1 filter
Sorteer op: Relevantie

Er komt veel kijken bij een hypotheek

Het is waarschijnlijk één van de bekendste rechten die er is, de hypotheek of het hypotheekrecht. Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met dit recht omdat je er simpelweg (bijna) niet omheen komt als je een huis wil aanschaffen.

Bij het kopen van een huis en dus het aanvragen van de hypotheek komen veel verschillende factoren kijken waarvan het van belang is dat je deze goed begrijpt. Het gaat immers om een heleboel geld.

Heeft u hulp nodig bij het regelen van uw hypotheek of ervaart u bijvoorbeeld problemen met de adviseur van de bank? Lees snel verder en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek of 'hypothecaire lening' is een zekerheidsrecht. Er wordt een lening verstrekt en de persoon die dit doet, wil zeker weten dat het geld wordt afbetaald.
In feite is het meestal een bank die u een lening verstrekt om een huis te kopen.

Banken hebben wel zekerheid nodig dat dit geld ook terugkomt, het gaat namelijk altijd over grote bedragen. Een bank wordt ook wel hypotheeknemer of hypotheekhouder genoemd.

Het huis wordt namelijk als onderpand gegeven dus wordt er door de bank een hypotheek genomen en niet gegeven.
Het kan in twee fasen worden verdeeld en er zijn verschillende hypotheekvormen:

  • Leningen: In de overeenkomst tussen de hypotheekverstrekker en de lener wordt geld verstrekt om het registergoed te betalen. Dit zijn goederen (zoals onroerend goed: huizen), die openbaar moeten worden geregistreerd om correct te worden overgedragen.

  • Terugbetaling. Bij het aangaan van de hypotheek komt er overeenstemming over de aflossing van de hypotheek. Deze overeenstemming is meestal gebaseerd op een periode van 30 jaar. Over het geleende bedrag wordt doorgaans rente in rekening gebracht.

Deze kosten komen bovenop de normale afbetaling van het geleende bedrag. De rente is afhankelijk van het risico van de activiteiten van de hypotheekhouder.

Hoe hoger uw lening, hoe groter de kans dat u het geld niet (volledig) kunt afbetalen. Om dit risico te beperken wordt er rente aan de hypotheek verbonden die elke maand wordt betaald.

hypotheek

Wat is het hypotheekrecht?

Als u geld leent om het huis van uw dromen te kopen, geeft u de bank een hypotheek. Kort gezegd betekent dit dat de woning als onderpand fungeert om de hypotheekverstrekker zekerheid te geven dat hij het geleende geld van jou terugkrijgt.

Voldoet u niet aan de leenvoorwaarden (zoals het op tijd nakomen van betalingsverplichtingen), dan mag de bank uw huis verkopen.
De hypotheek moet formeel worden vastgelegd:

  • Hypotheekrechten moeten worden vastgelegd in het contract dat door de burgerlijke wet is genoteerd.
  • De akte moet worden ingeschreven in het register van het Kadaster.

De akte is geregistreerd bij het Kadaster om ervoor te zorgen dat eventuele andere geldverstrekkers op de hoogte zijn van het feit dat de hypotheek is gevestigd. De kosten van een hypotheek zijn één keer fiscaal aftrekbaar en zijn altijd voor de hypotheekgever.

Hypotheekrecht als een hypotheek van derden

Een woning ofwel registergoed wordt meestal gezien als een onderpand voor de hypotheek. Als de lener niet kan terugbetalen, kan de bank het onroerend goed verkopen. De derde partij hypotheek is een variant.

In deze variant is de lener anders dan degene die de garantie heeft verstrekt. Het pand waarop een hypotheek wordt gelegd, kan bijvoorbeeld de naam van de moeder zijn.

Als de zoon geld leent en niet voldoende garantie kan geven, kan zijn moeder als garantie een maximale hypotheek aan de bank verstrekken. Dit overtuigde de bank om het geld aan de zoon te lenen.

hypotheek adviseur

Stel dat ik mijn hypotheek niet kan betalen, wat dan?

Als uw maandlasten helaas hoger zijn dan uw inkomen, kan het zijn dat u uw hypotheek (tijdelijk) niet meer kunt betalen. wat zou je moeten doen? Het is belangrijk om direct contact op te nemen met de hypotheekhouder, bij voorkeur voordat het verschuldigde bedrag erg groot wordt.

Op deze manier kunt u proberen samen een oplossing te vinden en hoeft u misschien geen proces te starten.

De hypotheekhouder heeft verschillende rechten om ervoor te zorgen dat u alsnog aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Als je een maand niet hebt betaald, ontvang je een betalingsherinnering waarin staat dat je binnen enkele dagen moet betalen.

Doet u dit niet, dan kan de hypotheekhouder u een boeterente opleggen of heffingen en / of administratiekosten in rekening brengen. Dit kost extra geld bij het incasseren van agenten.

Als u de hypotheek lange tijd niet kunt betalen, kan de hypotheekhouder het onderpand blijven verkopen. In het geval dat u meerdere schuldeisers heeft, is het mogelijk dat de hypotheekhouder de schuld als eerste int. Als er nog iets over is, is het de beurt aan de andere schuldeisers.

Het is belangrijk op te merken dat de hypotheekhouder geen eigenaar wordt van de activa waarvan het onderpand afhankelijk is. Zelfs als de hypotheek in gebreke blijft, is de eigenaar van het huis nog steeds de eigenaar.

Alleen bij langdurige wanbetaling heeft de hypotheekhouder het recht om het onderpand te blijven verkopen. Wilt u weten hoeveel u maximaal kunt lenen? Doe dan een aanvraag bij de adviseur.

Surseance van betaling, faillissement, schuldsanering en hypotheekrecht

Bij faillissement bevindt de hypotheekhouder zich in een gunstige positie. Gewone schuldeisers moeten hopen dat ze aan het einde van het faillissement een of andere vorm van rendement zullen ontvangen (schuldeisers krijgen gemiddeld minder dan 4% van hun vorderingen).

Terwijl schuldeisers met hypotheekrechten "separatisten" worden. Dit betekent dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over faillissementen, hij hoeft alleen zijn hypotheekrecht uit te oefenen zonder rekening te houden met andere schuldeisers.

Ook is hij de eerste die zijn vorderingen op de opbrengsten van registergoederen verhalen. Er zijn nog maar een paar dingen over en het is de beurt aan de andere schuldeisers

Wanneer schakel je een advocaat in voor je hypotheek?

Loop je het risico om door de bank te worden uitgezet? Of wil je scheiden en weet je niet hoe je dit moet regelen met de hypotheek?

Vindt u dat de adviseur van de bank te hoge hypotheekleningen heeft toegewezen? Onze advocaten zullen u adviseren en met u samenwerken om er alles aan te doen om uw woning te behouden of beschermen.

maximaal lenen

Veelgestelde vragen over hypotheekrecht

Wat is het verschil tussen hypotheekrecht en pandrecht?

Het grootste verschil is dat er hypotheekrechten kunnen worden gevestigd op registergoed. Dit is onroerend goed, zoals huizen, commerciële ruimtes, schepen of land.

Anderzijds kan pandrecht worden gevestigd op roerende goederen, zoals voorraden, aandelen, vorderingen, auto's, machines, enz. Daarnaast wordt het hypotheekrecht bepaald door een notariscontract. Wat het pandrecht betreft, is de tussenkomst van notarissen niet altijd verplicht.

Welke vormen zekerheidsrecht zijn er?

Er zijn naast het hypotheekrecht nog meerdere vormen van zekerheidsrechten. Dit zijn ze op een rijtje: pandrecht, hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht, eigendomsvoorbehoud, recht van retentie en recht van reclame.

Wat is een verhoogde hypothecaire inschrijving?

Het doel van het verhogen van de hypotheekregistratie is meestal om toekomstige kosten te besparen die gelinkt worden aan de notaris.

Door de toename van de hypotheekregistratie is het bedrag aan hypotheek dat in de hypotheekakte staat vermeld hoger dan het daadwerkelijk geleende bedrag. De meeste notarissen rekenen geen extra kosten voor extra registratie.

Het voordeel van het verhogen van de hypotheekregistratie is dat leningen van dezelfde geldverstrekker kunnen worden verhoogd tot de hoofdsom die in de hypotheekakte is vermeld, zonder dat een nieuwe hypotheekakte nodig is.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.