1 filter
Sorteer op: Relevantie

Te maken gehad met bedreiging

Bedreiging kan vele vormen aannemen. Ernstige aanvallen, geweld tegen uw dierbaren, verkrachting of zelfs de dood zijn enkele voorbeelden waarmee u bedreigt kan worden. In Nederland zouden al deze vormen van dreiging bestraft moeten worden.

Bedreiging politie.jpg

Wat wordt er verstaan onder bedreiging

Bedreiging houdt in dat u of anderen worden bedreigd met fysiek geweld of de dood. Er zijn veel verschillende soorten, maar het zijn niet allemaal strafbare feiten. Het hangt af van de ernst.

Niet iedereen voelt hetzelfde als elkaar. Een persoon is hier erg gevoelig en voelt zich snel bedreigt en terwijl er strafbare feiten worden gepleegd. De andere persoon geeft niets om criminele bedreigingen die wel strafbaar zijn.

Soorten vormen van bedreiging

Bedreigingen zijn er in vele vormen en schalen. Bepaalde soorten bedreigingen moeten worden bestraft, andere soorten niet.
Wat niet als een bedreiging kan worden beschouwd, moet in ieder geval niet worden bestraft: "Ik zal je binnenkort slaan", zo wordt er gelachen onder vrienden, dus de rechter zal het niet snel als een bedreiging beschouwen.
Dezelfde zin die door een boze vreemdeling wordt uitgesproken, wordt waarschijnlijk als een bedreiging gezien.

Als iets een "Bedreiging" is, dan moet de Bedreiging ook plaatsvinden als een criminele daad. Hoewel sommige mensen zelfs vermoeden dat iemand anders zal weglopen, worden bedreigingen als "Ik zal weglopen!" Niet gemakkelijk als criminele dreigingen beschouwd.

Wat in elk geval wel strafbaar is:

 1. Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen;
 2. Bedreiging met geweld tegen internationaal beschermde personen of hun beschermde eigendommen;
 3. Elke criminele Bedreiging die de veiligheid van personen of eigendommen in gevaar brengt of die de levering van diensten collectief bedreigt;
 4. Bedreiging met verkrachting of aanranding;
 5. Elke Bedreiging van levensbedreigende misdaad (zoals moord / doodslag);
 6. De Bedreiging van gijzeling;
 7. Bedreiging met een ernstige aanval;
 8. Bedreiging met brandstichting.

Hieruit blijkt dat offensieve dreigingen in principe niet bestraft moeten worden: daarom mag de dreiging met slaan niet worden bestraft tenzij deze zich voordoet in een van bovenstaande situaties (er zijn bijvoorbeeld meerdere personen).

Daarnaast blijkt dat veel andere soorten dreigingen niet bestraft dienen te worden: dreiging met diefstal, dreiging met stalken, dreiging met sabotage worden bijvoorbeeld niet bestraft.

Is bedreiging strafbaar?

Het boetebedrag voor de dreiging hangt af van hoe de dreiging wordt uitgevoerd. Wel kan er gezegd worden over de werkwijze van het Openbaar Ministerie en de strafmaat.

Uitgangspunt van het Openbaar Ministerie is dat in veel gevallen hogere straffen worden opgelegd (al mogen nooit de maximale straffen worden opgelegd). Bij het gebruik van wapens om te bedreigen, bedreigingen in sportwedstrijden en mensen met openbare taken aan te vallen (zoals hulpverleners, buschauffeurs en bewakers, etc.), zal de straf hoger zijn. Het is het discriminerende aspect van de dreiging.

Naast deze instructie van het Openbaar Ministerie zijn er ook enkele dingen te zeggen over de maximale boete. De maximale straf voor bedreiging is twee jaar gevangenisstraf of een boete van de vierde categorie (ongeveer 20.000 euro).

Bovendien kunnen rechters bepaalde rechten diskwalificeren. Dit kan betekenen dat een persoon bepaalde functies gedurende een bepaalde tijd niet meer mag bekleden nadat hij met veroordeling is bedreigd, niet langer in het leger mag dienen en / of niet langer als advocaat of bewindvoerder kan dienen.

Maximale gevangenisstraf volgens artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht:

 • Bedreiging: 2 jaar gevangenisstraf
 • Voorwaardelijk schrijven: de maximale straf is 4 jaar
 • Terroristische misdaad: tot 6 jaar gevangenisstraf

Als er sprake is van criminele Bedreiging, wordt deze voorgelegd aan de rechter. Dit geldt voor verbale dreigementen:

 • Spraakboete EUR 250

De dreiging voor politieagenten of personeel van het openbaar vervoer kan met 33% tot 100% worden verhoogd.

Strafbare bedreiging geldt als de algemene veiligheid van een persoon of diens beschermde goederen risico lopen. Zelfs een online e mail zou al strafbaar kunnen zijn.

Aangifte doen van bedreiging

Als iemand u bedreigt met de dood, ernstig letsel, verkrachting of aanranding, kunt u de bedreiging of intimidatie melden. U kunt op veel manieren worden bedreigd. Bijvoorbeeld op het werk, op straat of via social media.

Neem contact op met de politie als de dreiging voor u ernstig is. De politie zal u vertellen of u aangifte kunt doen en bieden daarna hulp indien nodig.

Slachtoffer van bedreiging

Naast aangifte bij de politie zijn er nog veel meer mensen en organisaties die u kunnen helpen. Moet u bijvoorbeeld een anoniem gesprek voeren met een zorgverlener? Contact houden met andere patiënten? Of zoekt u emotionele hulp?
Door contact te zoeken met slachtofferhulp, vindt u snel de hulp die bij u past. u bent niet alleen.

Slachtofferhulp kan u hulp bieden bij de volgende categorieën:

 • Praktische Hulp
 • Juridische Hulp
 • Emotionele Hulp
 • Financiële Hulp

Advocaat inschakelen voor bedreiging

Als u vermoedt dat u wordt bedreigd, is het meestal verstandig om een ​​advocaat te raadplegen. Hoewel bedreigingen niet echt een professioneel onderwerp zijn, raden we u aan een advocaat in te huren die precies weet onder welke bedreigingen er kunnen bestaan ​​en welke verdedigingen hij met succes kan presenteren.

Advocaten moeten de nieuwste jurisprudentie en wet- en regelgeving met betrekking tot bedreigingen begrijpen. Advocaten uit ons netwerk voldoen aan deze eisen. Als u een zaak via de website indient, kunt u ervoor zorgen dat u deskundig wordt bijgestaan ​​door een ervaren strafrechtadvocaat. Dit contact is geheel vrijblijvend.

Bedreiging melden.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.