1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat is een bedrijfsongeval?

Bedrijfsongeval definitie volgens de Arbowet: een bedrijfsongeval is een ongeluk die tijdens werk of tijdens werkuren onmiddellijke gezondheidsschade veroorzaken. Het kan gaan om bedrijven, instellingen, (bouw)locaties of ongevallen die plaatsvinden bij wegwerkzaamheden.

Daarom kunnen bedrijfsongevallen die plaatsvinden op de openbare weg ook worden geclassificeerd als bedrijfsongevallen en arbeidsongevallen. Over het algemeen zullen verwondingen die optreden tijdens het woon-werkverkeer echter niet onder bedrijfsgevallen worden opgenomen.

Welk risico neemt u?

U wilt dat het nooit gebeurt in uw bedrijf maar op het werk gaat wel eens iets mis: een werknemer die een bedrijfsongeval krijgt. Maar helaas is dit een dagelijkse realiteit geworden: zo'n 600 keer per dag - bijna een miljoen keer per jaar - krijgt een werknemer een bedrijfsongeval terwijl hij ergens in Nederland werkt. Daarom is het als werkgever het beste om volledig voorbereid te zijn op bedrijfsongevallen, een risico inventarisatie kan daarbij helpen.

bedrijfsongeval bedrijfsongevallen.jpg

Stappenplan voor bedrijfsongevallen

Het eerste dat u na een bedrijfsongeval op de werkvloer moet doen, is natuurlijk zorgen dat het slachtoffer eerste hulp krijgt. Als alles goed is, zal een BHV'er onmiddellijk actie ondernemen. Als werkgever moet je veel belangrijke dingen doen. Dit zijn de zeven stappen:

1. Meld het ongeval bij inspectiekantoor SZW

U kunt telefonisch of online melden. Zijn uw medewerkers blijvend gewond? Moet hij naar het ziekenhuis? Of erger nog, stierf hij aan de gevolgen van het ongeval? In deze gevallen moet een melding worden gedaan. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een boete van maximaal 50.000 euro.

De inspectie SZW staat voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website.

2. Meld het ongeval bij uw verzekeringsmaatschappij

Meld het incident zo snel mogelijk bij uw verzekeringsmaatschappij. Het gaat dan om uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, collectieve ongevallenverzekering voor medewerkers of werkmateriaalverzekering. In deze polis staat de termijn waarbinnen incidenten en schade van het bedrijfsongeval gemeld moeten worden.

3. Meld het bedrijfsongeval bij UWV

Indien werknemers door een ongeval niet kunnen werken, dienen zij tevens bij UWV te melden dat de ziekte het gevolg is van een bedrijfsongeval.

Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werkverzekeringen. Dit is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor WW, WOA. ziektewet en nog veel meer. Wilt u meer weten over de UWV, klik hier om naar de site te gaan.

4. Registreer het incident

Kan de werknemer door een ongeval niet gaan werken? Dan moet u het incident ook opnemen in het incidentenboek. Het ongevallenregister is onderdeel van de verplichte RI&E.

5. Bekijk de CAO

Soms omvat dit regelingen met betrekking tot loondoorbetaling en compensatie voor personeelskosten als gevolg van een bedrijfsongeval. De CAO staat voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst en omvat

bedrijfsongeval bedrijfsongevallen.jpg

6. Verzamel bewijs

Als een werknemer blijvend of tijdelijk letsel oploopt, kan de werknemer de werkgever vragen de schade te vergoeden. Deze kosten kunnen medische kosten zijn, zoals eigen bijdragen en eigen risico, of extra reiskosten, gezinshulp, inkomensverlies of rouwgeld. Als werkgever moet u aantonen dat u adequate maatregelen heeft genomen om ongevallen te voorkomen: er zijn veiligheidsinstructies gegeven en de naleving ervan is gecontroleerd.

7. Controleer of u de RI&E moet aanpassen

Indien nodig is de werkgever verplicht de RI&E (risicolijst en beoordeling) aan te passen. Denk aan de veranderingen in arbeidsomstandigheden, anders lijkt de huidige RI&E onvolledig.

Verantwoordelijkheid nemen voor de schade na een bedrijfsongeval?

Zijn medewerkers verantwoordelijk voor de schade die u lijdt door een bedrijfsongeval? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verzekeringsmaatschappij waar u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Als blijkt dat u verantwoordelijk bent, moet u uw eigen middelen gebruiken om de schade te compenseren. Dit kan een grote impact hebben op uw bedrijf. Daarom is het verstandig om een ​​goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Of betaalt uw polis niet of slechts een deel ervan? Dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Uw juridische kostenverzekeraar zal de aansprakelijkheid voor schade onderzoeken en indien nodig verweer voeren.

Werknemers kunnen niet altijd de werkgever aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheid van de werkgever is niet van kracht als er is geprobeerd om alle risico's op een ongeval te voorkomen door een veilige en gezonde bedrijfsvoering na te leven. Indien er middels bewuste roekeloosheid tijdens werktijd blijvend letsel is ontstaan zal het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld.

Hulp nodig bij het verwerken van een bedrijfsongeval?

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks in aanmerking komt met een bedrijfsongeval. Laten we daarnaast hopen dat u dit nooit hoeft te ervaren. Mocht het toch voorkomen en heeft u advies nodig bij het vervolgen van de bovenstaande stappen, neem contact op met Advocaathulp!

Onze professionals staan dagelijks voor u klaar om u in contact te brengen met de jurist of advocaat die perfect bij uw situatie past.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.