1 filter
Sorteer op: Relevantie

Tijdelijk een interim jurist inzetten

De term jurist is over het algemeen vrij bekend. Het begrip interim jurist is daarentegen een begrip dat vaker opduikt, maar nog niet altijd duidelijk is. Interim juristen zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde rechtsgebieden.

Een interim jurist is werkzaam in een specifiek rechtsgebied omdat deze vaak van verschillende bedrijven moet wisselen. Hierdoor is er vaak minder tijd om in meerdere specialisaties te verdiepen. Daarom heeft deze interim jurist de bekwaamheid en expertise op dat specifieke rechtsgebied.

De interim jurist, ook wel tijdelijke kracht genoemd, kan
om deze reden de gepaste en beste juridisch correcte oplossing vinden. Als interim jurist is er meestal geen tijd om af te wachten aangezien bedrijven de interim jurist meestal direct nodig hebben.

interim juristen.jpg

Belangrijk voor een goede interim jurist

Bedrijven maken steeds meer plaats voor flexibele krachten. Hierdoor trekt de markt voor tijdelijke professionals (zoals een interim jurist) aan. Als interim jurist heb je meestal weinig tijd om te bewijzen dat je een meerwaarde-effect hebt ten opzichte van een werknemer die permanent door een cliënt wordt ingehuurd.

Ze hebben meer tijd en ruimte om hun meerwaarde te laten zien en groeien zo. Om als interim jurist goed op de markt te komen zijn er een aantal zaken van toepassing. De volgende stappen zijn in ieder geval al een goede hulp om van start te gaan als interim jurist. Hou hierbij in gedachte, hoe wordt iemand een goede interim jurist?

Bepaal de expertise

Om te onderscheiden als interim jurist, is het belangrijk om eerst de expertise te bepalen. Als duidelijk is waar de kwaliteiten en zwaktes liggen, is het eenvoudig te bepalen aan welke taken waarde te hechten. Naast het uitvoeren van juridische werkzaamheden, kan een interim jurist ook goed zijn in het coördineren en begeleiden van processen.

Als een teamleider van een bedrijf dit merkt, zou een interim jurist met deze vaardigheid kunnen bijdragen met het opzetten en coördineren van meerdere deelprojecten. Daarom is het goed om vooraf aan te kunnen geven waar de kracht ligt als interim jurist.

Wees praktisch en flexibel

Vaak bestaat er in de zakenwereld het stereotype dat advocaten en interim juristen stug en gedetailleerd zijn. Tot op zekere hoogte is dit juist aangezien zij analytisch zijn en details analyseren. Dit zijn ook juist de sterke punten.

De valkuil hier is dat de interim jurist te veel op details letten en het overzicht verliest. Daarom is het noodzakelijk om een ​​duidelijk beeld te schetsen om minder star over te komen. Dit kan namelijk bijdragen aan de efficiëntie van het werkproces. Hou in gedachte wat de klant wilt bereiken en hoe dit legaal en correct bereikt kan worden.

Toon inzettingsvermogen

Het nemen van initiatief wordt zeer gewaardeerd en het toont betrokkenheid bij een project. Anticipeer als interim jurist op mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en doe suggesties om deze op te lossen. Dit kan worden toegepast op inhoudelijke vraagstukken en procesvraagstukken.

Bijvoorbeeld: de workflow kan efficiënter worden georganiseerd, waardoor er tijd wordt bespaard. Wees dan niet bang om het probleem met de teamleider te bespreken. Zelfs als de suggestie niet wordt gerealiseerd, wordt er wel bewezen dat er wordt meegedacht in het proces. Alhoewel dit spannend kan zijn als interim jurist, wordt het wel gewaardeerd.

Wees actief aanwezig bij vergaderingen

In de bijeenkomst zijn er collega's die actief deelnemen aan de meeting en collega's die zich meer op de achtergrond houden. Maak als goede interim jurist het verschil door voor te bereiden op- en actief deel te nemen aan vergaderingen.

Op die manier wordt er kennis van zaken getoond. U kunt deze bijeenkomsten ook gebruiken om uw gedachten te delen of belangrijke vragen te stellen. Bij vergaderingen kan er ook een proactieve en effectieve houding worden getoond, door bijvoorbeeld het initiatief te nemen om de vergaderagenda op te stellen (als er nog geen vergaderagenda is).

Een goede interim jurist vraagt zichzelf af wat een klant (bedrijf waar de interim jurist actief is) precies wilt bereiken. Hierna komt het neer op inlevingsvermogen om te praktisch en juridisch correct te realiseren.

Zorg dat de juiste verwachtingen worden behaald

Het scheppen van de juiste verwachtingen is gerelateerd aan het eerste punt. Begrijp eigen sterke punten en stel uzelf hier op in. Laat de klant zien waar hij u kan inzetten.

Maak ook een realistische inschatting van uw vermogen om te werken, zodat u een overeenkomst en een deadline kunt bereiken. Wanneer er teveel hooi op de vork wordt genomen of wanneer afspraken en deadlines niet worden nagekomen, kan dit als interim jurist onbetrouwbaar overkomen.

Geef net dat beetje extra

Zoals eerder vermeld, heeft een interim jurist minder tijd om de meerwaarde te tonen dan voor langdurige medewerkers. Ga dus verder dan anderen. Als het nodig is om langer te blijven dan afgesproken, doe dit dan.

Registreer deelprojecten op de afdeling en help uw collega's actief. Kom goed in contact met de manager en leidinggevende en zorg ervoor dat u onmisbaar wordt binnen het team om zo langer bij het bedrijf te mogen blijven.

Wees leidinggevend als interim jurist

Pak de verantwoordelijk als er zich kansen voordoen. Als deze mogelijkheid zich nog niet heeft voorgedaan, blijf dan actief bijdragen aan het project. Veelal wordt dit niet direct verwacht van een interim jurist. Een mooie kans dus!

Breng kernpunten, oplossingsideeën en suggesties naar voren. Dit wordt vaak gewaardeerd als het op een respectvolle manier wordt voorgesteld. Zo blijft u zichtbaar voor de klanten en laat u een positieve indruk achter.

Investeer in de relatie tussen interim jurist en klant

U kunt relaties opbouwen door vertrouwen op te bouwen. Elkaar kennen kan vertrouwen opbouwen. Drink een kop koffie met de teamleider en collega's die bij uw taak betrokken zijn. Zeker als u net aan een taak begint, kunt u hiervan profiteren.

Bouw niet alleen relaties op met teamleiders, maar bouw ook relaties op met projectcollega's. Het kan voorkomen dat een interim jurist niet direct wordt opgenomen in een team omdat men weet dat het tijdelijk is. Doorbreek dan zeker deze taboe. Hierdoor wordt het werk leuker en komt uw netwerk op een natuurlijke manier tot stand.

Vermijd negativiteit

De laatste hint is vanzelfsprekend. Zelfs nadat het project is afgelopen, mag u geen negatieve opmerkingen maken over de klant. Dit kan de professionaliteit aantasten, dat kan een flinke impact hebben op het imago binnen het netwerk. Als een project is afgelopen als interim jurist, is het belangrijk dat de klant u als positief heeft ervaren.

interim jurist.jpg

De voordelen van een interim jurist

In de toekomst zullen uitzendkrachten, of liever "zelfstandige professionals", een meer algemeen verschijnsel worden. Zelfstandigen worden net zo normaal als huidige werknemers. Zo ook de interim jurist.

Bedrijven zullen de interim jurist niet meer inhuren zoals nu, maar zullen alleen nog systematischer gebruikmaken van zelfstandige interim jurist diensten. Tegen die tijd zal dit moeilijk zijn, omdat de vraag naar flexibiliteit verder zal toenemen.

Waarschijnlijk zal er na deze 'crisis' een grotere vraag naar interim juristen zijn aangezien de schaarste groeit. Dit kan een goede reden voor juristen die hun advocaten afronding nog niet hebben voltooid om direct aan de slag te gaan als een interim jurist.

Hiernaast zijn er nog een aantal voordelen om te werken als een interim jurist, maar ook om gebruik te maken van een interim jurist.

Verschillende bedrijven

Een groot voordeel interim juristen is dat deze vaak al bij veel bedrijven hebben gewerkt. Uiteraard hangt dit af van de tijd dat de jurist al als interim werkzaak is. Bij het inhuren van een tijdelijke jurist, komt daar vaak een grote kennis van andere bedrijven bij.

Snel veel werkervaring

Als een jurist interim te werk gaat, kan deze binnen een aantal jaar al enorm veel werkervaring opbouwen. Aangezien een banenswitch in de advocatuur niet zo vanzelfsprekend is, ligt die kans bij interim juristen hoger.

Daarom zijn de diensten van tijdelijke bedrijfsjuristen zeer nuttig voor de realisatie van een project, de bemiddeling in het reorganisatieproces of het wegvallen van de interne capaciteiten van het bedrijf door ziekte of verlof.

Daarnaast kan het inhuren van een interim bedrijfsjurist uitkomst bieden wanneer u specifieke juridische kennis nodig heeft.

Makkelijk lege plekken te vervullen

Door een interim jurist in te huren, kunnen weggevallen advocaten of juristen snel worden vervangen. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit binnen het bedrijf. Daarnaast ben je niet gebonden aan een tijdelijke bedrijfsjurist; je kunt afscheid nemen van de de jurist als het project is afgerond of een vacature is ingevuld.

Het feit dat interim juristen niet gebonden zijn aan uw bedrijf, levert meer voordelen op. Op deze manier kunnen tijdelijke advocaten onafhankelijk en onpartijdig zoeken naar de beste oplossing voor uw juridische problemen. Interim legale medewerkers kunnen ook moeilijke beslissingen nemen, waardoor beslissingen gemakkelijker en effectiever worden.

Schakel een interim jurist in

Onze opdrachtgevers zullen altijd de meest geschikte interim jurist verkrijgen via AdvocaatHulp. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij zullen een interim jurist die aan uw wensen voldoet vinden.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.