1 filter
Sorteer op: Relevantie

Het verbintenissenrecht hier in Nederland

Het verbintenissenrecht en het eigendomsrecht zijn onderdeel van het vermogensrecht en dus ook van het burgerlijk recht. Hoewel jurisdictie nauw met elkaar verbonden is, gaat eigendomsrecht meestal over absolute rechten die tegen iedereen kunnen worden afgedwongen.

In het verbintenissenrecht kunnen alleen die rechten tegen de andere partij worden afgedwongen. Geschillen in het verbintenissenrecht kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op koop-, huur- of arbeidsovereenkomsten.

wat is verbinetenissenrecht

Verbintenissenrecht: verschillende soorten

Verplichtingen kunnen voortkomen uit wetten, overeenkomsten of natuurlijke verplichtingen. Geschillen in dit rechtsgebied hebben betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit rechtshandelingen of feitelijke handelingen tussen natuurlijke of rechtspersonen. Het feitelijke gedrag is bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.

Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad vloeit voort uit de verplichtingen die de wet voorschrijft. Het burgerlijk wetboek (artikel 6: artikel 162 van de grondwet) bepaalt: "Een persoon die een onrechtmatige daad aan een ander heeft gepleegd, mag deze aan hem toeschrijven en is verplicht de andere persoon de daardoor geleden schade te vergoeden."

Deze handeling wordt als onwettig beschouwd en moet aan vijf andere eisen voldoen: onwettigheid, aansprakelijkheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Wet- en regelgeving

Verbintenissenrecht omvat wet- en regelgeving met betrekking tot wetten, overeenkomsten, overeenkomsten (zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten) of verplichtingen die voortvloeien uit zogenaamde natuurlijke verplichtingen. De artikelen 6 en 7 van het verbintenissenrecht regelen voornamelijk het contractenrecht.

verbintenissenrecht advocaat zoeken

Overeenkomsten

De overeenkomst is een juridische figuur in het burgerlijk rechtssysteem. Dit is de belangrijkste bron van toewijding. Naast contractuele verplichtingen zijn er ook wettelijke verplichtingen te onderscheiden.

De definitie van overeenkomst die wordt gebruikt in Titel 5 van Boek 6 BW is: "Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan."(Artikel 6: 213 BW artikel 1).

Natuurlijke overeenkomst

In het burgerlijk recht is natuurlijke verplichting (Latijn: naturalis obligatio) een verplichting die niet wettelijk afdwingbaar is, maar eenmaal vrijwillig is uitgevoerd, kan deze niet worden teruggevorderd als een ongepaste betaling.

Van het laatste kenmerk is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de uitvoering van natuurlijke verplichtingen en schenkingen: de eerste is verschuldigd en schenkingen zijn ongepast. Er is controverse in juridische documenten over de vraag of natuurlijke verplichtingen gelijkwaardig zijn aan burgerlijke verplichtingen.

Sommige advocaten zijn van mening dat de natuurlijke band tussen de zuivere gewetensplicht en de burgerband ligt, terwijl andere advocaten de natuurlijke band als een morele verplichting beschouwen, terwijl anderen er middenin zitten.

In het burgerlijk wetboek staat hoe alle verbintenissen uit de wet horen te zijn. Een natuurlijke verbintenis is niet een verbintenis uit de wet.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.