1 filter
Sorteer op: Relevantie

Letselschade is veelal niet uw eigen schuld

Letselschade is schade die u oploopt door het toedoen van iemand anders. Of dit nu bewust of onbewust is geweest, in veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om een lichamelijk of psychisch letsel te compenseren omdat dit soort letsel vaak gepaard gaat met hoge kosten of emotionele schade.

Vaak komt hierbij de vraag naar voren welke schade daar allemaal onder valt. Indien u letsel opgelopen heeft, wilt u natuurlijk de tegenpartij aansprakelijk stellen. Veelal gebeurt dit natuurlijk wel per ongeluk maar u wilt niet zelf voor alle kosten opdraaien.

Het is verstandig om een letselschade advocaat te zoeken om ervoor te zorgen dat u een schadevergoeding krijgt voor al uw aangedane schade.

letselschade advocaat nodig

Wat valt er onder letselschade?

Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat er twee soorten letselschade zijn, namelijk: materiële schade en immateriële schade. Deze twee soorten worden beide op een andere manier afgehandeld dus het is belangrijk dat u weet met welke soort schade u te maken heeft.

Materiële letselschade

Deze schadesoort is ook op te delen in twee categorieën:

1. Gemiste inkomsten

Onder gemiste inkomsten vallen alle inkomsten die u had vóór het ongeval, maar door het ongeval niet meer. Daarom kan dit een verlies aan inkomsten uit werk zijn, of een verlies aan de omzet van uw eigen bedrijf. Indien voldoende bewijs kan worden geleverd, komt ook zwart inkomen voor vergoeding in aanmerking.

Gemiste inkomsten worden ook wel "verlies van verdienvermogen" genoemd. Vóór het ongeval had u wel de mogelijkheid om dit inkomen te genereren en bent u dat inkomen door het ongeval kwijtgeraakt.

2. Gemaakte kosten

Onder deze kostenpost zijn veel uiteenlopende kostenplaatsen. Het gaat bijvoorbeeld vrijwel altijd om (directe) materiële schade, zeker bij verkeersongevallen. Onder zaakschade moet worden verstaan de schade die is toegebracht aan de items die bestonden op het moment van het ongeval (zoals kleding, transport, telefoons, enz.).

In het geval van persoonlijk letsel door ongevallen zijn de kosten die ook zeer vaak voorkomen onder meer medische of medicijnkosten, (extra) reiskosten, gezinsbijstand of zorgkosten en onderhoud van uw huis en tuin.

In het geval van persoonlijk letsel door ongevallen zijn de kosten die ook zeer vaak voorkomen onder meer medische of medicijnkosten, (extra) reiskosten, gezinsbijstand of zorgkosten en onderhoud van uw huis en tuin.

Maar er zijn nog veel meer kosten. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten die u door het ongeval niet meer kunt uitvoeren, zoals geboekte vakanties en het niet meer kunnen gaan naar de sportschool.

Nadat u letselschade heeft opgelopen zult u geholpen worden in het ziekenhuis, iets wat graag voorkomen wordt is een medische fout. Indien dit wel voorkomt kunt u ook het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor letselschade.

letselschade advocaat nodig?

Immateriële letselschade

De tweede vorm van letselschade is immateriële schade. Dit is schade wat niet direct zorgt voor het mislopen van inkomen of het veroorzaken van extra kosten.

Immateriële letselschade heeft altijd betrekking tot emotionele schade van het ongeval in de vorm van pijn en leed, verdriet en/of het verlies aan levensvreugde. Een andere naam voor deze vorm van schadevergoeding is smartengeld.

Een aantal voorbeelden van immateriële letselschade:

  • het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep of hobby
  • verdriet door het wegvallen van sociale contacten
  • blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen
  • de pijn en het ongemak door een ongeval
  • schaamte voor zichtbare littekens

Wat zijn de taken van een letselschade advocaat?

Een letselschadeadvocaat kan u helpen bij het afronden van het gehele letselschadeproces, van het vervolgen van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval tot het aanspannen van een rechtszaak tegen de verzekeraar van de andere partij.

  • Aansprakelijkheidsclaims moeten worden ingediend.
  • Er moet bewijs worden verzameld.
  • Berekenen van mogelijke smartengeld vergoeding.
  • Aansprakelijkheidsonderhandeling.
  • Verzamelen van beschadigde items en het indienen van de schadeposten.

Een letselschade advocaat kan ook voor u de procedure bij de rechtbank uitvoeren, mits er een rechtszaak nodig is. Hij zal de maximale inzet geven om de maximale vergoeding te krijgen. De advocaat zal het gehele proces uit uw handen nemen totdat u de vergoeding binnen krijgt. Neem contact met ons op voor extra informatie.

Wat zijn de kosten van een letselschade advocaat?

Normaal gesproken zijn de uurtarieven van een advocaat niet om over naar huis te schrijven. De totale kosten kunnen dan ook flink oplopen, maar hoe zit dat bij letselschade waarbij het helemaal niet uw schuld is dat u een advocaat moet inhuren?

In de meeste gevallen zijn deze extra kosten niet voor het slachtoffer, maar voor de partij die het letsel veroorzaakt heeft. Het gaat hierbij om alle extra kosten die worden gemaakt zoals bijvoorbeeld taxi kosten naar het ziekenhuis, kosten door arbeidsongeschiktheid en het inhuren van hulp voor thuis.

Dit geldt dus ook voor de rechtsbijstand kosten. Als het letsel en de daarmee samenhangende verwondingen niet waren gebeurd, had er nooit een letselschade-expert hoeven worden ingehuurd.

Daarom kunnen de kosten van de letselschadeadvocaat worden meegenomen in de claim op de wederpartij. Daarom moet de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt ook de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer betalen.

Wilt u weten wat de precies kosten zijn voor uw situatie? Dien dan een vrijblijvende aanvraag in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op! Het team van Advocaathulp staat graag voor u klaar. Neem geheel vrijblijvend contact op en wij zullen u helpen met het juiste juridische advies.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.