1 filter
Sorteer op: Relevantie

Erfrecht veroorzaakt vaak lastige situaties

Erfrecht is iets waar u hopelijk niet al te vaak mee in aanraking hoeft te komen, maar helaas is het in sommige gevallen onvermijdelijk. Het kan voorkomen dat een familielid zoals een ouder broer, zus, grootouder of overgrootouder komt te overlijden en deze persoon over een vermogen beschikt.

Doordat u bloedverwanten bent kan het zijn dat u recht heeft op een deel van dit bedrag. Over het algemeen wordt deze erfenis eerlijk onder de erfgenamen verdeeld en verloopt deze verdeling soepel en eerlijk. Het kan echter ook voorkomen dat er enige onenigheid ontstaat over wie nu precies aanspraak maakt op het vermogen.

In dit geval is het verstandig om een erfrecht advocaat erbij te betrekken. Deze erfrecht advocaat zal u helpen om ervoor te zorgen dat u ook krijg waar u recht op heeft. Lees verder om meer te weten te komen over erfrecht en erfrecht advocaten.

erfrecht

Wat valt er onder het erfrecht?

Het erfrecht is niet altijd van toepassing. U kunt alleen aanspraak maken op het erfrecht indien er geen testament is opgesteld door de overledene. De erfgenamen worden namelijk bepaalt aan de hand van het testament, indien deze aanwezig is.

U kunt zien wat het volledige nalatenschap van de overledene is in de verklaring van erfrecht. In deze verklaring staat beschreven wie er precies erfgenamen zijn van de overledene en wie de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt. Op deze manier is het mogelijk om je recht op een erfenis aan te tonen.

De verklaring is enkel op te maken door een notaris en zal door verschillende instanties worden gevraagd bij het afhandelen van iemands overlijden.

Geen testament

In sommige gevallen komt het voor dat er geen testament is opgesteld en in dat geval hebben alleen de echtgenoot of geregistreerd partner en directe bloedverwanten van de overledene recht op een deel van de erfenis.

Dit soort gevallen komen voor bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap een overleden partner is. De eerste groep dat recht heeft op de erfenis zijn de eigen kinderen.

Wanneer dit het geval is gaat volgens boek 4 van het burgerlijk wetboek de zogenaamde wettelijke verdeling van kracht.

Hierin staat beschreven hoe het vermogen wordt verdeeld bij het overlijden van een van de ouder, namelijk over gelijken delen onder de echtgenoot van de overledene en diens kinderen.

Kindsdeel

Wat ook onder het erfrecht valt is het kindsdeel. Indien een ouder overlijdt heeft u altijd recht op een deel van de erfenis dat hij of zij achterlaat. In het parentele stelsel staat beschreven dat de kinderen en partner van de overledene, in gelijke delen, aanspraak maken op de erfenis.

Het deel hiervan wat naar de kinderen gaat heet ook wel het kindsdeel. Dit vermogen heeft wel een uitzondering in vergelijking met het deel wat de echtgenoot van de overledene krijgt.

Het kindsdeel wordt namelijk volledig op de naam van de langstlevende echtgenoot gezet en de kinderen krijgen dit vermogen pas wanneer ook deze ouder komt te overlijden.

Buitenechtelijke erfenis

Geconcludeerd heeft u alleen recht op een deel van de erfenis als u een directe bloedverwant bent of op grond van de wet. Het kan echter ook voorkomen dat u door uw ouders bent onterfd, wat dan?

Of de overledene heeft in het testament specifieke personen benoemd waarbij deze persoon niet van uw bestaan af wist door bijvoorbeeld buitenechtelijke gebeurtenissen.

Indien u kan aantonen dat u daadwerkelijk een buitenechtelijk kind bent van de overledene dan heeft u volgens de wet recht op een bepaald deel van de erfenis. Dit heet het legitieme portie en is de helft van het deel wat een kind anders had geërfd.

erfrecht

Wat zijn de taken van een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat kan hulp bieden op meerdere vlakken. Hieronder staan de meest voorkomende onderwerpen beschreven. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan

Erfrecht bij onterving

Natuurlijk is het verdelen van vermogen en bezittingen van een overledene niet de leukste taak om te doen, maar helaas op een gegeven moment wel noodzakelijk. Het gebeurd hierbij helaas vaak dat er ruzies ontstaan waarbij families alleen maar verder van elkaar af komen te staan in plaats van dat ze gezamenlijk rouwen om het verlies van een dierbare.

Het gebeurt helaas ook vaak dat door een familie ruzie een van de ouders hun kind uit het testament willen verwijderen. Hier wordt dan een executeur testamentair voor ingeschakeld, dit noemt men uiterste wilsbeschikking.

Zoals hierboven beschreven is dat door het wettelijke kindsdeel niet helemaal mogelijk dus kunt u hiervoor een advocaat inschakelen om dit tegen te gaan.

Niet eens met het testament

Het komt ook voor dat een van de erfgenamen het niet eens is met het achtergelaten testament omdat deze persoon vindt dat hij een groter aandeel verdient. In dat geval is het mogelijk om het testament aan te vechten om te pleiten voor een rechtvaardige verdeling van het vermogen en bezittingen.

Erfenis wel of niet aanvaarden?

Daarnaast is een van de meest voorkomende vragen binnen het erfrecht of u de erfenis wel moet aannemen. Het kan namelijk voorkomen dat de overledene, ook wel erflater genoemd, schulden had welke nog terugbetaalt moeten worden.

Als u de erfenis aanvaard terwijl deze schulden erg hoog zijn dan kan het u zelf veel geld gaan kosten aangezien deze schulden in dit geval worden overgenomen.

Er zijn in dit geval drie opties met betrekking tot het aanvaarden van de erfenis: erfenis verwerpen, erfenis zuiver aanvaarden of erfenis beneficiair aanvaarden.

Erfenis verwerpen:
Indien u voor deze optie kiest ziet u volledig af van uw aandeel van de erfenis. Hierdoor bent u volledig onaansprakelijk gesteld voor de eventuele schulden die hieraan verbonden zijn maar maakt u dus ook geen aanspraak op het geld wat eventueel overblijft nadat de schulden zijn verwerkt.

Erfenis zuiver aanvaarden
Als u de erfenis volledig accepteert, ontvangt u alle eigendommen en schulden van de overledene. U kunt een volledige acceptatieverklaring indienen bij de griffie. Dit is niet vereist.

Als u de bezittingen van de overledene verkoopt of deze op een andere manier van schuldeisers terugtrekt, heeft u een zuivere erfenis aanvaard. Hetzelfde geldt als u alle onbetaalde rekeningen betaalt. Nadat alle schulden zijn afgelost heeft u het recht op alle bezittingen en vermogen van de overledene.

Stel dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen dan zal u zelf vanuit uw eigen vermogen deze schulden moeten afbetalen. Indien na aanvaarding van een zuivere erfenis blijkt dat er ineens een onverwachte schuld is bij de overledene dan wordt er een uitzondering getroffen.

Erfenis beneficiair aanvaarden
Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden dan bent u niet hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schulden die aan de erfenis zijn verbonden. Het wordt ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Echter is het wel zo dat u niets van de erfenis ontvangt tot alle lopende schulden zijn afgelost.

erfrecht

Waarom een erfrecht advocaat inhuren?

In de meeste gevallen wordt de verdeling van het vermogen en bezittingen van de overledene rustig afgehandeld. Echter komt het, zoals hierboven beschreven, regelmatig voor dat er onenigheid ontstaat over het aandeel binnen het testament.

Om deze onenigheden te verhelpen zal een erfrecht advocaat u helpen door u vakkundig te adviseren, alle handelingen om de procedure aan te gaan verrichten en een verdediging tactiek te bepalen. Deze helpt bij de wettelijke regels.

Daarnaast kan een erfrecht advocaat u adviseren bij het maken van een keuze voor welke vorm van erfenis aanvaarding u kiest. Het kiezen tussen de drie mogelijkheden is vaak niet gemakkelijk en hierbij kan enige hulp van een professional goed gebruikt worden.

Het overlijden van een dierbare kan veel stress opleveren. Vaak kost het veel tijd en energie om alles omtrent een overlijden goed te regelen. Er zijn uiteraard veel folders en websites die u kunnen helpen wanneer u zich in zo een dergelijke situatie bevindt.

Echter hebben veel mensen geen verstand van zaken over dit onderwerp. Wilt u liever met een vaste persoon in contact staan die alles voor u regelt? Dan kunt u het beste contact opnemen met een erfrecht advocaat, deze zal alle taken van u overnemen waardoor u zich kan focussen op andere zaken.

Wat kost een erfrecht advocaat?

Zoals u heeft kunnen lezen kunt u een erfrecht advocaat inzetten voor verschillende doeleinden. Hierdoor zijn de gehanteerde prijzen ook verschillend. Gemiddeld betaald u ongeveer 175 tot 500 euro per uur voor een erfrecht advocaat.

Voor een precieze inschatting van de kosten raden wij u aan om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen wij voor u op zoek naar een passende advocaat voor uw persoonlijke situatie.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.