1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat is het MfN-register?

De Mediators Federatie Nederland is een onafhankelijk register voor het waarborgen van de kwaliteit van mediators in Nederland. Het MfN-register is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en de Raad van Rechtspraak en dat is niet zomaar. De mediators die bij het Mfn-register zijn geregistreerd handelen, met veel beheersing en borging van hoge kwaliteitstandaarden, conflictsituaties af.

wat doet het MfN-register.jpg

Het MfN-register is een gezamenlijk initiatief van alle verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de Mediatorsfederatie Nederland. Deze wordt op op zijn beurt weer beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM, een onafhankelijke partij). Het belangrijkste doel van het MfN Register is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van Nederlandse mediationsessies en mediators.

De onafhankelijke stichting SKM voert het MfN-geregistreerd kwaliteitssysteem uit, waaronder de accreditatie en erkenning van cursussen en opleidingen, MfN-register mediator regelgeving, permanente educatie (PE-systeem), klachtenprocedures, tuchtprocedures (via Stichting Tuchtrechtspraak Mediators) en onderlinge peer reviews (intercollegiaal).

Erkenning cursussen en opleidingen

De opleiding van mediators is essentieel voor de toekomstige beroepspraktijk van mediators. Daarom zijn de geaccrediteerde trainers en instellingen die zijn erkend door het MfN-register een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg van de MfN-geregistreerde mediators.

Dat is waarom ze veel belang hechten aan het zorgvuldig en diepgaand testen van de basisopleiding, bij aanvang en elke vijf jaar, middels een audit. MfN-register heeft 31 opleidingsinstellingen geregistreerd. Deelnemers aan deze cursussen kunnen er vanuit gaan dat ze volledig voorbereid zijn op de praktijk van de mediatorbranche.

Mfn-register toetsing.jpg

Onafhankelijke toetsing

De toetsing voor inschrijving in het MfN-register wordt uitgevoerd door het onafhankelijke Intop intermediair examenbureau. Het intermediaire examen wat wordt afgenomen is erkend door de Stichting Examenkamer, waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd middels een keurmerk.

De Examenkamer evalueert het examen volgens de normen van de exameninstelling, de algemene principes van passende examens en de mate van onafhankelijkheid. Deze norm, algemene principes en mate van zelfstandigheid vind je op de website van de examenruimte. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de examencommissie.

Onafhankelijke klachten en tucht procedure

Een van de belangrijke factoren die het professionele kwaliteitsregister typeert, is het bestaan ​​van klachtenprocedures en onafhankelijke tuchtrecht. Dit draagt ​​bij aan het vergroten van het vertrouwen en de professionaliteit van mediators die zijn geregistreerd bij het MfN-register.

Voor partijen die ontevreden zijn over de MfN-geregistreerde mediator heeft het MfN-Register een klachtenprocedure. Klachten worden afgehandeld via een neutrale en externe klachtenafhandelingsprocedure, die is ingericht volgens de volgorde van het MfN-register.

Daarnaast behoort het MfN-register toe aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), een onafhankelijke stichting die verantwoordelijk is voor het tuchtrecht van haar dochterbemiddelingsbureaus.

Permanente educatie

De MfN-register mediator moet (blijven) voldoen aan de driejarige onderhoudsverplichting. Deze onderhoudsvereisten betekenen: Minimaal aantal mediations uitvoeren en 48 PE-punten behalen (inclusief verplichte mediation). Het doel is om de kennis en vaardigheden van mediators te behouden, te vergroten en te verbreden.

Mfn-register review.jpg

Peer reviews

Om een ​​onder de titel MfN-register mediator in te mogen zetten, moet men deelnemen aan een driejarige peer review van kwaliteitsinstrumenten. In de peer review heeft een onafhankelijke en onpartijdige collega beoordeeld of de dienstverlening van MfN-register mediator het door professionals verwachte gemiddelde niveau bereikte in deze periode.

Het doel van peer review is om de kwaliteit van de praktijk te testen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Daarnaast verbetert peer review de transparantie en vergelijkbaarheid van MfN-register mediators.

Kwaliteitsfunctionarissen

Een groot aantal (externe) kwaliteitsfunctionarissen zet zich namens de stichting in voor het MfN-registers kwaliteitssysteem. Dit omvat klachtenbehandelaars, beoordelaars, auditors en leden van verschillende commissies, waaronder: beoordelingscommissies, examencommissies, regelgevende commissies en het toetsteam accreditatie, erkenning & audit.

Mfn registermediators zijn een door de rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Er zijn louter gekwalificeerde mediators aangesloten bij dit register waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

Wil u meer informatie over het MfN-register? Neem dan vrijblijvend contact op met Advocaathulp.com of bezoek de site van het MfN.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.