1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat te doen bij geluidsoverlast

Buren moeten elkaars normale levensgeluid accepteren. Maar soms wordt u enorm gestoord door het lawaai van buren en loopt het uit de hand. Voorbeelden zijn continue harde muziek, aanhoudende ruzies met veel geschreeuw of honden die niet stoppen met blaffen.

Indien u overlast veroorzaakt kunnen u buren een klacht indienen. Praat met je buren en zoek samen naar een oplossing. In extreme gevallen kunt u de rechter vragen een uitspraak te doen. Lees hieronder het stappenplan wanneer u geluidsoverlast ervaart.

geluidsoverlast

1. Maak het bespreekbaar met de buren (of veroorzaker)

Laat uw buren weten dat hun geluid u stoort. Ze realiseren zich misschien niet dat ze vervelend of hinderend zijn. Probeer eventueel om onderling afspraken te maken. Wanneer speelt je buurman bijvoorbeeld piano of tot wanneer ga je door met boren en verbouwen.

Vraag daarnaast bij uw buren of er wellicht praktische oplossingen zijn om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld (ander) tapijt of een rubberen bescherming onder de wasmachine om het geluidsniveau te laten dalen.

Heeft u een huurwoning? Raadpleeg de verhuurder over informatie over huisaanpassingen om geluidsoverlast door buren te beperken.

2. Beschrijf de geluidsoverlast in een logboek

Geluidsoverlast is officieel pas overlast wanneer het regelmatig voorkomt. Mocht de situatie zo uit de hand lopen dat er een rechtszaak komt dan zal u met bewijs moeten komen. Het bijhouden van een logboek met hoeveel geluid er is, is daarbij het beste wat u kan doen. Schrijf gedetailleerd op wat de geluidsoverlast inhoud en neem wanneer mogelijk ook dit geluid op.

3. Melding maken bij VVE of verhuurder

Voor appartementsgebouwen en corporatiewoningen worden meestal huisregels of huisregels opgesteld. Soms bevat het voorschriften over geluidsoverlast.

Heb je een huurhuis?

  • Vraag de verhuurder naar huisregels of huisregels
  • Neem contact op met de verhuurder van de woning om de situatie te bespreken
  • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw verhuurder of gemeente

De verhuurder kan mogelijk bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Soms is de hinder van constructiegeluid alleen op te lossen door constructief ingrijpen door de verhuurder. Bijvoorbeeld thermische isolatie of renovatie van vloeren, wanden of trappen.

Heb je een eigen woning?

Als u lid bent van de VVE van uw woning dan is er vaak een huishoudelijk regelement waar aan gehouden moet worden om geluidsoverlast te voorkomen. Hierin staat vaak beschreven wat de VVE kan doen als bewoners zich niet aan de regels houden, zoals het opleggen van boetes.

Meld geluidsoverlast zaken bij het VVE-bestuur. Raadpleeg VVE over mogelijke oplossingen voor dit probleem.

4. Inschakelen van toezichthouders

Vaak heeft de woonwijk of het complex waar u woont een eigen toezichthouder. Denk aan een huismeester, buurtagent of conciërge die meldingen over geluidsoverlast bundelt. Hierdoor kan er als er sprake is van regelmatige overlast een dossier worden bijgehouden.

wat doen tegen geluidsoverlast

5. Mediation of bemiddeling aanvragen

U kunt met de gemeente of wijkteam op zoek gaan naar een mogelijkheid voor bemiddeling van het probleem. Speciaal hiervoor opgeleid zijn buurtbemiddelaars die proberen te bemiddelen bij problemen zoals geluidsoverlast.

Het kan ook zijn dat er geen vorm van bemiddeling is in uw buurt. Schakel dan een mediator in. De mediator is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, deze is ook allen in te schakelen wanneer uw buren (-tegenpartij) vrijwillig hieraan wil meewerken.

6. Gemeente op de hoogte brengen van de overlast

In veel steden en provincies zijn er speciale meldpunten voor geluidsoverlast. Na melding kan de melder de situatie komen checken. De rapporteur kan indien nodig contact opnemen met andere instellingen.

De burgemeester kan maatregelen nemen bij ernstige en herhaalde overlast. Zo is het tijdelijk verboden om op het erf te verschijnen. Of elke dag dat de overlast voortduurt een boete opleggen. Neem voor meer informatie contact op met uw stad.

7. Contact zoeken met de politie

Soms kan de wijkagent optreden als buurtbemiddelaar. Indien er sprake is van een strafbare overtreding of verstoring van de openbare orde kan de politie worden ingeschakeld. De meeste gemeentes hebben geluidsoverlast opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Vordering. Geluidsoverlast is in dat geval strafbaar, overdag en 's nachts.

8. Oordeel over geluidsoverlast vragen van de rechter

Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen maar soms is een rechtszaak de enige oplossing voor het probleem. Onder begeleiding van een advocaat kunt u bijvoorbeeld de buren een verbod op laten leggen door de rechter. Het is hierbij erg belangrijk dat u genoeg bewijs heeft verzameld om uw aanklacht te onderbouwen.

Omdat de rechter altijd een afweging maakt tussen het belang van uw buren en die van u kan het zijn dat de uitkomst van de zaak niet in uw voordeel is. Daarom is bewijs echt cruciaal.

Overlast in de wet

In de wet staat dat nachtelijk burengerucht verboden is. Indien u overlast veroorzaakt kan dat als onrechtmatige hinder gezien en zal de politie overgaan tot een waarschuwing of inbeslagneming van apparatuur.

Indien u in een appartementencomplex woont onder leiding van een vereniging van eigenaren vve is het zeker iets waar u moet oppassen. Vaak is hier ook in de huishoudelijke reglementen wat over opgenomen.

Daarnaast heeft elke gemeente zijn eigen algemene plaatselijke verordening apv. Hierin kan specifieke regelgeving in staan die met overlast van doen zijn.
geluidsoverlast advocaat

Advocaat voor aanvechten geluidsoverlast

Is het zover gekomen dat u een rechtszaak aanspant tegen degene die de geluidsoverlast veroorzaakt? Dan heeft u een strafrechtadvocaat nodig om u te begeleiden tijdens dit proces. Zoekt u de perfecte advocaat voor uw persoonlijke situatie? Dien een aanvraag in bij Advocaathulp.com en wij brengen u zo snel mogelijk in contact met de juiste advocaat.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.