1 filter
Sorteer op: Relevantie

Is mediation in de zorg iets voor u?

Mediation in de zorg is een vorm van conflictbemiddeling. Hierbij is er een onpartijdige mediator die de onderhandeling begeleidt. In de zorg is mediation een betrouwbare methode om geschillen op te lossen. Niet alleen dat. In de gezondheidszorg zijn er veel verschillende verhoudingen en relaties die kunnen conflicteren. Dit omvat conflicten:

  • binnen een medisch bedrijf;
  • binnen de maatschap;
  • tussen bestuurders en toezichthouders;
  • tussen medisch specialisten of artsen en een zorginstelling in loondienst;
  • tussen cliëntenraden of ondernemingsraden en zorginstellingen;
  • tussen cliënten en zorginstellingen.

mediation in de zorg.jpg

De zorg heeft specifieke wetgeving, richtlijnen en modellen. In alle aspecten van dit reglement wordt mediation in de zorg duidelijk als oplossing genoemd. Bijvoorbeeld in het "Modelovereenkomst voor bestuurders in de zorg" van de verenigingen NVTZ en NVZD.

In haar model voor conflictoplossing wordt ook bemiddeling als een mogelijkheid beschouwd. Volgens de "Code of Governance" moet elke medische instelling over bemiddeling beschikken om conflicten tussen bestuurders en toezichthouders op te lossen. Bemiddeling kan niet alleen een rol spelen tussen medische instellingen en hun bestuurders of medewerkers, maar ook tussen medische instellingen en burgers.

Volgens de "Regeling uitvoering klachten- en geschillenzorgkwaliteitswet" (Wkkgz) kunnen burgers na het indienen van een klacht bij de klager via het Landelijk Medisch Meldpunt de mediator bellen. Mediation wordt dus op diverse plekken gestimuleerd. Maar wat maakt mediation in de zorg nu zo geschikt voor conflicten?

1. Reputatie

Schade aan de reputatie van medische instellingen of medische experts heeft een directe invloed op het vertrouwen van mensen in de geboden zorg. Aangezien vertrouwelijkheid een kernvoorwaarde is bij mediation in de zorg, kan reputatieschade worden vermeden.

2. Snelheid

De bemiddeling is snel in te plannen. Bovendien is het na gemiddeld twee mediation bijeenkomsten al duidelijk of er voor het probleem een oplossing mogelijk is. Bij andere vormen van geschillenbeslechting, zoals gerechtelijke procedures of arbitrage, is er vaak sprake van tijdsdruk en een schriftelijke ronde. Daarnaast moet de rechter of arbiter eerst de inhoud bestuderen. Door de bijzondere rol van de mediator is dit bij mediation in de zorg geen probleem.

mediation in de zorg zoeken.jpg

3. Kosten

Zoals eerder vermeld, hoeft de mediator niet van tevoren in te lezen. De gemaakte kosten worden aangewend voor het intakegesprek, de bemiddelingsgesprekken en eventuele rapportages en/of afspraken. Dit beperkt de kosten in vergelijking met een proces door een rechter of arbiter.

4. Duurzame relatie

Het doel van mediation in de zorg is om een ​​voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Hoewel de relatie in een gerechtelijke procedure of arbitrage vaak wordt verslechterd, kunnen partijen na mediation inzicht krijgen in elkaars belangen. Voor een partner of medisch expertbedrijf moeten mensen bijvoorbeeld samen blijven, wat helpt bij het opbouwen van duurzame relaties. Uiteraard moet ook na het conflict de relatie tussen de medische instelling en de werkcommissie of cliëntencommissie worden voortgezet.

Mediation in de zorg: scheiding en preventie

Overigens kan bij mediation ook gesproken worden over de scheiding tussen twee partijen, bijvoorbeeld bij maatschappen. Dat geldt eveneens in de gevallen van individuele medewerkers. Daarnaast kan mediation ook preventief worden ingezet, zoals bij besluitvorming of adviestrajecten met bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, waardoor conflicten precies kunnen worden voorkomen.

mediation in de zorg werkt goed.jpg

Waarom mediation in de zorg werkt

Kortom: mediation in de zorg is effectief en een zeer geschikt instrument. Naast bovenstaande vier redenen is het van belang dat alle partijen altijd een gemeenschappelijk belang hebben bij het leveren van kwaliteitszorg.

Schakel hulp in bij mediation in de zorg

Conflicten in de zorg kunnen voor komen. Deze conflicten kunnen ontstaan door verscheidene redenen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de werksfeer.

Mocht er een geschil zijn vrees dan niet om hulp in te schakelen. Advocaathulp help u met het vinden van mediators en mediation-advocaten om u te begeleiden of adviseren. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.