1 filter
Sorteer op: Relevantie

Ondernemings­recht is voor elk bedrijf belangrijk

Ondernemers van winst gerichte bedrijven hebben meestal vanaf het begin van het bedrijf te maken met veel verschillende juridische kwesties. In dat geval moet worden bepaald welke rechtsvorm moet worden gekozen. Deze juridische zaken worden geregeld door wetgevers in het ondernemingsrecht.

ondernemingsrecht

Wat is het ondernemings­recht?

Als een bedrijf of organisatie winst wil maken en er een rechtspersoon bij betrokken is, valt het bedrijf / de organisatie onder het ondernemingsrecht.

Faillissement problemen, zakenpartner problemen en het insolventierecht vallen bijvoorbeeld onder het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht wordt regelmatig onderverdeeld in rechtpersonenrecht en vennootschapsrecht.

Advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht kennen alle regels van het ondernemingsrecht en adviseren en begeleiden u bij alle vraagstukken op het gebied van het ondernemingsrecht.
Advocaten ondernemingsrecht kunnen u bijstaan bij:

 • Fusies en overnames
 • Keuze van bedrijfsvorm
 • Een bedrijf oprichten
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Specifieke vraagstukken in het familiebedrijf
 • Breng een samenwerkingsverband tot stand (partnership / V.O.F.)
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheid en claims
 • Fiscale kwesties
 • Huur of verhuur van bedrijfsruimte
 • Geschillen met medewerkers
 • Verzameling
 • Faillissement
 • Concurrentie

De onderverdeling van het ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht wordt doorgaans onderverdeeld in het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Het rechtspersonenrecht is zeer breed omdat het alle rechtspersonen omvat.

Dit terwijl het vennootschapsrecht alleen betrekking heeft op besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen.

De meest ideale structuur, oftewel ondernemingsvorm, van uw bedrijf hangt vooral af van het soort bedrijf dat u heeft. Het is belangrijk om veel onderzoek te doen en veel informatie over te verkrijgen, omdat elke rechtsvorm verschillende juridische en economische gevolgen heeft.

Wat valt onder ondernemings­recht

Binnen het ondernemingsrecht zijn er een aantal veelvoorkomende zaken. De zes meestvoorkomende zaken binnen het ondernemingsrecht zijn de volgende:

Ingebrekestelling binnen het ondernemings­recht

Voordat het contract wordt ontbonden of een schadevergoeding wordt geëist wegens contractbreuk, moet de schuldenaar het contract schenden in overeenstemming met de wet. Dit vereist meestal een ingebrekestelling.

De ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de debiteur een redelijke termijn krijgt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Deze redelijke termijn wordt doorgaans gesteld op twee weken. Wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt na de in de ingebrekestelling vermelde termijn, treedt er een verzuim op.

Een ondernemings­recht advocaat kan u bijstaan in vergelijkbare zaken. De advocaat zal u helpen met de ingebrekestelling en zorgen dat alles conform ondernemingsrecht geregeld wordt.

Huurovereenkomsten binnen het ondernemingsrecht

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) belooft de andere partij (de huurder) gebruik te laten maken van een zaak. De huurder is vervolgens daartoe verplicht een tegenprestatie te leveren.

Nederlandse wetgevers hebben een reeks regels voor huurovereenkomsten opgesteld. Enerzijds de regels die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten, anderzijds de regels die van toepassing zijn op bijzondere huurovereenkomsten.

Een huurrecht advocaat is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van contracten. Alle inhoud van het huurcontract is bindend.

Daarom is het als verhuurder verstandig om de huurovereenkomst op te stellen door de huurrecht advocaat zodat alles conform ondernemingsrecht geregeld wordt.

Algemene voorwaarden binnen het ondernemingsrecht

Het opstellen van algemene voorwaarden is de eerste stap voor een startup. In de algemene voorwaarden legt u vast hoe u werkt.

De algemene voorwaarden gaan over het regelen van verantwoordelijkheid, betaling, leverings- en transportvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, garantie, contractduur, beëindiging / annulering, licentievoorwaarden, overmacht en geschillen.

U moet uw algemene voorwaarden correct opgeven. Hoe doet u dit?

 • Algemene voorwaarden van toepassing door aangifte
 • Door het tijdig verstrekken van algemene voorwaarden (kan schriftelijk of elektronisch)
 • Door ondertekening van de algemene voorwaarden

Als de bewerking niet correct is, is het mogelijk dat de algemene voorwaarden worden geschonden. Dit betekent dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op gemaakte afspraken en niet conform ondernemingsrecht eisen.

Het laten opstellen van de algemene voorwaarden door een advocaat met ondernemingsrecht ervaring is daarom zeer aangeraden. Zij zijn continue bezig met algemene voorwaarden en bepalingen en zullen het opstellen conform ondernemingsrecht regelen.

Servicecontract binnen het ondernemingsrecht

Een servicecontract is een overeenkomst waarbij een klant een bepaalde service of prestatie toewijst aan een aannemer. De aannemer voert deze dienst of prestatie zelfstandig uit. De werkafspraak is vastgelegd in de overeenkomst om de onafhankelijkheid van de aannemer te bewijzen.

De overeenkomst van opdracht is niet verplicht, maar voor de opdracht voor een zelfstandige professional (bijvoorbeeld freelance of zelfstandige) wordt het zeker aanbevolen. Het laten checken door een jurist of advocaat met ondernemingsrecht ervaring is ook ten zeerste aanbevolen.

Samenwerkingsovereenkomst binnen het ondernemingsrecht

Een samenwerkingsovereenkomst is een afspraak tussen twee of meer bedrijven die willen samenwerken. Een samenwerking kan op verschillende manieren worden gevormd, doormiddel van afspraken, het delen van bepaalde kosten of afspraken om niet met elkaar te concurreren.

De samenwerkingsovereenkomst is altijd een overeenkomst op maat. Hoewel er andere protocollen worden gebruikt, kunnen protocol sjablonen meestal via internet worden geselecteerd en aangepast, maar voor samenwerkingsprotocollen is dit onverstandig.

Indien een dergelijke overeenkomst moet worden opgesteld, wordt daarom aanbevolen om altijd een ondernemingsrecht advocaat te raadplegen. Zij zullen geheel conform de ondernemingsrecht eisen alles opstellen.

Arbeidsovereenkomst binnen het ondernemingsrecht

De arbeidsovereenkomst bevat een afspraak tussen u en uw werkgever. Als je in dienst bent van een werkgever en betaald wordt, heb je een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract). Dan bent u in loondienst. Dit wordt ook wel een arbeidsrelatie of dienstverband genoemd.

U kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is verstandig om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dan worden er voor u en uw werkgever veel rechten en plichten bepaald.

Bij het opstellen en het ondertekenen van een dergelijk contract is het handig om te laten checken door een advocaat met ondernemingsrecht ervaring. Hierdoor zal alles geheel conform de ondernemingsrecht eisen zijn.

Ondernemings­recht advocaat inschakelen

Een ondernemingsrecht advocaat kan u dus in vele gevallen helpen. Voor alle juridische zaken binnen uw bedrijf kan een advocaat met dergelijke ervaring ondernemingsrecht u bijstaan. Dit zorgt er voor dat alles geheel conform de ondernemingsrecht eisen zal worden opgesteld.

Mocht u nu voor uw bedrijf een aantal papieren moeten opstellen, en de expertise van een ondernemingsrecht advocaat nodig hebben?

Twijfel dan niet om een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen om u te helpen bij het opstellen van deze juridische papieren.

ondernemingsrecht

Kosten van een ondernemings­recht advocaat

Het honorarium voor een jurist met ondernemingsrecht ervaring ligt rond de 80 tot 140 euro per uur. Het honorarium voor een ondernemingsrecht advocaat bedraagt echter ongeveer 175 tot 500 euro per uur.

Dit maakt niet alleen een enorm verschil in het ondernemingsrecht. Een deel van de reden is de opleiding: de advocaat heeft een universitaire graad in de rechten afgerond en daarnaast een stage gelopen bij een advocatenkantoor. Desondanks hebben beide wel de specialisatie ondernemingsrecht.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.