1 filter
Sorteer op: Relevantie

Arbeids­mediator nodig voor u geschil?

U kunt het arbeidsconflict niet samen oplossen of de bedrijfsarts heeft een arbeidsmediator aanbevolen omdat uw werkrelatie gespannen is. Dan kan de Arbeidsmediator helpen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

arbeidsmediator.jpg

Wat doet een arbeidsmediator

Mediation is een vorm van conflictoplossing: u en uw werkgever lossen (arbeids)conflicten samen op onder begeleiding van een onafhankelijke arbeidsmediator. De arbeidsmediator is dus niet de rechter van de beslissing, maar een onafhankelijke en neutrale moderator.

Mediation bestaat doorgaans uit één of meerdere dialogen waarin u en uw werkgever proberen de focus van het geschil voor ogen te houden en beide partijen samen naar een oplossing zoeken aan de hand van een arbeidsmediator.

Doordat u actief moet en mag meedenken over de oplossing, kunt u in veel gevallen maatwerk leveren met oog voor de belangen van beide partijen.

Een goede arbeidsrelatie is erg belangrijk

Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft hen betekenis in het leven, en hun zelfbeeld bepaalt het tot op zekere hoogte. Naast persoonlijke interesses zijn er ook sociale aspecten. Werk en werkomgeving is de tweede geboorteplaats van velen van ons.

Excellente medewerkers dienen het belangrijkste kapitaal van de organisatie te zijn, en zijn de voorwaarden voor de continuïteit en groei van iedere relevante persoon (inclusief collega's, management, klanten en ondernemers zelf).

Als interpersoonlijke relaties op de werkvloer worden verstoord of dreigen te worden verstoord, zal dit een grote impact hebben. Bovendien, als ze blijven roken of zelfs escaleren, zullen de gevolgen niet worden genegeerd.

In dit geval kan de ziekte in de geneeskunde niet altijd worden geobjectiveerd, maar kan ze als verlamd worden ervaren. Niet alleen door de medewerkers zelf. Snel verslechterende interpersoonlijke relaties, pijn en uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen zullen onvermijdelijk zijn.

Als er eenmaal een gemeenschappelijk doel is, kunnen werkgevers en werknemers samen plannen maken en afspraken maken, dus ladders bouwen en wordt de afstand tussen de steeds kleiner. Dit al onder leiding van een arbeidsmediator

De ruimte tussen de twee zit vol met feiten, herinneringen en meningen. Iedereen vindt zijn eigen rechten en gerechtvaardigde redenen. Daarom blijft het moeilijk om primitieve eenheid te vinden. Echter helpt de arbeidsmediator hier bij een weg te vinden.

Vertrouwelijkheid arbeidsmediator

Voor bemiddeling moet eerst de arbeidsmediator worden gezocht. Daarna worden veel afspraken gemaakt over het bemiddelingsproces. Deze afspraken worden vervolgens door de arbeidsmediator vastgelegd in de zogenaamde mediationovereenkomst.

In de overeenkomst wordt onder meer bepaald dat alles wat tijdens het bemiddelingsproces wordt besproken, vertrouwelijk moet worden behandeld.

Dit betekent dat noch de partijen, noch de arbeidsmediator aan een derde mogen meedelen wat er in het mediationgesprek is besloten. Dankzij deze vertrouwelijkheid kunnen beide partijen openlijk praten zonder dat de andere partij het risico loopt de inhoud van het gesprek met een derde te bespreken of openbaar te maken.

Vrijwillig meewerken met een arbeidsmediator

Een ander belangrijk aspect van werken met een arbeidsmediator is vrijwilligheid. Het bemiddelingsproces kan alleen worden gestart als u en uw werkgever bereid zijn om via een arbeidsmediator te proberen het geschil op te lossen. Niemand is verplicht om deel te nemen aan mediation.

Deze vrijwilligheid geldt ook voor het bemiddelingsproces. Als u of uw werkgever de bemiddeling op enig moment wilt beëindigen, kan dat. Ongeacht de reden moet de andere partij het accepteren.

Voor-en nadelen aan een arbeidsmediator

Aan het inschakelen van een arbeidsmediator kunnen zowel voor- als nadelen zitten.

Enkele voordelen van een arbeidsmediator
  • Snelheid. Het mediationtraject omvat doorgaans één of meerdere discussies en is daardoor veel sneller dan een gerechtelijke procedure.
  • Kosten. Bemiddelingskosten van een arbeidsmediator zijn doorgaans veel lager dan proceskosten met een arbeidsrecht advocaat.
  • Deelname. Bij mediation heeft u inspraak bij het oplossen van geschillen. In een gerechtelijke procedure doet de rechter een uitspraak.
  • Aangename relatie. Mediation is informeel van aard en betekent meestal dat de relatie tussen partijen goed blijft of op passende wijze kan worden gesloten.
Enkele nadelen van een arbeidsmediator
  • Rol van arbeidsmediator. Omdat de arbeidsmediator de oplossing niet kan implementeren, hangt de uiteindelijke uitkomst van de mediation volledig af van de houding van beide partijen.
  • Mislukte mediation, zijn meestal alsnog juridische procedures nodig om het conflict te beëindigen.

Duur van arbeidsmediation

Het is belangrijk dat de arbeidsmediator de partijen de tijd geeft om tot een schikking te komen. Arbeidsconflicten mogen niet langer duren dan nodig is. Hoe langer het duurt, hoe meer stress en druk mensen ondervinden en hoe meer geld ze uitgeven.

De meeste arbeidsmediators willen dit voorkomen. Door bemiddeling worden gemiddeld 9 op de 10 arbeidsbemiddelingen binnen 6 weken afgerond.

Omgang met Wet Verbetering Poortwachter door een arbeidsmediator

Via de "Wet Verbetering Poortwachter" en "Stecr Werkrichtlijnen" heeft arbeidsbemiddeling een rol gespeeld bij de re-integratie spelregels. Wanneer werkgevers en werknemers een dialoog voeren met de arbeidsmediator, komen er bij communicatieproblemen op de werkvloer hun verplichtingen als werkgever en werknemer na.

Alle belangrijke aspecten komen aan bod

Bij arbeidsbemiddeling gaat het soms vooral om de onderbreking van de communicatie en de impact daarvan op de (werk) relatie. Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator tot nieuwe inzichten leiden en zaken in goede banen leiden.

Bij hevige conflicten zullen arbeidsmediator ook aandacht besteden aan relevante economische / juridische aspecten, zoals de relatie met UWV, de Wet Verbetering Poortwachter, de werking van het Arbeidsomstandighedenbureau en re-integratie in de samenleving.

Als de opdrachtgever besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dient de arbeidsmediator het ontslag, ontbinding, de ontslagvergoeding en de bepalingen van de straatrechtbank, de WW, de opzegtermijn, het ontslagverbod en het concurrentiebeding te begrijpen.

De arbeidsmediator zorgt ervoor dat de opdrachtgever tot een overeenkomst komt die past in het wettelijk kader.

Arbeidsmediator inschakelen

Samen oplossingen zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen naar verlangen. Dit is echter nog steeds het geval: rekening houdend met elkaars belangen en uw eigen belangen, wanneer u kiest voor een arbeidsmediator, kan de verbroken communicatie verrassend genoeg omgezet worden in overleg.

Soms ontstaan ​​er nieuwe inzichten en afspraken, soms worden pijn, teleurstelling en boosheid omgezet in acceptatie met een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsrelatie, een economisch haalbare afspraak en een voor beide partijen passend eerlijk afscheid.

Naast arbeidsmediation leren de arbeidsmediator van AdvocaatHulp ook over het arbeidsrecht. En zij hebben een goed oordeel over arbeidsverhoudingen. Met deze kennis en hun ruime ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling is het grootste probleem binnen enkele weken opgelost.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u bijstaan in het vinden van de ideale arbeidsmediator. Onze arbeidsmediators zijn allen professionals en weten precies wat zij doen. Zij zullen alle partijen tevreden proberen te stellen.

arbeidsmediator inschakelen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.