1 filter
Sorteer op: Relevantie

Hennepkwekerij nog steeds verboden in Nederland

Gewone thuistelers begrijpen hoe hennepkwekerijen werken, wat erbij komt kijken en wat de behoeften zijn van het kweken van hennep. Er is weinig bekend over wat er gebeurt als de politie-invallen en de hennepkwekerij worden opgerold.

Moet u meewerken met de politie of moet u hen weigeren binnen te komen? Wat kan tijdens uw verhoor bij de politie wel en niet worden uitgelegd? Welke verdediging moet u voeren om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk straf krijgt? Al deze vragen en meer kunnen op deze website worden beantwoord.

Hennepkwekerij hulp.jpg

Waarom is een hennepkwekerij gevaarlijk?

Is het kweken van hennep een onschuldige hobby? Niets is onjuist. Het kweken van deze plant is een misdaad en moet worden bestraft. In toenemende mate wordt de teelt en handel in marihuana gecontroleerd door zware criminelen.

Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsmisdrijven en handelsontneming. Maar er zijn meer risico's. Ook de kans op brand, explosie, water- en geurhinder is groot.

Brandgevaarlijk en kans op ontploffing

Cannabisplanten hebben veel licht nodig. Voor snelle groei zijn krachtige lampen nodig. Deze bollen gaan meerdere weken dag en nacht mee. Omdat hoge energiekosten de winst verlagen, wordt elektriciteit vaak illegaal "gestolen".

Door het verstrengelen van kabels en transformatoren kan een gevaarlijke situatie ontstaan ​​omdat bij kortsluiting en oververhitting de stekker niet doorbrandt. Het risico op brand en explosie is zeer hoog in een hennepkwekerij!

Schade aan woning door hennepkwekerij

Thuis planten hebben is ook schadelijk voor het gezin. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontwikkelen zich schimmel en houtschimmel. Hierdoor daalt de waarde van het huis sterk en is er veel geld nodig om alles weer in een normale en bruikbare staat te krijgen.

Gevaarlijk voor de gezondheid

Pesticiden en zoutzuur worden veel gebruikt bij een hennepkwekerij. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen luchtwegaandoeningen veroorzaken en zelfs de luchtwegen beschadigen.
In de meeste hennepkwekerij worden automatische sproeiers gebruikt om water te sproeien om een ​​vochtig klimaat te creëren. Deze druppeltjes zijn een broedplaats voor legionellabacteriën. Bacteriële besmetting kan dodelijk zijn.

Hoe herkent u een hennepkwekerij

Er zijn verschillende aanwijzingen dat er een hennepkwekerij bij jou in de buurt is of huizen in de buurt:

 • Warme en / of vochtige muren
 • Ononderbroken zoemen of brommen
 • Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit opengaan
 • Geur in de vorm van marihuana
 • Bouwwerkzaamheden en til activiteiten in een ongebruikelijke periode
 • Netstroomuitval, zoals knipperende indicatielampjes of stroomschommelingen
 • Constante condensatie op de ramen
 • Bewoners die nog nooit een bepaalde tijd thuis zijn geweest of van zeer korte duur zijn, gecombineerd met een of meer van bovenstaande signalen.

Strafbaarheid hennepkwekerij

Wanneer u gepakt bent met een hennepkwekerij, zult u - indien uw betrokkenheid kan worden vastgesteld - een straf krijgen.

De hoogte van de straf is afhankelijk van het aantal planten dat is aangetroffen in de hennepkwekerij en het aantal eerdere oogsten dat kan worden vastgesteld, dan wel de hoeveelheid hennep die is aangetroffen in de hennepkwekerij, de mate van betrokkenheid en uw precieze rol, of er een ontnemingsvordering wordt opgelegd, en de hoogte daarvan, en de eventuele eerdere veroordelingen wegens hennepteelt of andere drugsdelicten.

De boetes worden in principe bepaald op basis van het aantal planten dat door de politie is aangetroffen in de hennepkwekerij. Bij een hennepkwekerij met maar liefst 100 planten kan een boete van maximaal 1.000,00 euro worden opgelegd.

Bovendien wordt de taakstraf meestal uitgevoerd met proeftijd. Volgens het monument van de rechtbank is een taakstraf voor maximaal 500 cannabisplanten 120 uur en een taakstraf voor maximaal 1000 cannabisplanten 180 uur.

De bovengenoemde straffen zijn alleen van toepassing op cannabisteelt bedrijven die geen eerdere oogsten hebben kunnen opbouwen. Indien eerder geoogst, als onderdeel van de strafmaatregelen, wordt het aantal geoogste planten elke keer verdubbeld. Daarom werd vóór het vonnis een hennepkwekerij met 500 planten en een eerdere oogst beschouwd als een hennepkwekerij met 1000 planten.

Daarnaast kunnen boetes worden bepaald op basis van de gevonden hoeveelheid marihuana. Dit gebeurt wanneer de politie een bepaalde hoeveelheid natte of droge hennep vindt in de hennepkwekerij. De rechtbank publiceerde geen oriëntatiepunten voor veroordeling. Wel heeft het procureur een criterium gehanteerd dat ongeveer overeenkomt met het volgende oordeel:

Hoeveelheid Straf
500 gr. 40 uur werkstraf
1000 gr. 95 uur werkstraf
5000 gr. 220 uur werkstraf
2500 gr. 12 maanden gevangenisstraf

Ook de mate van betrokkenheid van de verdachte en de exacte rol zijn belangrijk. Als u samen met een ander een misdrijf pleegt, moet de boete voor het gezamenlijke misdrijf in principe met 25% worden verhoogd. Als je maar een kleine rol speelt, als je maar een medeplichtige bent, krijg je een boete van 33%.

Ontnemingsvordering hennepkwekerij

Wanneer u wordt aangehouden op een hennepkwekerij, krijgt u in de meeste gevallen ook te maken met een ontnemingsvordering (artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht), wat vaak een boete wordt genoemd. Politie en justitie berekenen de onrechtmatig verkregen uitkeringen op basis van standaardnormen.

Het onrechtmatig verkregen voordeel is de opbrengst van de hennepkwekerij minus de gemaakte kosten. Hier is het vaste uitgangspunt van toepassing, dat wordt gespecificeerd in het BOOM-rapport "Onjuiste voordelen van binnenteelt in hennepkwekerijen onder kunstmatige lichtstandaardberekeningen en -normen".

Om een ​​kwaadwillig voordeel te behalen, moet de politie eerst bepalen of u eerder heeft geoogst. Soms is dit gebaseerd op de verklaring van de verdachte of andere persoon, soms is het gebaseerd op een anonieme melding of caloriemeting enige tijd voor de overval.

In de meeste gevallen is de vermoedelijke vroege oogst gebaseerd op bepaalde indicatoren zoals cannabisafval , cannabisresten, vervuiling, stof, algengroei, aanwezigheid van kalkaanslag.

Na het bepalen van het aantal voorgaande oogsten, moet de opbrengst van elke oogst worden berekend. Dit gebeurt door middel van een vaste rekenmethode.

Aantal planten x gram per plant * x € 3,28 = opbrengst

Na het berekenen van de opbrengst moeten de kosten van de hennepkwekerij hierop in mindering worden gebracht. Het doel is immers om de verdachte terug te brengen in dezelfde financiële situatie als voor de start van de hennepkwekerij; de onrechtmatig verkregen uitkering moet worden weggenomen.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Aankoopkosten installatie hennepkwekerij
 • Hennep chips
 • Variabele kosten (kosten van water, nutriënten en media)
 • Elektriciteitsrekening
 • Huisvestingskosten
 • Dien een claim in tegen de benadeelde partij

Hoewel vorderingen tot confiscatie ook kunnen worden gedaan op basis van hoofdelijke aansprakelijkheid, kan in zekere zin elke verdachte worden veroordeeld tot betaling van de volledige verbeurdverklaring, maar het belangrijkste is dat de advocaat nog steeds hoopt zo mogelijk een kamerproces te voeren.

Voor het deel dat ze echt hebben geprofiteerd, genoten ze van de voordelen. Als er meerdere verdachten zijn, kan daarom verweer worden gevoerd om een ​​andere verdeling te vergemakkelijken.

Belastingprocedure hennepkwekerij

Iedereen die op een hennepkwekerij wordt betrapt, krijgt te maken met de belastingdienst. Als burger bent u verplicht om alle inkomsten, inclusief inkomsten uit de hennepkwekerij, aan te geven bij de belastingdienst en hiervoor inkomstenbelasting te betalen. Doet u dit niet, dan kan de Algemene Belastingdienst en Douane naheffingen doen.

De naheffingsaanslag is een aanslag die door de belastinginspecteur wordt uitgevoerd op basis van (nieuwe) gegevens dat u in één of meerdere aanslagjaren te weinig inkomen heeft aangegeven. Voor de hennepkwekerij gaat het erom dat je het (waarschijnlijke) inkomen van de hennepkwekerij niet hebt aangegeven. De Belastingdienst kan tot 5 jaar geleden naheffingen uitvoeren.

Volgens de gegevens van politie en justitie moet eerst de vroege oogst kunnen worden vastgesteld. Als u het niet zeker weet, weet u niet zeker of u inkomsten heeft ontvangen van de hennepkwekerij. Bij het bepalen of de oogst vroeg is, hanteert de Belastingdienst bij ontnemingsclaims vaak dezelfde maatstaven als de politie.

Daarom speelt het rapport "De voordelen van het illegaal verkrijgen van cannabisteeltbedrijven onder standaardberekeningen en -normen voor kunstlicht binnenshuis" ook een belangrijke rol bij de beoordeling achteraf.

Na een naheffingsaanslag legt de Algemene Belastingdienst en Douane u meestal direct een boete van 50% op omdat u uw inkomen opzettelijk verzwijgt. De boete wordt berekend op basis van het bedrag aan inkomstenbelasting dat u moet terugbetalen.

Vordering netwerkbeheerder hennepkwekerij

Als de elektrische energie van de buitenkant van de meter is gehaald of de meter is teruggebracht naar zijn oorspronkelijke plaats, er is dus sprake van diefstal van elektriciteit, dan krijgt u niet alleen een hogere boete, maar krijgt u ook te maken met het geld teruggekregen van de meter Netbeheerder.

De netbeheerder is de organisatie die het elektriciteitsnet bij u in de buurt beheert. Omdat de ingekochte elektriciteit niet via de meter wordt geregistreerd, is het nadeel niet de energieleverancier, maar de netbeheerder die de ingekochte elektriciteit überhaupt niet aan het energiebedrijf kan verkopen.

De netbeheerder berekent de hoeveelheid elektriciteit die is afgenomen maar niet is geregistreerd. Deze berekening is meestal gebaseerd op schattingen op basis van de eerder geoogste hoeveelheden die zijn bepaald of verondersteld en het verbruik van lampen en andere energiebronnen ontdekt.

Daarnaast worden er veel vergoedingen in rekening gebracht, zoals:

 • Personeelskosten voor het ontmantelen van de hennepkwekerij en het vervangen van meters
 • Verbindingskosten
 • Vervanging van de meter
 • Verhoogde boetes

Ontruimingsprocedure verhuurder hennepkwekerij

Nadat in een huurwoning een hennepkwekerij is gevonden, wordt de huurovereenkomst vrijwel altijd beëindigd en wordt de huurwoning ontruimd. Om dit doel te bereiken zal de woningbouwvereniging een rechtszaak aanspannen bij de straatrechtbank.

De verhuurder kan om verschillende redenen verzoeken om de huurovereenkomst op te zeggen:

 • Handelen in strijd met de huurovereenkomst (artikel 7 van het verdrag: 213)
 • Handelen in strijd met huisvestingszonevereisten (artikel 7: 214 BW)
 • Handelen in strijd met de meer gedetailleerde verplichtingen van de huurder in de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst (meestal een clausule die de teelt van cannabis in huis uitdrukkelijk verbiedt)
 • Beëindiging van de huurovereenkomst op grond van redelijke gebreken in de uitvoering van de huurovereenkomst (artikel 6 BW: 265 artikel 1)

Tegenwoordig is het beleid van veel woningcorporaties dat de huurder na beëindiging van de huurovereenkomst op de zwarte lijst komt, waardoor hij niet binnen twee jaar een nieuwe huurwoning kan bemachtigen. Op 20 april 2011 oordeelde de rechtbank Breda dat dit beleid is toegestaan ​​(LJN: BQ2792). De rechtbank oordeelde dat dit proces onredelijk was.

Desondanks proberen onze advocaten te voorkomen dat ze op de zwarte lijst komen te staan. Juist omdat verhuurders geen langdurige juridische procedures willen doorlopen, willen ze soms voorkomen dat ze op de zwarte lijst komen te staan ​​in ruil voor het afspreken van de huurovereenkomst (met wederzijds goedvinden). Deze afspraken moeten dan worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Sluiting woning hennepkwekerij

Hoewel de Opiumwet een strafwet is, kent de wet slechts één bestuursrechtelijk luik. In artikel 13b van de Opiumwet is bepaald dat als er drugs worden verhandeld in een kamer of woning, de burgemeester ervoor kan kiezen bestuursdwang op te leggen, waaronder het opleggen van een boete of het sluiten van het gebouw.

Dankzij dit artikel kan de burgemeester ervoor kiezen om administratieve dwang op te leggen tijdens drugshandel, waaronder het opleggen van een boete of het uiteindelijk sluiten van het pand. In het verleden was het niet voldoende om transacties van softdrugs te observeren. Om het huis te sluiten, moet pesterijen worden gepleegd. Niet langer nodig

Vordering verhuurder hennepkwekerij

Nadat hennepboerderijen zijn geëxploiteerd, worden gebouwen of huizen vaak verwoest. Er zitten grote gaten in de wanden en plafonds en / of er zijn ankerbouten gebruikt, en overal zit stof en vuil met schimmel. Als het huis of gebouw wordt verhuurd, zal de verhuurder aanzienlijke schade lijden nadat de hennepboerderij is gesloopt.

Hij wil dat de dader zijn verlies compenseert. Daartoe kan hij een civiele procedure tegen de huurder aanspannen om schadevergoeding te verkrijgen, maar hij kan ook als benadeelde deelnemen aan de strafrechtelijke procedure, wat meestal eenvoudiger is en het slachtoffer meer zekerheid kan geven in de daadwerkelijke schadevergoeding.

Wanneer de rechtbank beslist over de vereiste vergoeding en dienovereenkomstig compenserende maatregelen treft, zorgt de gerechtelijke autoriteit voor de inning van de toegewezen middelen.

Een van de voorwaarden voor vergoeding van materiële schade is dat de officier van justitie de verdachte ook beschuldigde van vernieling van eigendommen. Gebeurt dit niet, dan oordeelt de rechtbank dat de schade niet direct is veroorzaakt door enige beschuldiging en / of dat het niet de bedoeling is de norm te schenden om de belangen van de vordering tot schadevergoeding te beschermen.

In dit geval is niet voldaan aan het relativiteitsvereiste van artikel 6 van het Verdrag: 163 B. Bijvoorbeeld: het verbieden van de teelt van marihuana is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen, niet om schade aan gebouwen te voorkomen.

Daarom bood de vervolging tegen artikel 3 op grond van artikel B of C van de Opiumwet geen basis voor vergoeding van materiële schade. In het geval van vervolging van artikel 350. (Vernietiging) Deze schade kan worden toegeschreven aan.

Hoogte straf

Als cannabisboer kunt u tot acht jaar gevangenisstraf en een flinke boete krijgen voor uw hennepkwekerij. Is het echter de eerste veroordeling en staan ​​er minder dan 100 planten in de hennepkwekerij, dan leidt dat meestal niet tot een gevangenisstraf.

Wiet advocaat

Onze wietadvocaten behandelen vele cannabiszaken per jaar, dus ze zijn volledig op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving, jurisprudentie en richtlijnen met betrekking tot cannabiszaken. Via AdvocaatHulp kunt u sowieso professionele juridische hulp krijgen van een professionele advocaat.

Het is belangrijk om u in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure te helpen, bij voorkeur vóór het verhoor door de politie. De advocaat kan u dan het beste advies geven om u te vertellen wat u wel en niet kunt doen om uw vrijspraak te maximaliseren. Als vrijspraak niet mogelijk is, dan moet de schade onder alle omstandigheden zoveel mogelijk worden beperkt.

Bent u betrapt met een hennepkwekerij? en heeft u hulp nodig van een professionele cannabisadvocaat? Meld uw case dan direct bij ons aan. Wij nemen gratis en geheel vrijblijvend contact met u op met professionele advocaten.

Hennepkwekerij gevonden.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.