1 filter
Sorteer op: Relevantie

Advies nodig binnen het aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid kan op veel manieren ontstaan. In de meeste gevallen komt aansprakelijkheid voort uit de wet. Het is mogelijk dat u of u een onwettige handeling tegen u begaat, en dan is u of de andere partij verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de onwettige handeling.

Waar actie moet worden ondernomen, wordt deze genegeerd, of vice versa. U kunt ook overwegen de overeenkomst te schenden vanwege slechte prestaties of defecten.

De kern van het aansprakelijkheidsrecht is het bepalen van de omvang van de schade, het benoemen van een persoon die er wettelijk verantwoordelijk voor is en het ondernemen van actie om schadevergoeding te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk om de schade te koppelen aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

aansprakelijkheidsrecht aansprakelijkheidsrechten.jpg

Wat is het aansprakelijk­heidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt het proces van optreden van gebeurtenissen die verband houden met geleden schade. Als u denkt dat de schade door een ander is veroorzaakt, kunt u die persoon aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door schending van de overeenkomst, maar ook door eigen handelen of het niet nakomen van de overeenkomst of zorgplicht.

Als uw kind bijvoorbeeld op iemand anders valt, of als uw hond iemand heeft gebeten, neemt u de verantwoordelijkheid. Als een slecht onderhouden boom in uw tuin bijvoorbeeld op de auto van een buurman valt, kunt u ook verantwoordelijk worden gehouden.

Vormen van het aansprakelijk­heidsrecht

In de praktijk zijn er een aantal vormen waar het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is. De volgende vormen van aansprakelijkheid komen aan bod.

 • Letselschade
 • Schadevergoeding en verjaring
 • Verkeer
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Risicoaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Verzekeringen
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Regres

Thema’s in het aansprakelijk­heidsrecht

Aansprakelijkheid kan uit verschillende bronnen komen. Er kan sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid (veroorzaakt door het niet naleven van de overeenkomst) of wettelijke aansprakelijkheid (veroorzaakt door feitelijk gedrag en "blote" juridische feiten). Bijv .:

 • illegaal gedrag. Er zijn veel handelingen die als onrechtmatige daad kunnen worden beschouwd. De wet (artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek: artikel 162) bepaalt aan welke voorwaarden een handeling (of nalatigheid) moet voldoen om een ​​onrechtmatige daad te vormen.
  Het gaat onder meer om een ​​situatie waarin de ene persoon de wet overtreedt of wordt aangemerkt als sociaal wangedrag en een ander schade toebrengt.
  Dit is bijvoorbeeld het geval als een bestuurder een fietser aanrijdt, maar ook als iemand nalaat preventieve maatregelen te nemen (bijvoorbeeld: een bord op een wegenbouwkundig terrein ophangen), is dit het geval.
  *Contractbreuk: niet-nakoming van contractverplichtingen. Bijvoorbeeld goederen die niet worden geleverd, niet op tijd geleverd of in slechte staat verkeren. Klanten kunnen om naleving verzoeken via een kennisgeving van contractbreuk.
  Voldoet de leverancier nog steeds niet, tenzij er sprake is van overmacht, dan schendt hij het contract en moet hij de schade vergoeden.

Aansprakelijkheid in alle rechtsgebieden

Aansprakelijkheid komt voor op veel verschillende rechtsgebieden. Zo kunnen de bestuurders van een bedrijf failliet gaan. Bij de financiering kan het gaan om een ​​prestatiedefect, zoals het verstrekken van gecommitteerde zekerheden. In dat geval kunt u terecht bij onze herstructurerings- en faillissementsadvocaten en financierings- en veiligheidsexperts.

In het onwaarschijnlijke geval dat er aan uw bedrijf of door uw bedrijf schade veroorzaakt wordt, kunnen ondernemingsrecht en ondernemingsrechtadvocaten u helpen.

Als er tekortkomingen zijn bij de uitvoering van commerciële contracten, krijgt u een advocaat in het handelscontractenrecht. Advocaten voor intellectuele eigendom zijn erg goed in het identificeren van uw inbreuk op intellectueel eigendom, het stoppen van de inbreuk en het verkrijgen van compensatie.

Letselschade doet zich voornamelijk voor in rechtsgebieden die verband houden met aansprakelijkheid. Onze advocaten staan ​​slachtoffers bij bij het bepalen van de omvang van de geleden schade en de schade die zij in de toekomst nog zullen lijden en zorgen ervoor dat de schade verhaald wordt op de verantwoordelijke.

Aansprakelijk­heidsstelling

U kunt iemand vragen om verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die de verantwoordelijke heeft aangericht. AdvocaatHulp advocaten zijn zeer professioneel in het aansprakelijkheidsrecht. Verschillende advocaten in ons bestand hebben professionele ervaring op dit gebied.

De aansprakelijkheidsverklaring moet veel duidelijke verklaringen bevatten over de wettelijke basis van aansprakelijkheid. De feiten worden bij voorkeur ook bevestigd door bewijs.

Het bewijs van aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld een getuigenverklaring zijn, of een factuur of schaderapport voor de beschadigde goederen. Voor persoonlijk letsel is het belangrijk om te weten dat in Nederland veelal indicatieve bedragen worden gehanteerd voor verschillende soorten blessures.

Uiteraard streven wij als AdvocaatHulp altijd naar het beste resultaat.

Beperkingen in het aansprakelijk­heidsrecht

Onder het motto "Voorkomen is beter dan genezen" adviseren aansprakelijkheidsrecht advocaten actief over de inhoud van (inter) nationale contracten en adviseren wij over de toepasselijkheid en inhoud van algemene voorwaarden, zonder daarbij zakelijke relaties uit het oog te verliezen.

In dit proces zetten we ons in om de aansprakelijkheid te beperken door de bedrijfsstructuur van het bedrijf naar behoren te structureren. Geheel conform het aansprakelijkheidsrecht.

Schuld- en risico­aansprakelijkheid

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid moet de persoon die het incident heeft veroorzaakt bepaalde verantwoordelijkheden dragen.

Bij risicoaansprakelijkheid werkt "schuld" niet. Neem verantwoordelijkheid als een bepaald risico zich voordoet. Een voorbeeld hiervan is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van defecte eigendommen.

Beoordeling aansprakelijk­heidsrecht en verzekeringsdekking

In het onwaarschijnlijke geval dat een ondernemer of bedrijf te maken krijgt met claims voor schade of aansprakelijkheid, zullen de advocaten aansprakelijkheidsrecht de relevante feiten en omstandigheden zorgvuldig bestuderen om de mogelijkheid van het indienen van een claim te beoordelen.

Ook de mogelijkheid tot (onmiddellijke) correctie nemen de aansprakelijkheidsrecht advocaten mee in hun advies door te focussen op de verzekeringsrechtelijke situatie. Indien nodig zullen we mogelijke zakelijke relaties in overweging nemen.

Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten geven altijd advies op maat en doen dit proactief. Indien mogelijk vermijden onze aansprakelijkheidsrecht advocaten geschillen. Als dit het geval is, maken we het natuurlijk voor u klaar.

Advocaat aansprakelijkheids­recht inschakelen

Waar mensen werken, maken ze fouten. Als er schade optreedt, treedt het aansprakelijkheidsrecht in werking. Wie is verantwoordelijk, is er verzekerd en wat is de omvang van de schade?

De kernvraag in het aansprakelijkheidsrecht. De focus ligt op de beroepsaansprakelijkheid van professionals, zoals advocaten, notarissen, accountants, makelaars, fiscalisten en andere professionele adviseurs en tussenpersonen.

Het tuchtrecht dat voor veel zelfstandige professionals geldt, vormt daarbij een vast onderdeel. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten staan ​​cliënten bij in zowel civiele als tuchtrechtelijke procedures.

Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp indien u een advocaat aansprakelijkheidsrecht nodig heeft. Wij zullen voor u de meest geschikte aansprakelijkheidsrecht advocaat vinden.

Tijdens het aansprakelijk worden gesteld door een andere partij kunnen er risico s ontstaan. Neem contact op met AdvocaatHulp en dan staan wij u bij in het vinden van de geschikte persoon om deze risico's weg te nemen voor u

aansprakelijkheidsrecht aansprakelijkheidsrechten.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.