1 filter
Sorteer op: Relevantie

Hulp bij fusies en overnames

In Nederland heerst de laatste tijd een echte ondernemerscultuur. De kast maakt het gemakkelijker om een ​​bedrijf te starten of te sluiten. Ook hogescholen en universiteiten besteden steeds meer aandacht aan ondernemerschap.

Zodra de ondernemer het ondernemersstadium heeft doorlopen en groeit naar schaalvergroting, ontstaan ​​er strategische problemen. Uitbreiden, verkopen of samenwerken met andere ondernemers. U kunt ervoor kiezen om te fuseren of over te nemen, maar wat is het verschil tussen Fusies en overnames ?

Fusies en overnames hulp.jpg

Waarom een fusie of overname

Er zijn veel redenen voor een fusies en overnames. Een veel voorkomende reden is dat bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen door fusies en overnames, dan door bijvoorbeeld hun eigen productiecapaciteit uit te breiden.

Een andere reden voor fusies en overnames is het creëren van aandeelhouderswaarde. Dit wordt gegenereerd door te profiteren van kansen die voortvloeien uit fusies en overnames. Denk aan nieuwe markten, nieuwe technologieën en schaalvoordelen. Of het vermijden van een overname is een defensieve optie.

Fusies

Fusies en overnames worden vaak door elkaar gebruikt en worden in veel gevallen als synoniemen voor elkaar beschouwd. Er is echter een duidelijk verschil tussen deze twee concepten.

De fusie vindt plaats wanneer de twee bedrijven besluiten de fusie voort te zetten. Een bedrijf bestaat in ieder geval niet meer legaal, maar soms ook niet. Het hangt af van de voor- en nadelen, zoals financiële of organisatorische voor- en nadelen.

Zodra er een fusie plaatsvindt, worden de verschillende eigenaren van het bedrijf meestal gezamenlijke eigenaren met een nieuwe identiteit. Bovendien worden alle activa van beide partijen overgedragen aan de fuserende partij. En controle en (deel) relaties sluiten aan bij goede onderlinge onderhandeling.

Overnames

Fusie betekent gelijkheid tussen partners. Bij een overname is dit niet het geval. Hierbij wordt een bedrijf overgenomen door het, doorgaans grotere, overnemende bedrijf. Het kan ook zijn dat de overnemende partij kleiner is, maar meer geld heeft om de overname te financieren.

Er zijn verschillende soorten overnames. De eerste methode is 'vriendelijke overname'. Dit omvat onderhandelingen tussen de twee bedrijven en een overeenkomst over de koopprijs. De aandeelhouders nemen vervolgens een beslissing.

Meestal draagt ​​de overgenomen partij binnen een bepaalde periode alsnog bij aan de totale groei en winstgevendheid en wordt hierop een deel van het overnamebedrag gebaseerd, de zogenaamde inkomsten.

Bovendien kunnen er ‘vijandige overnames’ plaatsvinden. In deze vorm wordt een bod aan het bedrijf gedaan en het bedrijf heeft hier niet om gevraagd of ermee ingestemd. Ook wel greenmailing genoemd.

Verschil tussen fusies en overnames

Het belangrijkste verschil tussen fusie en overname is de verdeling van partners. Bij een fusie is er meestal een overeenkomst over gelijkheid en zeggenschap tussen de twee partners. Bij overnames is dat echter niet het geval.

De overnemende partij nam het over, waardoor ongelijkheid tussen de twee partijen ontstond. Een ander groot verschil is dat er turbulentie kan optreden binnen de organisatie. Bij fusies en overnames op vriendschappelijke manier is dit meestal kalm en legt het de nadruk op winst. Bij een vijandige overname worden verschillen meestal benadrukt door de curator.

Bij gelijkwaardige fusies wordt meestal een nieuwe naam gekozen om gelijkwaardigheid aan te geven. Na de fusie blijft meestal de naam van de machtigste partij staan.

Een ander verschil is dat bij fusies en vriendschappelijke overnames de leiding doorgaans wel even blijft staan. Bij een vijandige overname vertrekt meestal het hele management of wordt ontslagen.

Bovendien, wanneer een deal wordt bereikt tussen twee partijen, verwijst vriendschappelijke onderhandeling meestal naar een fusie. Wanneer de transactie op een meer onvriendelijke manier wordt afgerond, wordt dit meestal als een overname beschouwd.

Naast het feit dat de termen met elkaar overeenkomen, zijn er ook duidelijke verschillen tussen fusies en overnames. Voor ondernemers kan het een moeilijke keuze zijn om te beslissen welke richting de ondernemer op moet.

Door fusies en overnames zal uw bedrijf waarschijnlijk fuseren met een ander bedrijf. Rationeel gezien is dit meestal beter voor de organisatie, maar meestal gaat het om emotionele aspecten, omdat ondernemers niet alleen afstand willen nemen van hun bedrijf.

In sommige gevallen is er geen andere optie en kan het bedrijf goed doen aan fusies en overnames. Daarom is het voor ondernemers belangrijk om in gedachten te houden wat het beste is voor het bedrijf. Ook al moeten er soms moeilijke beslissingen worden genomen.

Vormen van fusies en overnames

Voor of tijdens de oriëntatiefase is het belangrijk om na te denken over de beste manier om te fuseren of over te nemen. Welk type fusies en overnames moeten we onderscheiden? Wat zijn de verschillende gevolgen? Hier zijn enkele van de meest gebruikte soorten.

Verkoop aandelen

Een groot deel van alle bedrijven zit in B.V. (besloten vennootschap) of N.V. (naamloze vennootschap). Een van de voordelen van het onderbrengen van de vennootschap in de B.V./N.V. is dat het juridisch en economisch eigendom van de vennootschap (lees: vennootschap) wordt overgedragen door verkoop van aandelen.

In de eenvoudigste vorm onderhandelt de verkoper die 100% van de aandelen bezit met de (potentiële) koper en tekent hij een koopovereenkomst om de aandelen aan de nieuwe eigenaar te verkopen. De overeenkomst tot aankoop van aandelen wordt gewoonlijk SPA (overeenkomst tot aankoop van aandelen) genoemd.

Transactie van activa

Een andere optie voor het handelen in aandelen is de handel in activa. Bij de handel in activa worden de aandelen van het bedrijf niet verkocht. Verkoop "alleen" bepaalde goederen of evenementen.

Een koopovereenkomst die de verkochte goederen beschrijft, is meestal een meer gedetailleerd document omdat het nauwkeurig de verkochte goederen beschrijft en welke rechten en plichten eraan verbonden zijn of niet.

In deze koopovereenkomst staat beschreven welke goederen en / of activiteiten worden verkocht. Hierbij kunt u denken aan: machines, klantenbestand, bestellingen, voorraad etc. maar ook aan medewerkers.

Als gevolg van de overdracht kan het bedrijf ophouden te bestaan ​​en fuseert de activiteit met het bedrijf van de partij die de goederen en activiteiten heeft gekocht. Voor het overgeplaatste personeel krijgen ze een nieuwe werkgever.

Alleen het vermogen wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, die ook de nieuwe werkgever wordt. Daarom moet bij het vragen om advies over de gevolgen van relevant personeel veel aandacht worden besteed. Merk op dat deze overdracht meestal ook betrekking heeft op werknemers die niet door de koper worden overgenomen.

Juridische fusie of splitsing

Als twee of meer partijen als één juridische entiteit willen blijven, kunnen ze besluiten om juridisch te fuseren tot één juridische entiteit. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een juridische entiteit op te richten die de twee fuserende partijen zullen fuseren.

Het kan ook zijn dat er een ontvangend bedrijf is en dat een ander bedrijf door dat bedrijf zal worden opgenomen. Door de juridische fusie zijn alle rechten en plichten van de rechtspersoon overgedragen. Dit geldt ook voor alle rechten en plichten van medewerkers.

De tegenovergestelde variant is een juridische splitsing of splitsing: een juridische eenheid wordt opgesplitst in twee of meer nieuwe juridische eenheden.

Wat kan een advocaat voor u betekenen

Als expert op het gebied van fusies en overnames begeleiden advocaten u bij de handel van begin tot eind: van de intentieverklaring tot de notariële overdracht van aandelen. Advocaten en notarissen werken hiervoor nauw samen.

Bij een overname behartigt vooral de advocaat uw belangen als koper en verkoper. Bij de fusie treedt de notaris op als uw onpartijdige adviseur. De notaris is een praktische gesprekspartner voor uw accountant of fiscaal deskundige.

Daarnaast voorzien advocaten u van juridisch advies op het gebied van financiële wetgeving. Dit omvat het recht van de vakbond om aanbevelingen te doen of transacties te melden aan de NMa.

Fusies en overnames melden bij ACM

Grote fusies en overnames moeten worden gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zullen fusies of overnames de omvang van het bedrijf voldoende vergroten om de concurrentie te beïnvloeden? Dan geeft ACM geen toestemming.

Wil het bedrijf fuseren of een ander bedrijf overnemen? Zij moeten de situatie dan onder de volgende omstandigheden aan ACM melden:

  • De wereldwijde jaarlijkse netto-omzet van deze bedrijven bedraagt ​​meer dan 150 miljoen euro;
  • In Nederland hebben minimaal twee bedrijven een netto jaaromzet van minimaal 30 miljoen euro.

Blijft het bedrijf onder het bovenstaande bedrag? Op deze manier hoeven zij fusies of overnames niet aan ACM te melden. Heeft het bedrijf zijn omzetdrempel overschreden en heeft het geen fusie of overname gemeld? Dan kan ACM een boete opleggen.

ACM controleert of fusies en overnames de concurrentie schaden. Na een fusie of overname kan het bedrijf zo groot worden dat het de economie domineert. In dat geval staat ACM fusies en overnames niet toe. Zal het bedrijf blijven doorgaan met fusies en overnames? Dan kan ACM een boete opleggen.

Hulp inschakelen bij fusies en overnames

Heeft u fiscaal of juridisch advies nodig bij uw fusies en overnames? Of heeft u te maken met de overname van een bedrijf, wilt u helpen met fiscale of juridische zaken? De professionals van AdvocaatHulp helpen u graag verder.

Dagelijks doen onze professionals mee aan fusies en overnames van grote en kleine bedrijven. Daarom hebben wij een schat aan kennis en ervaring. Wij voorzien u graag van het beste fiscale en juridische advies.

Fusies en overnames.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.