1 filter
Sorteer op: Relevantie

Huurbescherming is er voor u

Wanneer u een huis huurt of voor u werk iets huurt, is het goed om te weten wat uw plichten zijn, maar het is ook belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. Wanneer is er huurbescherming beschikbaar bij het huren van een huis? Is er ook huurbescherming bij verhuur in de particuliere sector? Geldt huurbescherming ook voor woningen die onder de leegstandswet worden verhuurd of huur als je bedrijfsruimte huurt?

Wetgevers maken onderscheid tussen verschillende soorten ruimtes en overeenkomsten, waardoor ook voor deze verschillende ruimtes en overeenkomsten verschillende regels gelden. Maar voor bijna alle leaseovereenkomsten heeft de huurder huurbescherming.

huurbescherming.jpg

Heeft u recht op Huurbescherming

Huurbescherming geldt voor huurders van zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen. Het maakt niet uit of hij een sociale huurwoning of de privésector huurt of huurt. Ook medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben huurbescherming.

Huurbescherming zorgt ervoor dat de verhuurder de huurovereenkomst alleen schriftelijk kan opzeggen om rechtsgeldige redenen (ook wel: beëindigingsredenen genoemd). Als de reden ongeldig is, maar de huurder akkoord gaat met opzeggen, wordt de huurovereenkomst ook beëindigd.

Beperkte huurbescherming bij tijdelijke contracten

Bij tijdelijke huurcontracten is de huurbescherming beperkter. Dit geldt alleen tijdens de contractperiode. Als het tijdelijke contract is beëindigd en de verhuurder het tijdelijke contract goed heeft geregeld, moet de huurder de woning verlaten en heeft hij of zij geen recht meer op iets. Pas als het contract een diplomatenclausule bevat, als de verhuurder de woning weer nodig heeft, kan de verhuurder gemakkelijker vooraf opzeggen.

Evenzo is voor verhuur door verhuurder - wanneer de huurder bij de hoofdhuurder woont en een of meer kamers huurt - de huurbescherming beperkter. In dit geval is de eerste negen maanden een proeftijd; gedurende deze periode kan de verhuurder het contract zonder opgaaf van redenen opzeggen. Bij verlenging van het contract gelden uitgebreide huurbeschermingsmaatregelen.

Géén recht op huurbescherming

Huurders die in de volgende typen woningen wonen, hebben geen recht op huurbescherming:

  • Woonboot
  • Winkel
  • Dienstresidentie
  • Vrijetijdshuis
  • Verpleeghuis kamer

Huurbescherming bij mondelinge overeenkomst

Als u geen schriftelijke huurovereenkomst hebt getekend maar wel mondeling overeenstemming hebt bereikt, heeft u ook recht op huurbescherming. Als er echter een geschil is waarover de rechter moet beslissen, is het moeilijk aan te tonen welke afspraken er zijn gemaakt.

Huurbescherming op basis van leegstandswet

Huurovereenkomsten op basis van de leegstandswet geven in principe in eerste instantie geen recht op huurbescherming. Dit komt doordat deze huurcontracten bedoeld zijn om zelfstandige woonruimte te huren in probleemgebieden. Het kan zijn dat de woning in de nabije toekomst wordt gesloopt, of dat de woning volledig wordt gerenoveerd.

De woning kan nog verhuurd worden tijdens de periode van het aanvragen van de benodigde vergunningen ed en tijdens de daadwerkelijke startdatum van de verbouwing bijvoorbeeld. In dit geval kan het huurcontract voor de zelfstandige woonruimte maximaal 2 jaar worden gebruikt.

Mensen met huurcontracten onder de Leegstandwet kunnen echter huurbescherming nodig hebben. Dit kan het geval zijn wanneer de tweede tijdelijke huurovereenkomst met de huurder wordt ondertekend. Het bevat ook wanneer de verhuurder meldt dat de huurovereenkomst die te laat is verlopen is. Toen trad ook de huurbescherming in werking.

Als u dus geen huurders wilt ontmoeten in een huis dat op het punt staat gesloopt te worden, is het belangrijk dat de verhuurder de zaken op orde houdt. In dat geval moet u als verhuurder betalen voor de vervanging van woonruimte, de verhuisvergoeding en mogelijk zelfs de kosten van terugkeer na renovatie van de betreffende woning.

Huurbescherming bij bedrijfsruimte

De huurbescherming van bedrijfsruimte wijkt iets af van die van woonruimte. De huurtermijn voor verhuur van bedrijfsruimte is niet korter dan 5 jaar. Daarnaast wordt na deze 5 jaar de huurovereenkomst met nog eens 5 jaar verlengd. Indien de verhuurder na deze 10 jaar de huurovereenkomst wil beëindigen, is de minimale opzegtermijn 1 jaar.

Daarnaast dient de huurovereenkomst te worden beëindigd door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Er moet een wettelijke basis zijn voor het beëindigen van de huur van bedrijfspanden.
Hierbij kan gedacht worden aan noodgebruik door de verhuurder zelf. Het niet betalen van huur is echter ook een wettelijke basis. In dat geval moet een gerechtelijke procedure worden gestart.

Precieze wetgeving huurbescherming

"Burgelijk wetboek" Volume 7, Section 5 (artikelen 232 tot 282) voorziet in huurbescherming. Op deze afdeling is de huurwet woonruimte opgenomen.
Sommige van deze voorzieningen zijn bedoeld om huurders te beschermen tegen de verhuurder. Samen vormen deze voorwaarden huurbescherming. Het hoofdartikel is:

  • 7: 271 BW; het huurcontract mag niet tijdelijk zijn. Een normale huurovereenkomst kan niet automatisch worden beëindigd na het verstrijken van de afgesproken tijd. De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen beëindigen om redenen die de wet bepaalt (zie artikel 7 van het Verdrag: 274), en de verhuurder moet de huurder een bepaalde termijn (opzegtermijn) gunnen om een ​​andere woning te vinden.

  • 7: 272 lid 1 BW; Bovendien kan de verhuurder de huurovereenkomst niet naar eigen goeddunken opzeggen zonder tussenkomst van de rechter. De rechter is een onafhankelijke derde partij en is verantwoordelijk voor het controleren of de verhuurder een geldige reden heeft om de huurovereenkomst te beëindigen.

  • 7: 275 BW; indien de huurder via de rechtbank uit de woning wordt gezet, kan de rechtbank de huurder de verhuisvergoeding toekennen die de verhuurder moet betalen. Als de verhuurder de huur opzegt, moet de verhuurder meestal betalen. Deze kosten kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's.

Advocaat inschakelen huurbescherming

In een notendop vindt u informatie over het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder. Onze Advocaten huurrecht onderzoeken graag uw situatie om uw mogelijkheden, belemmeringen en kansen te evalueren. Op basis hiervan kunnen wij u op maat gemaakte suggesties doen.

Huurbeschermingen zijn voor ieder mens belangrijk die huurt of verhuurt. Zonder deze huurbeschermingen staat men machteloos indien er een conflict ontstaat.

Zowel bij tijdelijke verhuur als voor onbepaalde tijd, de vrije sector blijft een lastig parket. In sommige gevallen moet de verhuurder de oude huurders, die dringend nodig een huis moeten hebben, helpen in hun zoektocht. De nieuwe huurders hebben hier uiteraard geen blaam aan.

huurbescherming advies.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.