1 filter
Sorteer op: Relevantie

Strafrecht advocaat, de hulp bij uw problemen

Een goede strafrecht advocaat kan uw straf beperken en zelfs een strafblad voor u voorkomen. Strafrecht advocaten zijn een netwerk van kwalitatieve strafrechtkantoren door heel Nederland. Strafrechtadvocaten kunnen in elke situatie helpen.

Het maakt niet uit bij welk strafbaar feit u of uw naasten betrokken zijn. Als u een dagvaarding heeft ontvangen en voor de rechtbank moet verschijnen, of in beroep wilt gaan, kunnen onze ervaren advocaten u helpen.

strafrecht advocaat strafrechtadvocaat

Wat doet een Strafrecht advocaat ?

De belangrijkste taak van een strafrechtadvocaat is om de verdachte zoveel mogelijk te beschermen tegen de rechter. Daarnaast kunnen strafrechtadvocaten ook van belang zijn voor verdachten die met politieverhoren te maken krijgen. Het is de strafrecht advocaat die precies weet op welke vragen de verdachte wel of niet moet antwoorden.

Strafrechtadvocaten zorgen er ook voor dat bij politie-verhoren de juiste procedures worden gevolgd. De activiteiten van strafrechtadvocaten kunnen in ieder geval worden aangemerkt als gespecialiseerde activiteiten, die voor criminele verdachten van groot belang zijn.

Als iemand wordt verdacht van het plegen van een overtreding of misdrijf, kan de officier van justitie de verdachte oproepen om voor de rechtbank te verschijnen.

Het is aan de verdachte om te beslissen of hij een strafrecht advocaat inhuurt. Als de verdachte een strafrecht advocaat wil inhuren, is het belangrijk om open en transparant te zijn naar de advocaat.

Waar kan een strafrechtadvocaat mij in bijstaan?

Een strafrecht advocaat kan u zowel in kleine strafbare feiten (overtredingen) als grotere strafbare feiten (misdrijven) bijstaan.

Een aantal voorbeelden om het verschil tussen overtredingen en misdrijven aan te duiden zijn:

  • Overtredingen: vandalisme, te hard/ door rood rijden, plassen op openbare plaatsen, openbaar dronkenschap.

  • Misdrijven: inbraak, seksueel misbruik, fraude, moord en mishandeling.

Pro deo strafrecht advocaten

Indien u dus bent aangeklaagd door de officier van justitie en gedaagd bent om voor te komen bij een rechtbank, heeft u altijd recht op een advocaat. U bent immers onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Een pro deo strafrecht advocaat wordt altijd grotendeels betaald door de staat. Er zit in de meeste gevallen een kleine eigen bijdrage aan verbonden. Pro deo betekend ook wel "voor god".

Of u voor de kwalificatie van een pro deo strafrechtadvocaat in aanmerking komt, hangt vooral af van uw inkomen in het basisjaar. Het referentiejaar is het jaar waarin de Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo strafrecht advocaat. Het referentiejaar is altijd 2 jaar geleden.

Strafrecht procedure

Binnen een normale strafrechtelijke procedure zitten 5 fases. Deze 5 fases zijn:

Vooronderzoek

Indien u verdachte bent in een strafrechtelijk onderzoek krijgt u allereerst te maken met de politie en het OM. Zij zullen bewijs proberen te verzamelen tegen u als verdachte.

Dagvaarding

Indien de officier van justitie vind dat uw zaak voor moet komen voor de rechter zult u daarover een brief ontvangen van het OM. Daarin staat vermeld op welke datum en tijd u zich moet melden bij de rechtbank. U kunt dan tevens al uw strafrechtadvocaat inschakelen.

Zitting

Tijdens de zitting wordt uw zaak besproken. De officier van justitie zal aanwezig zijn en de strafeisen vertellen.
Vervolgens zal uw zaak behandeld worden door hun advocaat en uw eigen strafrechtadvocaat. Alle bewijzen, getuige en deskundige zullen besproken worden door uw strafrechtadvocaat.

Uitspraak

Na de zitting volgt de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen zult u deze uitspraak meteen te horen krijgen. Soms, indien er meerdere rechters aanwezig zijn, zullen zij eerst nog overleggen over de uitkomst. Uw strafrechtadvocaat heeft zo goed mogelijk geprobeerd u vrij te spreken.

Hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u dat aangeven bij uw strafrechtadvocaat. Uw advocaat tekent dat voor u een hoger beroep aan. Hierdoor zal uw zaak nog niet gesloten zijn en maakt u nog kans om de straf te laten verdwijnen/verminderen.

Het hangt af van een aantal factoren of u voor de rechter-commissaris verschijnt.

Kosten strafrecht advocaat

De gemiddelde kosten voor een strafrecht advocaat liggen tussen de 175 en 500 euro per uur.

Wij werken alleen samen met professionele advocaten. Al onze advocaten zijn sowieso aangesloten bij de Orde van Advocaten.

strafrecht advocaat strafrechtadvocaat

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.