1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wanneer geldt er het bouwrecht

Het bouwproces omvat veel verschillende aspecten. Alle partijen hebben hun eigen belangen en bijzondere juridische vraagstukken. Daarom is het verstandig om een ​​bouwrecht advocaat in te huren om uw rechten te beschermen.

Suggesties kunnen niet alleen worden gegeven bij het opstellen van overeenkomsten, maar ook in feitelijke situaties. Bouwrecht advocaten kunnen u ook bijstaan ​​in geschillen voor een geschillencommissie, overheidsrechter, NAI of een ander geschillen bureau.

bouwrecht advies.jpg Bouwrechten

Wat is het bouwrecht

Het bouwrecht omvat alle wet- en regelgeving met betrekking tot het bouwproces en de bescherming. Het is geschikt voor afdelingen grond-, weg- en waterbeheer, infrastructuur, huisvesting, openbare nutsbedrijven en installatie afdelingen.

Kenmerkend voor het bouwrecht is dat alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn hun eigen specifieke rollen hebben. Zo is de rol van architect of raadgevend ingenieur compleet anders dan die van opdrachtgever. Of als er een belangenconflict is tussen verschillende partijen of zelfs meerdere onderaannemers.

Onderdelen van het bouwrecht

Het bouwrecht kent vele onderdelen waar de advocaten bouwrecht u bij kunnen helpen. Dit zijn de onderdelen:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Omgevingsrecht
 • Bouwbesluit
 • Projectontwikkeling en PPS-constructies
 • Meer-/minderwerk
 • Aansprakelijkheden (ontwerp- en uitvoeringsfouten)
 • Retentierecht
 • Geïntegreerde contracten (Turnkey, Design & Build, UAV-GC 2005)
 • Sale-and-lease-back
 • Verzekeringen (CAR)
 • Architecten, constructeurs, installateurs
 • Bankgaranties
 • Falend directietoezicht
 • Aanbestedingen
 • Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Waarschuwingsplichten
 • Opleveringsgeschillen
 • Bodemsanering

Maatwerk binnen het bouwrecht

Elke partij heeft zijn speciale juridische status binnen het bouwrecht. Bovendien is er geen identiek bouwproces. Maatwerk is de norm.

Daarom vereist elk bouwproces een specifieke methode, die afhankelijk is van de relevante industrie of sector, zoals nutsbedrijven, woningen, water- en industriële gebouwen, infrastructuur (GWW) of installatie afdelingen.

Daarnaast is het cruciaal dat de methode moet voldoen aan de standaardvoorschriften en voorwaarden die gelden voor de branche of afdeling. Denk hierbij aan de garantievoorwaarden van UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011, Wonningborg en SWK en de standaard STABU en RAW specificaties.

Binnen het bouwrecht is er ook nog sprake van het privaatrechtelijk bouwrecht.

Bouwcontracten binnen het bouwrecht

AdvocaatHulp ondersteunt ook bij het opstellen of evalueren van alle soorten bouwcontracten, waaronder:

 • Contract opstellen (traditioneel model, geïntegreerd model Ontwerp en bouw, turnkey-project);
 • Bouw- en advieswerkzaamheden;
 • Algemene contractvoorwaarden (bijvoorbeeld UAV, AVA, GIW)
 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen overheid, investeerders en ontwikkelaars.

Wet-en regelgeving van het bouwrecht

De overheid probeert door middel van verschillende regels onze leefomgeving: milieu, ruimtelijke ordening en gebouwde omgeving in goede banen te leiden.

De overheid doet dit door middel van openbare juridische middelen, waaronder milieuwetten, bestemmingsplannen, regionale ontwikkeling, huisvestingswetten, monumentenwetten, milieueffectrapportages en bouwwetten.

Wabo en omgevings­vergunning

Ook wil het kabinet de kwaliteit van bouwprojecten beter reguleren. Daarom zijn voor de meeste (her) bouw en sloop van gebouwen een milieuvergunning vereist. Sinds oktober 2010 is de 'Wet Algemene beginselen omgevingsrecht' (Wabo) van kracht, waardoor particulieren en ondernemers sneller en gemakkelijker dan voorheen vergunningaanvragen kunnen indienen.

Bij het aanvragen van milieuvergunningen moet echter ook rekening worden gehouden met andere wetten. Advocaten bouwrecht kunnen u adviseren en diensten verlenen om de juiste vergunningen te verkrijgen die nodig zijn voor (ver) bouw en tevens inzicht krijgen in actuele regelgeving, zoals "Milieurecht" en "Aanbestedingsrecht".

Koop-en aanneem­overeenkomst

Een andere vorm van een bouwcontract is een gemengd koopcontract. De koper koopt een huis dat nog niet is gebouwd. Daarom kan de overeenkomst worden opgesplitst in delen die betrekking hebben op de aankoop van grond of appartementsrechten, en delen die betrekking hebben op de acceptatie van woningbouw.

Deze contracten zijn grotendeels gestandaardiseerd in model koop / bouwovereenkomsten met standaard voorwaarden geheel conform het bouwrecht.

Geschillen met de aannemer

Ongeacht de ondertekening van het contract, zullen er tijdens of na het werk altijd geschillen ontstaan ​​tussen de opdrachtgever en de aannemer. Het betreft meestal kostenoverschrijdingen in contractprijzen.

Hoewel meestal een vaste aanneemsom wordt afgesproken, heeft de aannemer het recht de aanneemsom te verhogen bij een stijging van de kosten. Onder welke omstandigheden kan er vaak discussie ontstaan.

In deze en andere situaties kunnen wij advies geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers en mogelijk tot een minnelijke schikking komen. Gaat men in ieder geval procederen in de rechtbank of arbitreren in een arbitragecommissie voor de bouw, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Aansprakelijkheid van de aannemer

Volgens het bouwrecht kan de aannemer verantwoordelijk zijn voor defecten of constructiefouten in het project. Nadat het werk is voltooid, is de aansprakelijkheid van de aannemer echter beperkt tot verborgen gevaren.

Bovendien kan de aannemer bij overschrijding van de contractbouw periode een boete krijgen. Onze advocaten bouwrecht kunnen u hier alles over vertellen.

Bouwrecht advocaat

De bouwrecht deskundigen van AdvocaatHulp werken voor opdrachtgevers in (semi) publieke taken zoals gemeenten, waterschappen, provincies, woningcorporaties en diverse verpleeg- en onderwijsinstellingen. Maar ook vele (middel) grote bouw- en installatiebedrijven, landelijke en regionale ontwikkelaars, advies- en bouwbedrijven staan ​​wij bij.

Het juridische bouwrecht team geeft bijna dagelijks advies over standaardomstandigheden zoals drones, UAV-GC en DNR. Uiteraard werkt ons team ook nauw samen met experts op het gebied van aanbestedingsrecht, omgevingsrecht en grondbeleid.

Is het controversieel? Dan helpen we het oplossen. Indien nodig kan een rechtszaak worden aangespannen bij de burgerlijke rechter, de arbitragecommissie voor de bouwsector of het NAI.

Schakel een bouwrecht advocaat in

Onze bouwrecht advocaten hebben jarenlange ervaring en kunnen cliënten, ontwerpers, aannemers, installateurs, investeerders en projectontwikkelaars bijstaan ​​die goed thuis zijn in handelsvaardigheden.

Bij het opstellen van de overeenkomst en tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Ook in de onvermijdelijke (arbitrage) procedure helpen onze bouwrecht advocaten u graag verder.

Bouwrecht.jpg Bouwrechten

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.