1 filter
Sorteer op: Relevantie

Contracten­recht advocaten gebruiken bij onzekerheden

Contracten zijn er niet voor niets, contracten zijn er om bepaalde afspraken of garanties na te komen en vast te leggen. Bij het opstellen en/of ondertekenen van contracten is het dan ook handig om dat te laten dubbel checken door een expert.

Advocaten met expertise in contractenrecht kunnen u gemakkelijk bijstaan bij zulke gelegenheden. Zij zorgen ervoor dat een samenwerking tussen twee partijen goed verloopt.

contractenrecht

Wat is het contractenrecht?

Contractenrecht is alledaags recht. Iedereen krijgt wel eens met een contract te maken.

Bijvoorbeeld bij kopen, het ondertekenen van een huurovereenkomst, het verkrijgen van krediet of het inhuren van een dienstverlener. Kortom, iedereen moet elke dag bewust of onbewust met contractenrecht omgaan.

Het contractenrecht bepaalt de voorwaarden waaraan het contract moet voldoen, vooral wat er gebeurt als de overeenkomst niet wordt nagekomen. Het is van groot belang om de gemaakte afspraken duidelijk af te stemmen.

Soorten overeenkomsten binnen het contractenrecht

Binnen het contractenrecht zijn vele verschillende overeenkomsten. De volgende overeenkomsten zijn een aantal voorbeelden van overeenkomsten die vallen onder het contractenrecht.

 • Financierings- en zekerheidsovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Overnamecontracten
 • Koopovereenkomsten
 • Ruilovereenkomsten
 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten

Opstellen van overeenkomsten binnen het contractenrecht

Het verdient aanbeveling om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit kan voorkomen dat de partijen bij een toekomstige overeenkomst van mening verschillen over de exacte bereikte overeenkomst.

Weigert de andere partij per ongeluk het bestaan ​​van een overeenkomst, dan heb je ook een bewijs van de overeenkomst.

Daarom is het van cruciaal belang dat alle overeengekomen overeenkomsten in het contract worden opgenomen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Vaak wordt geconstateerd dat partijen zelf (in eerste instantie) een duidelijk idee hebben om tot overeenstemming te komen, maar dat bij de formulering van deze overeenkomsten nog wel eens verschillende juridische interpretaties worden geïnterpreteerd.

Als er een probleem is waarvan de partijen niet weten wanneer de overeenkomst is bereikt, zijn er nog uitgebreide onderhandelingen en zelfs geschillen nodig om beslissingen te nemen over de rechten van de partijen bij het conflict.

Algemene voorwaarden checken

Wilt u de algemene voorwaarden laten controleren? Dat is een heel verstandig besluit. Het laten checken op rechtsgeldigheid en volledigheid biedt u zekerheid.
Bij het checken van uw algemene voorwaarden wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Zijn de algemene voorwaarden compleet?
 • Of de algemene voorwaarden bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet;
 • Eventuele inconsistenties in de algemene voorwaarden;
 • De algemene voorwaarden zijn in lijn met al uw zakelijke activiteiten;
 • Of de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn.

Advocaat contractenrecht

Het opstellen of checken van een overeenkomst is een gespecialiseerde taak. De inhoud van de overeenkomst moet zorgvuldig worden bepaald en op papier worden geschreven.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een overeenkomst, kan de contractadvocaat alle overeenkomsten op papier zetten en ontsnappingsclausules opnemen.

Als een van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt, krijgt u te maken met bepalingen in het contractenrecht, zoals contractbreuk, compensatie, nakoming of contractbreuk.

Bent u op zoek naar advies over contractenrecht? Onze specialisten binnen contractenrecht helpen u graag verder en beschikken over alle kennis om u optimaal van dienst te zijn.

Kosten advocaat contractenrecht

De kosten van een jurist met ervaring in contractenrecht, ligt ongeveer tussen de 80 tot 140 euro per uur. Ondertussen ligt de prijs van een contractenrecht advocaat op ongeveer 175 euro tot 500 euro per uur.

Dat kan enorm schelen, niet alleen bij contractenrecht. Een deel van de reden is de opleiding: een advocaat heeft een universitaire rechtenstudie afgerond en heeft daarnaast een stage gelopen bij een advocatenkantoor.

contractenrecht advocatuur

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.