1 filter
Sorteer op: Relevantie

Heeft u veel overlast van uw buren

Bijna iedereen heeft buren. Soms wonen ze maar een paar honderd meter verderop, maar meestal wonen ze naast, onder of boven je. Het is onvermijdelijk dat u af en toe gestoord wordt door buren. Zeker in steden met veel appartementen.

Helaas kan aanvaardbare geluidsoverlast illegale geluidsoverlast worden. Welke juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen zulke overlast buren?

Overlast buren .jpg

Soorten overlast buren

  • Geluidsoverlast;
  • verminderde privacy;
  • hangende takken;
  • vieze geur;
  • geblaf;
  • verminderde lichtinval;
  • overmatige bouwplannen.

Dit zijn slechts enkele van de vele vervelende en irritante manieren van overlast die u kunt tegenkomen. Dit zijn moeilijke situaties en iedereen denkt dat het lastig of niet lastig is.

In het dichtbevolkte Nederland heb je veel vormen van overlast buren, zeker als je in een stad woont. In sommige gevallen is de overlast die u van uw buren krijgt zo ernstig dat het als een illegale overlast buren kan worden aangemerkt. Als er illegale overlast buren optreedt, kunt u de overlast volgens de wet dwingen te laten stoppen.

Stappenplan bij overlast buren

In dien u problemen ervaart met overlast buren kunt u een aantal stappen volgen. Deze stappen beginnen bij het onderlinge overleg en eindigen in de rechtbank.

Stap 1: Bespreek de overlast met uw buren

Laat uw buren weten dat hun geluid u stoort. Ze realiseren zich misschien niet dat zij vervelend ervaren worden.

Probeer het ongemak te regelen. Wanneer speelt uw buurman bijvoorbeeld piano of tot wanneer gaat hij door met decoreren.

Vraag daarnaast bij uw buren of er praktische maatregelen zijn om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekkingen of rubberen hoezen onder de wasmachine.

Heeft u een huurwoning? Raadpleeg de verhuurder voor informatie over huisaanpassingen om pesterijen door buren te beperken.

Stap 2: Houd een logboek bij van de overlast buren

Als u vaak last heeft van buren, is dat alleen maar vervelend. U moet overlast buren kunnen aantonen. Houd daarom een ​​logboek bij waarin u kunt noteren wanneer en welke vorm van overlast u hoort. Neem indien nodig in uw eigen huis op om het volume van het geluid te bepalen.

Stap 3: Meld overlast buren bij verhuurder of VVE

Voor appartementsgebouwen en corporatiewoningen worden meestal huisregels of woonregels opgesteld. Soms bevat het voorschriften over geluidsoverlast.

Huurwoning
  • Vraag de verhuurder naar huisregels of woonregels
  • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw verhuurder of gemeente
  • Neem contact op met de verhuurder van de woning om de situatie te bespreken

De verhuurder kan mogelijk bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Soms is de hinder van constructiegeluid alleen op te lossen door constructief ingrijpen door de verhuurder. Bijvoorbeeld isolatie of renovatie van vloeren, wanden of trappen.

Eigen woning

Bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE)? Scheidingsakte of huisregels bevatten soms regels om illegale overlast buren te voorkomen. Dit kan ook bevatten wat de VVE kan doen als iemand zich niet aan de regels houdt, zoals het opleggen van boetes.

Meld vervelende zaken bij het VVE-bestuur. Raadpleeg VVE over mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Stap 4: Schakel toezichthouders in

Is er een begeleider in de buurt van uw woonwijk of gemeente? Bijvoorbeeld de huismeester, stadsportier, conciërge of buurvader? Meld de intimidatie bij de supervisor. De toezichthouder kan meldingen van intimidatie van alle bewoners of buren bundelen.

Stap 5: Schakel een mediator in

Neem dan contact op met uw gemeente of sociale zonegroep en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Buurbemiddelaars zijn opgeleid om te bemiddelen tussen buren, zoals geluidsoverlast.

Is er geen gemeenschapsbemiddeling in uw stad? Schakel dan een tussenpersoon in. De mediator is een onafhankelijke professionele mediator. Het juridisch loket kan u doorverwijzen naar de mediator.

Buurtbemiddeling en -bemiddeling kan alleen als u en uw buren vrijwillig willen deelnemen.

Stap 6: Meld de overlast buren bij uw gemeente

In veel steden en provincies is er een overlast buren meldpunt. Na melding kan de melder de situatie komen checken. De rapporteur kan indien nodig contact opnemen met andere instellingen.

Bij ernstige en herhaalde overlast buren kan de burgemeester maatregelen nemen. Zo is het tijdelijk verboden om op het erf te verschijnen. Of elke dag dat de overlast buren voortduurt een boete opleggen. Neem voor meer informatie contact op met uw stad.

Stap 7: Neem contact op met de politie

U kunt de lokale politie vragen om te bemiddelen voor het geval uw buren overlast veroorzaken. Bij een strafbaar feit of verstoring van de openbare orde kan de politie optreden.

In veel steden worden geruchten van buren bestraft met Local Regulations (APV). Ook het geluid van buren 's nachts moet worden bestraft. De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opstellen of audioapparatuur en muziekinstrumenten in beslag nemen.

Stap 8: Stap naar de rechter

U kunt een gerechtelijke procedure starten tegen uw buren, of u lost de problemen op via de verhuurder.

Heeft u last van illegale overlast van uw buurman? Vraag de rechter, met hulp van een advocaat, om uw buurman te verbieden verder te storen. Vervolgens moet u aantonen dat de geluidsoverlast van uw buren illegale overlast veroorzaken.

De rechter zal bij het nemen van een beslissing altijd uw belangen afwegen tegen die van uw buren. Het resultaat is dus onzeker.

Uw verhuurder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn huurders huur genieten. Ook je huisbaas krijgt te maken met vervelende zaken. Heeft uw verhuurder onvoldoende capaciteit om het probleem op te lossen? Dit leidt soms tot gebreken en u kan de rechtbank vragen om de huur te verlagen.

Onrechtmatige overlast buren

In veel gevallen kan er illegale overlast buren optreden. Onwettige overlast buren is echter een van de meest voorkomende vormen en komt voor in de wetten van de buren. Dit specifieke rechtsgebied betreft de relatie tussen naburige erfgenamen.

Dit is een vorm van eigendomsrecht, daarom zijn de bepalingen van de wetten van de buurlanden opgenomen in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW genoemd), waarin we alle algemene bepalingen over eigendomsrechten terug kunnen vinden.

In de wetten van de buren zijn er vaak discussies over de indeling van de twee erfafscheidingen. Het gaat bijvoorbeeld om het overhangen van takken, het plaatsen van schuttingen (zoals hekken), overlast door geur of geluid en lichtinval en donkerte.

Ook als de percelen niet naast elkaar liggen, kan er sprake zijn van illegale overlast buren. Denk aan geluidsstoringen van nabijgelegen cafés of geur storingen door grote fabrieken.

Bovendien hoeft de klager niet de eigenaar van het perceel te zijn. Huurders kunnen bijvoorbeeld ook worden lastiggevallen door hun buren en dienovereenkomstig om illegale overlast buren verzoeken.

Overlast buren als vervelend ervaren is zowel feitelijk als subjectief. Het is waar dat er meestal iets vervelends is, maar zulke vervelende dingen hoeven niet altijd illegaal te worden gemaakt. Vraag een advocaat om u volledig te begrijpen en bij te staan voordat u een rechtszaak aanspant tegen een buurman.

Overlast buren in het wetboek

In bovenstaande omstandigheden is artikel 37 van Boek 5 BW een belangrijke bepaling. Wanneer er mogelijk sprake is van illegale overlast buren, wordt dit artikel meestal geciteerd.

Het artikel bepaalt: “Volgens artikel 162 van Boek VI mag de eigenaar van een werf geen overlast veroorzaken aan de eigenaren van andere werven in enige mate of op een illegale manier, zoals het verspreiden van geluid, trillingen, stank of rook.

De regeling verwijst naar de onrechtmatige daad in artikel 162 van Boek 6 BW. Dit is de centrale regeling van de leer van onrechtmatige daad. Dit is een zeer brede regeling, die het ook mogelijk maakt om te gaan met de Nederlandse Burgerlijk Wetboek Boek 5, 37 Artikel wordt moeilijk.

Volgens artikel 37 van Boek 5 BW is het moeilijk in te schatten of er sprake is van illegale overlast buren. Maar onze Hoge Raad geeft ons houvast. De Hoge Raad wees er in enkele arresten op dat het bestaan ​​van illegale overlast afhankelijk is van de aard, ernst en duur van de overlast, alsmede van de verdere schade die de overlastzaak veroorzaakt.

In dit geval onder meer lokale omstandigheden groeperen. In vergelijking met het bezitten van een huis op het platteland, zult u bijvoorbeeld meer ongemakken moeten doorstaan ​​als u in de stad woont. De rechter controleerde ook de tijd dat klager zich op de overlast buren veroorzakende plaats vestigde.

Als er pas overlast buren optreedt na oplossing, zijn er meer redenen om dergelijk gedrag als illegaal te beschouwen. In het tegenovergestelde geval is dit niet het geval.

Uiteindelijk kwam de noodzaak om actie te belemmeren in het spel. Met andere woorden, wanneer bepaalde vervelende handelingen nodig zijn, zal de klager niet snel een claim voor illegale overlast buren kunnen indienen.

Verschil overlast en hinder

Er zijn talloze vormen van hinder en overlast buren. Mensen denken meestal direct aan geluid en geur. Vandalisme, pesten en discriminatie worden echter ook vaak als ‘vervelend’ aangemerkt. Zoals hierboven vermeld, komt iedereen op verschillende manieren stoorfactoren tegen.

Of er overlast buren is en of het illegaal is, is erg subjectief. Dit maakt het moeilijk om te bewijzen dat dergelijke overlast illegaal is, zeker voor een rechter.

Om zo sterk mogelijk bewijs te hebben, is het verstandig om elke vorm van overlast buren vast te leggen. Houd bijvoorbeeld een dagboek bij en noteer wanneer en in welke vorm de overlast plaatsvond.

Voordat u naar de rechter gaat, is het ook belangrijk dat u eerst praat met degene die de overlast heeft veroorzaakt. Lukt dit niet, dan kun je overwegen de politie te bellen of het probleem op te lossen via een nabij gelegen mediator.

Als laatste redmiddel kunt u nog overwegen om een ​​advocaat in te huren. Vervolgens kunt u via een advocaat proberen een oplossing te vinden. Als het nog steeds niet lukt, kunt u ervoor kiezen om een ​​gerechtelijke procedure te starten.

Bouwen of verbouwen

Sterker nog, de bouw van de buurman stoort veel mensen. Uitbreiding, nieuwbouw of renovatie zorgen voor overlast voor uw eigen kavel. Meestal gaat het om geluidsoverlast, maar in sommige gevallen kunt u blijvende hinder ondervinden van bouwprojecten van buren.

Een groot deel van uw huis of tuin kan bijvoorbeeld schaduw hebben, of de aanbouw kan te dicht bij uw huis worden gebouwd. Bouwwerkzaamheden kunnen ook resulteren in verminderde privacy of uitzicht.

Zoals eerder vermeld, moeten de meeste overlast buren punten worden getolereerd. Is er echter sprake van ernstige, illegale overlast buren, dan heeft u gelijk. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin uw buurman een extensie wil plaatsen.

Door deze uitbreiding wordt de lichtinval van de meeste ramen in de woonkamer en slaapkamer sterk verminderd. Bovendien zal de aanbouw veel ramen hebben waardoor u uw huis kunt zien. Dit beperkt uw privacy enorm.

De voorgaande zaken zijn de redenen die de kwalificatie van de extensie onwettig maken, en het resultaat van de extensie is onwettig.

Naar de rechter voor overlast buren

Maar hoe ga je om met geluidsoverlast? De eerste stap is natuurlijk om een ​​dialoog aan te gaan met de buren zelf, eventueel in aanwezigheid van de mediator van de buren.

Bent u huurder dan kunt u een beroep doen op de verhuurder om de overlast buren te verhelpen. Als eigenaar kunt u via VvE eerst de mogelijke resultaten zien.

Of iets onrechtmatige hinder is hangt vaak ook van de plek af. In de algemene plaatselijke verordering apv kunnen gemeentes eigen reglementen opstellen. Echter indien u in een appartementencomplex woont zijn er veelal huishoudelijke reglementen waaraan u zich dient te houden.

Juridische stappen kunnen alleen worden ondernomen als er sprake is van overtreding van de wet of illegaal gedrag. Schakel in dat geval een specialist burenrecht advocaat in om u bij te staan. Zijn expertise zal u helpen in de zaak.

Hulp inschakelen bij overlast buren

Meld ernstige overlast buren daarom altijd bij de politie of lokale politie zodat ook zij dossiers kunnen aanmaken. Maak foto's of neem audio op. Verzamel verklaringen van lokale bewoners. Als wordt vastgesteld dat de overlast buren illegaal is, kan de rechter een verbod of bevel geven. Zo mogen de buren tussen 23.00 en 06.00 uur geen luide muziek maken.

Indien u overlast ervaart van uw buren door bijvoorbeeld harde muziek, blaffende honden of overhangende takken, probeer dan eerst met uw buren te praten. Probeer afspraken te maken en samen tot een oplossing te komen hoe de overlast aan te pakken. Mocht u toch verder willen gaan dan samen praten, via onze website kunt u een geschikte advocaat vinden die u kan bijstaan in dit buren geschil.

In het geval van het inschakelen van een advocaat kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen een geschikte advocaat vinden die u zal bijstaan in de overlast buren zaak. Zij zijn ervaren in het burenrecht.

Overlast buren hulp.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.