1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat is een pro deo advocaat?

Pro deo betekent letterlijk "voor God". Pro deo services verwijzen naar gratis aangeboden services. Voor een pro deo advocaat betekent dit dat de advocaat gratis rechtsbijstand verleent voor de klant.

De rechtsbijstand van een pro deo advocaat is echter niet altijd geheel gratis. In sommige gevallen moet u als klant de wettelijk verplichte kleine eigen bijdragen betalen. De hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel eigen bijdrage dit is. De gehele of verdere kosten zullen dus worden gedekt door de overheid.

pro deo advocaat

Wat doet een pro deo advocaat

Een pro deo advocaat is net als elk ander soort advocaten. Deze zal u bijstaan in de rechtszaal en/of u helpen met juridische kwesties. Het enige verschil is vooral dat een pro deo advocaat betaald wordt door de overheid, met soms een kleine eigen bijdrage.

Een pro deo advocaat is veelal bekwaam in een aantal rechtsgebieden. Meer info over alle rechtsgebieden kunt u vinden op onze rechtsgebieden pagina.
Hieronder nog even een kort overzicht van een aantal rechtsgebieden die Nederland heeft:

 • Strafrecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Personen- en familierecht
 • Ondernemingsrecht
 • Fiscaal recht
 • Contractenrecht
 • Goederenrecht
 • Erfrecht
 • Auteursrecht
 • Letselschade

Voorwaarden voor rechtsbijstand van een pro deo advocaat

Als u zich geen rechtsbijstand kunt veroorloven, kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Heeft u juridische hulp nodig? Dan gaat uw advocaat of mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand dit aankaarten. De eigen bijdrage die u betaalt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Alle voorwaarden over gesubsidieerde vergoeding kunt u vinden op de rechtsoverheid website

Gesubsidieerde rechtsbijstand van een pro deo advocaat

De Raad voor Rechtsbijstand beslist over de vergoeding. De gemeente beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Vaak zijn dit personen met juridische problemen en een laag inkomen. U kunt dan een e-mail sturen wanneer u dit niet kunt betalen.

Deze bijdrage aan het honorarium van de advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) wordt bijtelling genoemd. De gemeente krijgt van de Belastingdienst informatie over uw inkomen en vermogen.

Alle advocaten kunnen zich inschrijven bij een juridisch loket om als pro deo advocaat te opereren. Gratis juridisch advies is iets wat haast iedere advocaat aanbiedt, zelfs een advocaat van onvermogen.

Eigen bijdrage leveren bij pro deo advocaat

Uw eigen bijdrage voor een pro deo advocaat hangt in Nederland volledig af van uw inkomen en vermogen. Echter is het in sommige situaties mogelijk helemaal geen eigen bijdrage te hoeven leveren.
Deze situaties zijn als:

 • De rechtbank dit beslist
 • Uw vrijheid is ontnomen
 • U helemaal geen inkomen heeft
 • U illegaal in Nederland verblijft
 • U slachtoffer bent geworden van zeden- of geweldsmisdrijf
 • Er was sprake van noodweer
 • U een asielzoeker bent

Tevens hoeft u bij vrijspraak helemaal geen eigen bijdrage te leveren aan de pro deo advocaat

U kunt online precies zien wat uw eigen bijdrage dient te worden. Overigens is dit niet de bijdrage die in alle gevallen vereist is.

Indien uw voor een bepaalde zaak een advocaat nodig hebt, indien u eerst een mediator contacteert of indien u recht hebt op korting zal de prijs uiteraard anders zijn.

Hulp inschakelen pro deo advocaat

Helaas werkt niet elke advocaat ook als pro deo advocaat. Daarom is het vinden van de juiste pro deo advocaat nog wel eens een issue. Echter indien u de hulp nodig hebt van een pro deo advocaat zit u vaak al niet te wachten op al het juridische gezeik.

Daarom willen wij, als AdvocaatHulp, u graag snel en gemakkelijk helpen. Vertel ons uw probleem en wij zullen er alles aan doen om de geschikte pro deo advocaat voor u te vinden.

Tijdens welke zaken kunt u gebruik maken van een pro deo advocaat

Er wordt niet alleen gekeken naar uw inkomen en vermogen. Daarnaast wordt ook naar het type strafzaak gekeken. Enkele strafzaken zijn namelijk uitgesloten van pro deo.

Waar u sowieso er wel gebruik van kan maken zijn:

 • Alle zaken bij de politierechter
 • Alle zaken bij de meervoudige kamer van de rechtbank
 • Alle zaken bij het gerechtshof
 • Alle zaken bij de hoge raad

U heeft echter wel pas recht op een pro deo advocaat indien u een dagvaarding heeft ontvangen voor een van de bovenstaande rechtszalen.

In strafzaken die door de kantonrechter worden behandeld, wordt in beginsel geen toeslag verleend. Dit komt doordat de Raad voor Rechtsbijstand (ten onrechte) bij de beoordeling van deze aanvragen van mening is, dat deze zaken eenvoudig genoeg zijn om de verdachte in staat te stellen een passend verweer te voeren.

Er zijn echter twee uitzonderingen. In sommige strafzaken die door kantonrechter worden behandeld, worden onder de volgende omstandigheden aanvullende certificaten van onbetaalde advocaten afgegeven:

 • Indien er bijzondere juridische ingewikkeldheid bij komt kijken.
 • Indien er zwaarwegende belangen bij komen kijken voor de rechtzoekende.

Voorbeelden van zwaarwegende belangen zijn:

 • Dreigend baanverlies (bijv. verliezen rijbewijs indien nodig)
 • Onderbreking maatschappelijk traject
 • Gevangenisstraf
 • Asiel- of vreemdelingenstatus
 • Gijzelingszaken

In de zogenaamde Wet-Mulder-feiten, waarbij sprake is van simpele overtredingen zoals accelereren (tot 30 km / u te hard, door rood licht rijden), doe je eerst een beroep op de officier van justitie en vervolgens op de kantonrechter.

U kunt nooit de hulp van een gratis advocaat krijgen, omdat hiervoor geen rechtsbijstand wordt verleend.

Er zijn enkele andere gevallen waarbij rechtsbijstand wel mogelijk is. Dit zijn:

 • Na het rijden onder invloed van alcohol of drugs of het rijden met een aanzienlijke snelheid (> 50 km / u), en uw rijbewijs hierdoor is ingevorderd.
 • Klacht over in beslag genomen goederen
 • Help de getuige (indien de getuige zichzelf kan belasten) * Kennisgeving tegen het opslaan van het DNA van de veroordeelde in de database
 • Parole-gerelateerde vergaderingen
 • Implementatie van RBD-maatregelen en de tussentijdse evaluatie ervan
 • Beklag ex art 12 Sv. over het uitblijven van vervolging
 • Tegen de omzetting van taakstraf in alternatieve hechtenis
 • Hoorzittingen met betrekking tot verzoeken om proeftijd
 • Hulp voor het slachtoffer (seksuele misdrijven en ernstige geweldsmisdrijven)

Pro deo advocaat kosten

Wat kost een pro deo advocaat? Zoals hierboven uitgebreid beschreven is het inschakelen van een pro deo advocaat meestal kosteloos. Dit komt omdat de kosten grotendeels worden betaalt door de overheid, voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen of in een aantal andere gevallen zoals bij onder andere zedendelicten.

pro deo advocaat

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.