1 filter
Sorteer op: Relevantie

De veelvoorkomende vraagtekens rondom faillissement

Het failliet gaan van bedrijven is niks geks in de huidige maatschappij. Zeker tijdens de crisis tijd zijn er vele bedrijven die er maar moesten geloven. Tijdens zo een tijd is het heel fijn om bijgestaan te worden door een professional die precies weet wat hij moet doen.

Deze persoon zal uw bedrijf op een zo goed mogelijke manier alles laten afhandelen. In overleg met de curator en schuldeisers/schuldenaar zal er geprobeerd worden de meest ideale oplossing te vinden.

Wat is een faillissement?

Faillissement is een gerechtelijke beslaglegging op activa. De schuldenaar verliest de controle over activa door de faillissementverklaring. Zowel rechtspersonen (zoals BV.) Als natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) kunnen failliet gaan.

Het verloop van een faillissement

Er zijn een aantal stappen nodig voor een faillissement

  1. De aanvraag van de faillietverklaring
  2. Overname van de curator
  3. Ophef wegens onvoldoende uitkeringen
  4. Verificatievergadering
  5. Akkoord tussen partijen
  6. Verrekening

Faillissement aanvragen

De rechter verklaard het faillissement op grond van de faillissementswet. Er zijn als rechtspersoon of natuurlijke persoon minimaal twee schuldeisers.

Kan de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoen? Dan kunt u via de faillissementswet faillissement aanvragen. Indien het faillissement is uitgesproken, wordt beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar en vervolgens verdeeld onder de eiser(s).

De rechter zal een trustee benoemen om de activa in evenwicht te brengen en ervan te profiteren. Het gaat natuurlijk om regels en legale bossen die moeten zorgen voor een soepel verloop van faillissementen.

Bent u failliet verklaard of bent u schuldeiser en wilt u de schuldenaar failliet verklaren? Een faillissementsadvocaat kan u helpen bij het ontdekken van diverse mogelijkheden en opties, en kan u bijstaan in het faillissementsproces.

Dreigend faillissement

Schuldeisers kunnen het faillissement aanvragen. Daarnaast kunnen debiteuren zelf het faillissement aanvragen.

Heeft u te maken met rechtspersonen of natuurlijke personen die niet aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen? Dan moet u via een advocaat faillissement aanvragen. Houd er dus rekening mee dat er minimaal 2 schuldeisers moeten zijn.

Wilt u zich failliet verklaren? Dan moet u dit verzoek indienen via de rechtbank. Hierna kunt u zelf de procedure starten zonder dat u een faillissementsadvocaat hoeft in te huren.

Faillissementsadvocaten kunnen u wel vaak bijstaan bij alle problemen die komen kijken bij een (dreigend) faillissement. Zij helpen u zodat u geen eigen aangifte hoeft te doen.

Surseance van betaling

Alvorens het faillissement aan te vragen, kan de rechtbank om uitstel van betaling verzoeken: surseance van betaling. De toezichthouder op het moment van schorsing is de beheerder.

Tijdens de schorsingsperiode hebben individuen of bedrijven tijd om zaken uit te zoeken en betalingsregelingen met crediteuren te onderhandelen. Hij kan ook een schikking aanbieden, waarbij hij meestal zegt dat de schuldeiser een deel van zijn vordering krijgt.

Als er overeenstemming wordt bereikt, wordt de schorsing beëindigd. Het bedrijf blijft bestaan en moet zich aan de afspraak houden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, of de schuldenaar voldoet niet aan de schikking regels, kan de rechtbank alsnog het faillissement aanvragen.

Nadat het faillissement besluit is uitgevaardigd, kan het bedrijf opnieuw worden gestart. Dit laatste kan interessant zijn voor de schuldeisers (zij krijgen mogelijk meer geld terug in de toekomst), aandeelhouders (hun investering kan weer waarde toevoegen) en werknemers (behoud van functie).

Overigens hebben schuldenaren van natuurlijke personen nauwelijks baat bij een bevel tot opschorting. In plaats daarvan kan hij in beroep gaan tegen de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

De rechtbank bepaalt de hoogte van de terugbetaling en de duur van de procedure. Schulden herstructurering biedt meestal de mogelijkheid om alle schulden binnen drie jaar weg te werken.

Faillissement aanvragen

Faillissementsrecht advocaten

Faillissementsadvocaten hebben alle interne expertise in huis en kunnen u bijstaan in diverse situaties rondom een faillissement. Dit kan een herstructurering van het bedrijf, uitstel (opschorting van betaling) en schuldsaneringsregelingen omvatten.

Juridisch advies faillissement

Heeft u persoonlijk advies nodig over uw situatie? Heeft u geholpen bij het opstellen van documenten of hebt u hulp geboden tijdens de hoorzitting? U kunt een advocaat of ander juridisch adviseur inhuren.

Bij bepaalde faillissementsprocedures is een advocaat vereist.In het beste geval kan een adviseur in faillissement zorgen dat u met een schone lei kan beginnen.

Faillissement voorkomen

Veelgestelde vragen over faillissements­wetgeving

Wat is het verschil tussen faillissement en wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen de faillissementswet en de faillissementsbeschermingswet is dat de beschermingswet ertoe kan leiden dat de schuldenaar een witte lijst krijgt.

Door de reinheidsstaat kan de schuldeiser zich niet meer wenden tot de schuldenaar. Na verkrijging van de reinheidsstaat zijn de vorderingen binnen de reikwijdte van Wsnp niet meer afdwingbaar.

Voor een duidelijk resultaat dient de debiteur zich te houden aan de verplichtingen en regels die gelden in de Wsnp.

Na faillissement kunnen alle schulden echter nog worden ingevorderd. De schuldenaar moet nog betalen. De situatie is alleen anders als het faillissement eindigt met een akkoord.

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris in een faillissement?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de afwikkeling van de faillissementsgoederen.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zoveel mogelijk inkomen voor de schuldeiser te krijgen. Hij schetst de bezittingen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeiser en de volgorde van betaling nadat de bezittingen van de schuldenaar zijn verkocht.

Neemt de curator mijn administratie en financiële zaken over tijdens mijn persoonlijke faillissement?

Nee, tijdens uw persoonlijke faillissement bent u nog steeds verantwoordelijk voor uw huidige administratief beheer en tijdige betaling van uw financiële verplichtingen. De curator is geen adviseur of budgetbeheerder, maar wordt aangesteld namens de gezamenlijke crediteuren.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.