat dat zo is bij één of meerdere eisers dan kunt u zich beroepen op de wettelijke schuldsanering.

Lenen bij de bank

Om uw schulden in één keer af te betalen kunt u ook geld lenen op krediet bij de bank. Dit noemt men ook wel een ‘sociale lening’, waarbij een termijn van bijvoorbeeld 2 jaar wordt vastgelegd. U moet dan binnen twee jaar de bank het geleende bedrag terugbetalen inclusief rente.

betalingsregeling advocaat

Betalingsregeling met een klant

Als u ondernemer bent, komt het vaak voor dat klanten uw facturen niet kunnen betalen. Dat is niet per se het einde van de wereld, maar het betekent wel dat je goed op de situatie moet letten, zeker als de klant om betalingsregelingen vraagt.

In dit artikel kijken we naar het bereiken van een betalingsovereenkomst met uw klant. Waar moet u extra aandacht aan geven bij het afspreken van betalingsregelingen? Welke alternatieven heeft u? Wat als de klant uiteindelijk failliet dreigt te gaan? Wat kunt u als ondernemer doen als uw klant zich niet aan de betalingsregeling houdt?

Hoe treft u een betalingsregeling?

Als uw klant meldt dat hij niet kan betalen, kunt u beter niet direct overgaan op een betalingsregeling. Probeer eerst te kijken of de klant de factuur nog kan betalen, bijvoorbeeld een week later. Bevestig indien mogelijk via e-mail en let goed op de betaalstatus.

Blijkt echter dat uw klant de factuur niet in korte tijd kan betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Zakelijk gezien is het verstandiger om tot een akkoord te komen over betalingsafspraken dan de betaling van de volledige factuur op te schuiven.

Punten om rekening mee te houden

Houd bij het treffen van een betalingsregeling rekening met de volgende punten:

  • Maak inhoudelijke afspraken over de betalingsregeling: in welke termijnen betaalt de klant, hoeveel betaalt de klant per keer en rekent u rente voor de betaling? Leg dit vast op papier om onenigheden te voorkomen.
  • Leg ook op papier vast dat indien er niet wordt voldaan aan één van de betalingstermijnen, het volledige bedrag in een keer mag worden opgeëist. Als u dit niet doet is het bij een procedure alleen mogelijk om het achterstallige deel telkens op te eisen.
  • Indien het gaat om een vaste klant word aangeraden om verdere afspraken te maken over toekomstige leveringen. Zorg er in ieder geval voor dat bij de volgende leveringen de betaling vooraf voldaan wordt om verdere achterstallige betalingen te voorkomen.
  • Als u betalingsregelingen in de vorm van schuldbekentenis wilt zien, moet u er rekening mee houden dat in ieder geval de debiteur het bedrag volledig heeft uitgeschreven ("drieduizendvierhonderd-en-tien euro"). Een volledig met de hand geschreven bekentenis is ook goed. Op deze manier heeft u juridisch gezien het beste bewijs als de betaling uiteindelijk moet worden afgedwongen in een procedure.

Onthoud echter altijd dat u nooit verplicht bent om betalingsregelingen te treffen. Als u dat niet wilt, hoef je nergens mee akkoord te gaan. Bij wanbetaling kunt u er ook gewoon voor kiezen om uw vordering op de gebruikelijke manier te incasseren, inclusief de incassokosten en rente.

Heeft u na één of meerdere aanmaningen nog steeds niet betaald gekregen, dan hoeft u de zaak alleen maar over te dragen aan een advocaat. Nadat een gerechtelijke procedure is aangespannen, kunnen betalingen meestal snel worden uitgevoerd door middel van beslaglegging. Veel van uw onkosten kunnen op de andere partij worden verhaald.

Ook kun je kijken of andere opties haalbaar zijn. Dit kan de uitoefening van het retentierecht, het recht om te klagen, het eigendomsvoorbehoud of het verzoek om opschorting omvatten.

Indien het om grote gedragen gaat en u bent er nog niet helemaal uit wat de beste oplossing is kunt u het best een jurist inschakelen. Deze vertellen u wat de beste mogelijkheden zijn en hoe u deze op de beste manier kunt inzetten.

betalingsregeling advies (2).jpg

Betalingsregelingen bij faillissementen

Klanten die u niet kunnen betalen, hebben doorgaans meer schuldeisers. Daarom kan een poging om betalingsregelingen te treffen bijvoorbeeld een voorbode zijn van een faillissement.

Als u betalingsregelingen heeft getroffen maar uw klant vraagt alsnog een faillissement aan, dan kunt u ervan uitgaan dat u niet veel geld terug zult zien. In veel gevallen zullen begunstigden, belastingautoriteiten en separatisten (pand- en hypotheekhouders, meestal banken) toestemming krijgen om bijna al hun eigendommen te verdelen.

Houd bij het maken van betalingsregelingen rekening met het volgende: als u verwacht dat uw klanten uiteindelijk failliet gaan, kunt u beter niet een betalingsregeling aangaan.

Niet nagekomen betalingsregeling

Als uw klanten akkoord zijn gegaan met de betalingsregeling en ze voldoen hier niet aan, kunt u natuurlijk herinneringen of verzoeken naar de klanten sturen en / of telefonisch contact met hen opnemen. U kunt er ook voor kiezen om de betaling af te dwingen. Het bedrag moet natuurlijk hoog genoeg zijn, omdat anders gerechtelijke stappen niet rendabel zijn.

Als u in de (schriftelijke) overeenkomst het volledige te betalen bedrag bij niet nakoming van de betalingsregeling heeft opgenomen, kunt u altijd direct het volledige bedrag claimen. Als uw klant niet betaalt, kunt u de betaling afdwingen bij de rechtbank, wat kan leiden tot beslaglegging.

Hulp nodig bij het treffen van een betalingsregeling?

Wilt u meer informatie aangaande betalingsregelingen of schuldsanering? Neem contact op met Advocaathulp.com en nemen zo snel mogelijk contact met u op! Door ons landelijke netwerk hebben wij altijd de perfecte advocaat of jurist bij u in de buurt. Laat snel uw gegevens achter!

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.