1 filter
Sorteer op: Relevantie

Claimen van schade door slecht wegdek

Mocht u schade oplopen door bijvoorbeeld een gat in een weg of een putdeksel op een fietspad, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. Het ontbreken van goede wegen of goed wegmeubilair is ongetwijfeld een gevaar. Daarnaast moet u aantonen dat de schade is veroorzaakt door een defect.

Schade door slecht wegdek kunt u dus alleen met bewijs claimen. Autoschade door een slecht wegdek kunt u in sommige gevallen verhalen op de wegbeheerder. Indien u schade hebt dient u direct foto s te maken als bewijs.

Schade door slecht wegdek advocaat.jpg

Wanneer kunt u schade door slecht wegdek claimen?

Mocht de auto schade oplopen door slechte wegen, dan kan de schade aan uw auto onder strikte voorwaarden verhaald worden op de wegbeheerder. Onthoud dat u aan strikte eisen moet voldoen. We leggen u graag uit wat de keuze is.

Stel dat u op de openbare weg rijdt en plotseling komt een van de wielen in een gat op de weg. Uw auto is zwaar beschadigd. Als u een WA-verzekering heeft, kunt u autoschade vergoeden vanuit een autoverzekering, maar dergelijke aanspraken tellen mee in uw schadevrije jaren.

Heeft u een WA beperkt casco verzekering? Hierdoor is het niet mogelijk om de autoschade te verhalen op uw eigen autoverzekering. Mogelijk kunt u de Wegenbeheerder vragen om verantwoordelijk te zijn voor de schade aan de auto.

De wegbeheerder

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen en wegmaterieel (zoals verkeersdrempels, noodstapels, lichtmasten en bussluizen). In de meeste gevallen is dit een overheidsinstantie, zoals een rijksoverheid, provincie, gemeente of waterschap.

De wegbeheerders van Nederland

In Nederland zijn er vier verschillende afdelingen wegbeheer met elk hun eigen verantwoordelijkheden.

Partij Gebied
Rijkswaterstaat Nederlandse autosnelweg
Provincie Provinciaalse wegen
Gemeente Wegen binnen de bebouwde kom
Waterschap Wegen op de dijken

Op privéwegen is de eigenaar van de betreffende grond de wegbeheerder.

Uitzonderingen

Indien de wegbeheerder de schade niet kan voorkomen, zijn zij niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld omdat het defect geheel onverwacht is opgetreden en de wegbeheerders nog geen redelijke kans hebben gehad om het te corrigeren. Bijvoorbeeld een brug die instortte bij een aanvaring met een schip.

Bovendien is de wegbeheerder niet aansprakelijk als er onvoldoende geld of middelen zijn om verder onderhoud uit te voeren of te inspecteren. De wegbeheerder kan niet alle wegen elke dag en elk uur inspecteren. In dat geval dienen de wegbeheerders het gevaar onmiddellijk en adequaat te waarschuwen.

Voor weggebruikers moet het duidelijk zijn welke risico's hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Zit er door wegwerkzaamheden grind in de bocht? Dan moet er een waarschuwingsbord voor uitglijden worden geplaatst.

Ten slotte, als de wegbeheerder kan aantonen dat het ongeval is veroorzaakt door het weggedrag van het slachtoffer, neemt de wegbeheerder niet (of neemt een deel van) de verantwoordelijkheid.

Bewijs

U moet het volgende kunnen bewijzen:

  • Gebrek aan weg
  • Hoe het ongeval is gebeurd (situatie)
  • Uw schade door het ongeval

Aansprakelijk stellen van schade door slecht wegdek

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de gebreken op de wegen, die bij normaal weggedrag gevaren en risico's met zich meebrengen voor weggebruikers.

Verhoogde trottoirs of gaten in de weg. Kunt u de gemeente altijd aansprakelijk stellen voor persoonlijk letsel? Het antwoord is nee!

Maar wanneer moet de gemeente verantwoordelijk zijn voor slechte wegen? Dit is een uitspraak van de Hoge Raad van de hoogste juridische instelling van Nederland op 17 december 2010.

Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat bij de beantwoording van de vraag of een weg of stoep voldoet aan de daaraan te stellen eisen, het naar objectieve maatstaven van belang is of de weg rekening houdt met voorzienbare gebruiksfuncties of bestemmingen.

Volgens jurisprudentie zijn ook de mogelijkheid dat er gevaar (vallen) optreedt en redelijke maatregelen van gemeenten om ongevallen te voorkomen van belang.

In de praktijk geldt nu dat als de tegels op het trottoir 3 cm of meer zijn dan de tegels op de andere trottoirs, het gemeentelijk wegbeheerder verantwoordelijk is voor uw persoonlijk letsel. In een kuil heeft het betrekking op de diepte, de kans op ongevallen, de kans op schade die hierdoor ontstaat, en de inzet van de gemeente om ongevallen te voorkomen.

Heeft u ooit een verkeersongeval gehad en wilt u weten of de gemeente verantwoordelijk is voor slechte wegen? Laat uw letselschadeadvocaat van het voor u beoordelen. Door jarenlange ervaring zullen zij snel ontdekken of er kans van slagen is om gemeenten verantwoordelijk te maken voor schade door slechte wegen.

Tips

Maak na het ongeval een duidelijk beeld van de toestand van de wegen en gebreken. Probeer de grootte, de omgeving en hoe de perceptie van beelddefecten vóór het ongeval defecten te begrijpen.

Leg getuigenverslagen vast voor getuigenverklaringen. We raden u ook aan de bon te bewaren om de schade te bewijzen. Als uw voertuig meer dan 500 euro schade heeft opgelopen, neemt u best eerst contact op met de wegbeheerder om af te spreken hoe de schade kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een deskundige. Voer deze handeling uit voordat u gaat repareren.

Hulp inschakelen bij het claimen van schade door slecht wegdek

Onze letselschade advocaten houden de gemeente graag verantwoordelijk voor slechte wegen. Wij hebben interne expertise en jarenlange ervaring in het verhalen van letselschade claims van schade door een slecht wegdek.

Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp en wij zullen onze uiterste best doen u van juridische hulp te voorzien.

Schade door slecht wegdekken jurist.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.