1 filter
Sorteer op: Relevantie

Strafrecht maakt wel degelijk onderscheid

In het strafrecht beoordelen strafrechters of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of ze hem moeten straffen. Tenzij het tegendeel is bewezen, is de verdachte onschuldig. Dit zal blijken tijdens een proces verbaal.

strafrecht

Strafbare feiten

Een verdachte kan alleen gestraft worden als hij volgens de wet een strafbaar feit heeft gepleegd. In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën.

Het strafrecht maakt onderscheid tussen overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden meestal berecht door de kanton afdeling van de rechtbank en misdaden worden meestal berecht door de strafrechtelijke afdeling van de rechtbank.

Overtredingen binnen het strafrecht

Overtredingen zijn kleine misdrijven, zoals het overtreden van verkeerswetten, zoals te hard rijden, plassen op openbare plaatsen, vandalisme, openbare dronkenschap. Voor deze overtredingen hoeft u niet altijd naar de rechter te stappen.

Misdrijven binnen het strafrecht

Misdrijven zijn veelal ergere strafbare feiten. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, inbraak, fraude, moord en mishandeling. Logischerwijs zijn straffen voor overtredingen doorgaans lager dan straffen voor misdrijven.

Naar de strafrechter

 • Ik ben verdachte
  In het strafrecht besluit de officier van justitie om een strafzaak waarin u mogelijk een verdachte bent, door te verwijzen naar de rechter. U ontvangt een dagvaarding. Deze brief legt uit waarvan u wordt verdacht, wanneer en in welke plaats u in de rechtbank moet verschijnen.

 • Ik ben slachtoffer
  Indien u aangifte heeft gedaan en is er een verdachte aangehouden heeft u sowieso recht op informatie over het strafproces. Mede dankzij het strafrecht van Nederland is dit zo geregeld.

 • Ik ben getuige
  Indien u getuige bent geweest van een overtreding kunt u ook opgeroepen worden voor een rechtszaak. Als getuige zal u door de officier van justitie of rechter-commissaris opgeroepen worden.

Daarnaast ontvangt u een aangetekende brief die aangeeft waar en wanneer te moeten verschijnen. Het is volgens het strafrecht verplicht om te komen als getuige.

Strafprocedures binnen het strafrecht

Een strafzaak is een procedure tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie vertegenwoordigt de procureur. Meestal beginnen strafzaken bij de politie. Vervolgens beslist de officier van justitie of hij vervolging wil instellen.
Bij vervolging neemt de rechter een beslissing (vonnis). In het strafrecht blijft de verdachte onschuldig, tenzij anders bewezen.

Er zijn twee soorten strafbare feiten binnen het strafrecht:

 • Overtredingen, dit zijn kleine misdaden.
 • Misdrijven, deze zijn serieuzer.

Een persoon kan alleen worden veroordeeld voor een misdrijf dat bij wet strafbaar is en dus in het wetboek van strafrecht vermeld wordt. De strafwet bepaalt wat er moet worden bestraft.

Ook andere wetten kunnen gebruikt worden, zoals de wegenverkeerswet, de wapenwet, de opiumwet, de warenwet en de leerplichtwet.

In Nederland wordt er tevens nog onderscheidt gemaakt in leeftijd. Zo heeft Nederland het strafrecht voor jeugd en volwassenen.

 • Het strafrecht voor jeugd is doorgaans van toepassing op kinderen van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten hebben gepleegd. Aangezien deze verdachten nog jong zijn, hoopt ons rechtssysteem hun gedrag te veranderen. Daarom is "pedagogiek" een belangrijk kenmerk van het jeugd strafrecht.
  De focus ligt meer op het coachen van het kind dan op het opleggen van zware straffen. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar kunnen bijvoorbeeld maximaal één jaar als minderjarige worden vastgehouden, terwijl jongeren tussen de 16 en 17 jaar maximaal twee jaar kunnen worden vastgehouden.

 • Het strafrecht voor volwassenen is van toepassing op iedereen ouder dan 23 jaar. De focus ligt hier meer op vergelding: de verdachte moet gestraft worden voor rechtvaardig handelen voor het slachtoffer. De rechter hoopt een zware straf uit te spreken, al dan volgens het strafrecht, om te voorkomen dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt. Boetes, taakstraf en gevangenisstraf komen vaak voor.

 • Voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar dient tegelijkertijd het jeugd strafrecht of het volwassenen strafrecht te worden gecontroleerd. Als een 16-jarige zijn rechterhersenhelft bijvoorbeeld een ernstig misdrijf heeft begaan (zoals moord), kan de rechter besluiten om hem als volwassenen te behandelen.

Echter, het kan ook gebeuren dat bijvoorbeeld de verdachte een ontwikkelingsstoornis heeft, een 21-jarige kan dan alsnog wordt berecht volgens het Jeugdstrafrecht. Als de verdachte tussen de 16 en 23 jaar is, zal de rechter proberen hun ontwikkelingsniveau aan te passen. We noemen het ook wel het strafrecht voor adolescenten.

strafrecht

Strafrecht­advocaat

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, heeft u een advocaat nodig gespecialiseerd in strafrecht. In alle stadia van een strafzaak moet een professionele strafrechtadvocaat u bijstaan. Wacht daarom niet te lang met het inhuren van een strafrechtadvocaat.

Advocaat strafrecht bij OM-zitting

OM-conversatie is een extralegale manier om strafzaken op te lossen. U hoeft niet meer naar de rechter, u krijgt nu een dagvaarding om een ​​OM-bijeenkomst met slechts één officier van justitie bij te wonen. Daarom is er geen rechter bij betrokken in deze vorm van strafrecht.

Dit verbergt ook meteen het gevaar van het OM-gesprek: je verzet je alleen tegen de machtige officier van justitie die je wil veroordelen. Als u niet toestaat dat uw professionele advocaten u bij het Openbaar Ministerie bijstaan, riskeert u oneerlijke straffen of buitensporige straffen.

Advocaat strafrecht bij politieverhoor

Tijdens het verhoor door de politie kan de aanwezigheid van een advocaat inderdaad toekomstige veroordelingen of vrijspraak of nog beter het mogelijk maken om de strafzaak te seponeren.

Wanneer u een uitnodiging krijgt om door de politie verhoort te worden, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met een professionele strafrechtadvocaat. De advocaat bereidt u voor op het politieverhoor. Tijdens het politieverhoor krijgt u ook hulp van de advocaat. Dit voorkomt dat u bewijs tegen uzelf creëert.

Advocaat strafrecht bij zitting rechter

Krijgt u een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen? En gaat het om een dagvaarding bij:

 • De politierechter
 • Meervoudige kamer van de rechtbank
 • Het gerechtshof

Dan is het het beste om u bij het proces te laten bijstaan ​​door een professionele strafrechtadvocaat. De advocaat haalt voor u een strafdossier op en bespreekt dit met u. Hij / zij kan u voorstellen welke verdedigingsstrategie het beste voor u is en wat u wel of niet kunt verklaren voor de rechtbank. De advocaat kan ook een hoorzitting voor u voorbereiden en de gewenste uitkomst toelichten.

Advocaat strafrecht bij ingevorderd rijbewijs

Nadat u uw rijbewijs is ingenomen, wilt u deze natuurlijk zo snel mogelijk terugkrijgen. U kunt een brief schrijven naar de officier van justitie waarin u vraagt het door de politie ingenomen rijbewijs terug te geven. Later kunt u persoonlijk een klacht indienen nadat het rijbewijs is ingehouden.

Bijstand van strafrechtadvocaten is echter wel aan te raden. Strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd hierin en weten alle trucjes van het vak. Een advocaat kan namens u brieven sturen en / of een klacht indienen bij de rechtbank om het door u ingeleverde rijbewijs terug te krijgen.

Advocaat strafrecht bij inbeslaggenomen goederen

De politie en de justitie kunnen uw eigendom in beslag nemen om de waarheid te achterhalen, en daaropvolgende confiscatie-eisen (om inkomsten uit het misdrijf te verkrijgen) of het uit de samenleving halen omdat het misdrijf eigendomsgerelateerd is. De sociale circulatie in stand houden is erg gevaarlijk.

Als de inbeslagname om andere redenen is of als er geen rechtsgrondslag is, of als de inbeslagname te lang verband houdt met het politieonderzoek, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank. Als u een klacht wilt indienen, is het verstandig om direct professionele juridische hulp in te roepen van een professionele strafrechtadvocaat.

Tijdsbestek van een strafprocedure binnen het strafrecht

Hoe snel uw strafrecht zaak wordt ingediend, hangt af van hoe de politie en het Openbaar Ministerie (OM) het misdrijf onderzoeken. De snelheid van de zitting van de strafrechter hangt af van de complexiteit van uw strafzaak. De zaak in de straatrechtbank kan in enkele minuten worden afgerond. Een complexe strafzaak met veel getuigen en deskundigenonderzoek kan enkele maanden in beslag nemen.

Machtigen binnen het strafrecht

Machtigen is soms heel handig binnen het strafrecht. Hierdoor zou dan een andere persoon iets uit uw naam kan doen voor u. Als u zich door omstandigheden niet kunt vertegenwoordigen. Of als u specifieke kennis nodig heeft voor bijvoorbeeld een zaak binnen strafrecht.

Zo kan in het geval van een bezwaarschrift, een beroepschrift of een hoorzitting een machtiging worden ingediend. Deze andere persoon kan een vriend, kennis en / of strafrecht advocaat zijn. Als u wilt dat hij u kan vertegenwoordigen, moet u hem machtigen door een formulier in te vullen.

Kosten van een strafzaak binnen het strafrecht

De proceskosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken moet u doorgaans zelf betalen. Tenzij de rechtbank oordeelt dat de verliezende partij deze vergoedingen zal betalen. Strafzaken kosten u daardoor geen geld. Als u echter een advocaat inhuurt, kost dat wel geld.

De kosten van de strafrecht procedure omvatten:

 • Griffierechten, kosten voor het starten van de procedure
 • De kosten van de deurwaarder die de andere partij belt
 • Advocaatkosten
 • Uitgaven voor deskundigen en getuigen waarvan u deelname wilt tijdens de strafzaak.

Afhankelijk van de uitslag van een strafrechtelijke uitspraak zou u deels uw kosten nog terug vergoed kunnen krijgen. Echter, indien u verliest zou u nog een deel moeten vergoeden van de tegenstander.

Het honorarium voor een jurist met strafrecht ervaring ligt rond de 80 tot 140 euro per uur, terwijl het honorarium voor een strafrechtadvocaat ongeveer 175 tot 500 euro per uur bedraagt. Dit maakt niet alleen een enorm verschil in het strafrecht. Een deel van de reden is de opleiding: de advocaat heeft een universitaire graad in de rechten afgerond.

Wanneer is een uitspraak onherroepelijk binnen strafrecht

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden.

 • Indien u binnen 14 dagen geen beroep aantekent, is de beslissing van de rechtbank definitief.
 • Als de veroordeelde en het openbaar ministerie geen beroep meer kunnen aantekenen, bijvoorbeeld omdat het hoger beroep en het beroep tot vernietiging van de oorspronkelijke straf zijn geëindigd, of omdat er geen rechtsmiddel is voor de beslissing.

Mediation in strafrecht zaken

Door bemiddeling in strafzaken kunnen verdachte en slachtoffer met elkaar in gesprek gaan. Onder begeleiding van professionele mediators vindt mediation plaats bij de rechtbank of in hoger beroep.

Van bedreiging of diefstal tot verkeersongevallen of ernstig geweld, alle soorten strafzaken kunnen worden bemiddeld. Bemiddeling kan de strafrechtelijke procedure niet vervangen. Daarom zal er altijd een rechter of officier van justitie zijn om een ​​beslissing te nemen.

Mediation kan in elke strafzaak plaatsvinden, maar er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De zaak moet worden behandeld door de politie, officier van justitie of rechter.
 • Zowel het slachtoffer als de verdachte stemmen in met bemiddeling.
 • De verdachte wist dat zijn optreden gevolgen zou hebben. Hij besefte dat hij degene was die ervoor verantwoordelijk was.

Contact met de strafrechtadvocaat

Hoe kom ik in contact met de strafrechtadvocaat?
Via AdvocaatHulp kunt u gemakkelijk en snel in contact komen met een advocaat die geschikt voor uw strafzaak en met ervaring binnen het strafrecht.

Is het gesprek met de strafrecht advocaat eigenlijk wel vertrouwelijk?
Zeker. Alle info en gesprekken die gevoerd zullen worden zijn 100% vertrouwelijk.

Is de advocaat die contact opneemt wel ervaren?
Absoluut. Vanuit AdvocaatHulp werken wij alleen met advocaten die weten wat zij doen en ervaring hebben binnen het strafrecht.

Verplicht het eerste gesprek mij tot iets?
Nee, het eerste gesprek is puur voor informatie vergaring voor tijdens het strafrecht proces.

Worden mijn ingevulde gegevens vertrouwelijk behandeld?
Zeker. Al uw gegevens zullen privé blijven.

Wát indien er een geschikte advocaat is gevonden?

Wat kan de advocaat voor mij betekenen?
Een strafrecht advocaat kan u hulp bieden in bepaalde keuzes maken en biedt een helpende hand tijdens het proces. Zijn kennis en ervaring zullen u helpen in het strafproces. Wij begrijpen als allerbest hoe vervelend een situatie kan zijn waar u zelf niet uit kunt komen. Helemaal over rechtelijke zaken waarin niet alles duidelijk is of waar u niet de juiste kennis voor heeft.

Kan ik in aanmerking komen voor een pro deo (strafrecht) advocaat?
Alle informatie over pro deo advocaten vind u op de volgende pagina.

Wat zijn de kosten van een strafrecht advocaat?
Het honorarium voor een jurist met strafrecht ervaring ligt rond de 80 tot 140 euro per uur, terwijl het honorarium voor een strafrechtadvocaat ongeveer 175 tot 500 euro per uur bedraagt. Dit maakt niet alleen een enorm verschil in het strafrecht. Een deel van de reden is de opleiding: de advocaat heeft een universitaire graad in de rechten afgerond en daarnaast heeft de advocaat een stage gelopen bij een advocatenkantoor.

Algemeen & Overig

Een strafrechtadvocaat via AdvocaatHulp
AdvocaatHulp streeft ernaar om zo snel mogelijk de meest geschikte advocaat te vinden welke u zo goed en efficiënt zal helpen bij uw zaak. U deelt uw gegevens en uw probleem, dan zorgen wij dat u dezelfde dag nog een voorstel krijgt van een van onze advocaten. Geheel kostvrij!
strafrecht

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.