1 filter
Sorteer op: Relevantie

Opgelicht door een fraudeur?

Als u het slachtoffer wordt van fraude, moet u altijd aangifte doen bij de politie. De politie maakt zich gewoonlijk niet druk om compensatie te regelen. Dat is de taak van de advocatuur. De verwachtingen van het slachtoffer moeten realistisch zijn: de politie kan niet alle problemen oplossen, zeker niet als het gaat om geldverlies. Zelfs in sommige gevallen staat de politie machteloos en kunnen wij als advocaten dit probleem oplossen. Wilt u weten wat uw verwachtingen zijn van advocaten en politie indien u bent opgelicht ?

Opgelicht jurist.jpg

Opgelicht in de wet

De burgerlijke rechter doet uitspraak over schadevergoedingszaken in overeenstemming met de regels van het Burgerlijk Wetboek. Woorden als fraude en opgelicht vindt u in het Burgerlijk Wetboek niet. Als u een verlies lijdt, zullen advocaten de juiste rechtsgrondslag zoeken om u voor het verlies te vergoeden.

Bijvoorbeeld onrechtmatige daad (artikel 6 van het verdrag: 162 BW). Als u wordt opgelicht door een valse afspraak, vragen we de rechter om het contract ongeldig te verklaren. De oplichter moet dan het geld terugbetalen op basis van de "achterstand". Onze expertise ligt in dergelijke zaken.

Fraudeurs kunnen ons niet ontsnappen door sluwe verdediging. Fraude en opgelicht zijn zijn veelal strafbare feiten, maar u moet de schade zelf volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek terug zien te krijgen. Daar zijn we goed in en wij helpen u graag verder. Omdat opgelicht zijn en fraude simpelweg onrechtvaardig zijn.

Opgelicht via het internet

Bent u opgelicht, bijvoorbeeld via malafide webwinkels of Marktplaats? Er zijn veel stappen die u kunt nemen om gerechtigheid te verkrijgen en te voorkomen dat dit anderen overkomt.

Controleer altijd eerst of het inderdaad om een ​​scam gaat. Het kan ook zijn dat het geld naar de verkeerde rekening is overgemaakt. Is er wel sprake van opgelicht zijn? Dan kunt u het volgende doen:

 1. Verzamel bewijs
  Maak een screenshot van de advertentie en schrijf zoveel mogelijk informatie over de persoon op, zoals contactgegevens, IP-adres en accountnummer. Bewaar alle (e-mail) correspondentie met de verkoper.
 2. Stuur een kennisgeving van overtreding naar de verkoper
  U bent hier om aan te geven dat dit de laatste kans is om geld terug te betalen of producten te verzenden. Stel altijd een deadline vast. Als u geen adres heeft, stuur dan een standaardmelding per aangetekende post of e-mail. Schrijf indien nodig een advocaat.
 3. Waarschuw anderen
  Informeer op internet (bijvoorbeeld in een forum) dat de betrokken persoon een leugenaar is. Zo voorkomt u ook dat anderen slachtoffer worden.
 4. Aangifte doen
  Als u wordt misleid, moet u altijd aangifte doen bij de politie. Geef zo ​​volledig mogelijk aan. Bewaar altijd een kopie van de verklaring.

Indien opgelicht via internet is het erg belangrijk om direct aangifte te doen bij de politie. Op deze manier kunt u niet alleen uzelf helpen, maar kan de politie ook gemakkelijker opgelicht zaken criminelen aanpakken. Hoe meer berichten over een bepaalde oplichter, hoe groter de kans dat de politie hem vervolgt. Politie, parketten, Marktplaats, banken en internetproviders werken samen om internetfraude terug te dringen.

Rechtsmaatregelen

Advocaten hebben bijzondere juridische bevoegdheden, andere juristen, zoals rechtsbijstandverzekeraars, niet of kunnen niet snel genoeg worden ingezet. Als deze rekening bijvoorbeeld wordt gebruikt voor fraude, kunnen we de bankrekening blokkeren. Dit is zelfs mogelijk als de rekeninghouder anoniem is.

Op deze manier kunnen we voorkomen dat oplichters of fraudeurs geld overmaken naar het buitenland. De inbeslagname moet natuurlijk snel verlopen. Een andere unieke bevoegdheid is om het faillissement aan te vragen. Vervolgens krijgt de curator een speciale gelegenheid om de geldstroom te volgen. De rechter kan de failliete fraudeur gijzelen en hem uitdagen.

Wat kan de politie voor u betekenen

Het wordt altijd aanbevolen om de oplichter te melden bij de politie. Opgelicht zaken hebben echter geen topprioriteit. Gewelddadige zaken, moorden en inbraken krijgen doorgaans meer aandacht. Daarnaast vergt het onderzoeken van opgelicht- en fraudegevallen veel menskracht en tijd.

Oplichters werken vaak slim. Daarom zouden uw verwachtingen voor het opsporen en vervolgen van oplichters niet hoog moeten zijn. Bovendien is dit de bedoeling van dit artikel: het is niet de taak van de politie om verduisterd geld terug te halen of schadevergoeding te eisen. Hiervoor moet u naar een advocaat.

Wat kan een advocaat voor u betekenen

Advocaten kunnen oplichters voor u behandelen door middel van geschillen (burgerlijke rechtszaken). Strafzaken leiden alleen tot bestraffing van fraudeurs (of zelfs niet omdat opgelicht zijn en fraude in het strafrecht moeilijk te bewijzen zijn). U krijgt uw geld niet terug op basis van de strafrechtelijke uitspraak.

U moet van de rechtbank bevelen dat de oplichter u terug gaat betalen. Met de uitspraak kunt u beslag leggen op het inkomen en de eigendommen van de oplichter, of het faillissement aanvragen. De uitspraak is 20 jaar geldig. Deze methode is van toepassing op de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW).Woorden als fraude en scam komen niet voor in het wetboek.

De advocaat zal een claim indienen op basis van inbreuk of onjuiste betaling. Als u gedwongen wordt een contract te ondertekenen, kan hij inzetten op fraude, fout of misbruik van de omgeving en zijn er andere opties. Oplichters of fraudeurs worden meestal op gepaste wijze behandeld in overeenstemming met het burgerlijk recht in plaats van het strafrecht.

Daarom is dit een belangrijk rechtsgebied voor het bestrijden van fraude en het omgaan met oplichters. Als u op het politiebureau bent geweest en u bent verteld dat u bijna geen kans heeft, wees dan niet boos op de politie.

Bevoegdheden van een advocaat

Uw advocaat heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden die gewone burgers niet hebben, vergelijkbaar met de politie. Een advocaat kan bijvoorbeeld het privé-adres van een bedrijfsdirecteur opvragen, hij kan de verhuizing onderzoeken, hij kan informeren of de fraudeur een auto of een huis op zijn naam heeft, of hij getrouwd is, of hij inkomen heeft, enzovoort.

Een van de belangrijkste bevoegdheden van een advocaat is het recht om namens u eerdere, onaangekondigde beslagleggingen uit te voeren. Bijvoorbeeld over een banksaldo of het huis van een oplichter. Op deze manier wordt uw claim beschermd en als u de fraudeur opspoort, kan de fraudeur zijn geld of eigendommen niet langer misbruiken.

Ervaringen omtrent opgelicht zaken

De ene advocaat is de andere niet. Als u een advocatenkantoor inhuurt met ervaring met opgelicht zaken, is de kans groter dat uw zaak zich voordoet. Op basis van ervaring weten advocaten hoe oplichters werken, hoe ze geld verduisteren en hoe ze druk op hen kunnen uitoefenen om het geld terug te krijgen.

De oplichter die al jaren bedriegt, probeerde zich onder de radar te verstoppen. Ze gebruiken vaardigheden zonder ontdekt te worden. Ze rijden bijvoorbeeld in een dure auto die niet op hun naam staat geregistreerd. Een ervaren advocaat kan het uitzoeken en afhandelen. Of ze gebruiken geen Nederlandse bankrekening, maar contant geld. Als iemand weet waar en hoe diegene het moet gebruiken, kunt u uw geld nog steeds terug pakken.

Alternatief: Faillissement

Als de oplichter wordt veroordeeld tot terugbetaling van het geld, en hij betaalt niet, dan is het ook mogelijk om faillissement aan te vragen. Niemand wil failliet, zelfs geen oplichters. Als iemand met een faillissement wordt bedreigd, kunnen oplichters alsnog vaak met geld komen. Als hij echt failliet gaat, kan de curator onderzoek doen.

Als de oplichter niet meewerkt, kan hij in de gevangenis worden gehouden. Hij moet zijn paspoort inleveren en kan niet meer reizen. De curator ontvangt de mail van de fraudeur. Als de oplichter een bankrekening in het buitenland heeft of een kluisje huurt waarin hij contant geld opslaat, zal hij dus zijn betrapt. De curator kan onroerend goed, zoals een huis, in het buitenland verkopen om schulden af ​​te betalen.

Ondernemers kunnen ook slachtoffer zijn

Niet alleen individuen kunnen het slachtoffer worden van opgelicht zijn. Helaas komt het opgelicht zijn als bedrijf vaak voor. Dat overkwam ook een kinderopvangbedrijf, dat failliet ging omdat het werd geplunderd door een accountant. De schuld is zo hoog dat voormalige ondernemers in een uitzichtloze staat van schulden belanden. De oplossing voor dit probleem is de Wet schuldherstructurering (WSNP).

De rechtbank stond voormalige ondernemers echter niet toe om aan het plan deel te nemen. De rechtbank oordeelde dat wanneer fraudeurs aanvallen, ex-ondernemers meer op moeten letten. Vervolgens hebben de advocaten op de oplichter gereageerd door de verduisterde fondsen terug te vorderen en zijn bankrekening in beslag te nemen.

Ook hebben de advocaten beroep aangetekend bij het Hof van Beroep. Vervolgens heeft de rechtbank de voormalig ondernemer in de gelegenheid gesteld om via WSNP het schuldenprobleem op te lossen.

Daarom, als u in financiële problemen verkeert van de oplichter, is het de moeite waard om met de oplichter om te gaan, in welk geval het zelfs nodig is om van de financiële problemen af ​​te komen.

Slachtofferloket

De politie, officieren van justitie en het Nederlands Team Slachtofferhulp werken bij de slachtofferbalie samen om slachtoffers van misdrijven beter te begeleiden. Tijdens het criminaliteitsproces kunt u voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij de slachtofferloket.

Straffen voor opgelicht zaken

Opgelicht zaken zijn een misdaad. Als u wegens een opgelicht zaak wordt veroordeeld, kunt u worden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf of een boete. Misdrijven als fraude, verduistering, diefstal en opgelicht zaken worden door de strafrechtbanken van de rechtbank afgehandeld.

Als u opgelicht vermoedt te zijn, is het raadzaam om een ​​professionele en ervaren strafrechtadvocaat in te huren om u bij uw aanklacht te helpen.

Schakel een advocaat in

Opgelicht advocaat.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.