1 filter
Sorteer op: Relevantie

Hulp bij aanvragen van verblijfsvergunningen

Om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen, moet u de inreis- en verblijfsprocedure (TEV) doorlopen. Dit is een ingewikkeld proces. Onze advocaten kunnen u bijstaan ​​bij het aanvragen van een (tijdelijke) verblijfsvergunning

verblijfsvergunningen.jpg

Kan men zomaar verblijfsvergunningen krijgen?

Nee, heeft u de nationaliteit van een land / regio buiten de EU / EER of Zwitserland? Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Welke verblijfsvergunning u moet aanvragen, hangt af van uw nationaliteit en / of situatie.

Familielied van een EU/EER- of Zwitser

Bent u een familielid van een EU / EER- of Zwitsers staatsburger? En bezit u niet de nationaliteit van een EU / EER-land of Zwitserland? Vraag dan evaluatie aan in overeenstemming met het EU-gemeenschapsrecht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beschrijft de voorwaarden en procedures voor toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.

Permanent verblijf na het verkrijgen van een tijdelijke EU-vergunning

Heeft u een tijdelijke EU-vergunning om in Nederland te wonen? U kunt dan een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Reguliere verblijfsvergunningen

Wilt u in Nederland wonen om te werken, studeren, uitwisselen of samenwonen met uw (niet-EU / EER of Zwitserland) gezinsleden? Vraag dan een verblijfsvergunning regulier aan.
Soms moet u eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Via de gecombineerde toelatings- en verblijfsprocedure (TEV) kunt u tegelijkertijd een mvv en een volgende verblijfsvergunning aanvragen.

Uw nationaliteit bepaalt of u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd nodig heeft. Ook als u (met verblijfsvergunning) buiten het land van herkomst woont. Heeft u de nationaliteit van een van de volgende landen / regio's? Dan kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder MV aanvragen.

 • Verenigde Staten
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Australië
 • Nieuw-Zeeland
 • Vaticaanstad
 • Zuid Korea

Verblijfsdoel

Als u een MVV en / of verblijfsvergunning wilt aanvragen, moet u een verblijfsdoel hebben. Daarom wilt u in Nederland wonen, bijvoorbeeld bij uw gezin wonen, studeren of werken. Elk verblijfsdoel heeft voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Voor de voorwaarden en procedures per verblijfsdoel kunt u terecht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Permanent verblijf na tijdelijke verblijfsvergunning

Heeft u een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland? U kunt dan een permanente vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Verblijfsvergunning asiel

Asiel aanvragen in Nederland? Of is het een ten laste komend gezinslid van iemand die u in Nederland asiel wilt aanvragen? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) legt uit:

 • De procedures die u zelf wilt aanvragen;
 • Bent u een gezinslid ten laste van een persoon die asiel wil aanvragen, volg dan deze procedure.

Permanent verblijf na verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Woont u in Nederland met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd? U kunt dan een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Wat voor verblijfsvergunningen zijn er voor werk?

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om in Nederland te werken. Het type verblijfsvergunning dat u kunt aanvragen, is afhankelijk van de baan die u in Nederland vindt. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke verblijfsvergunningen.

Overplaatsing binnen onderneming

De werknemer werkte in een bedrijf buiten de Europese Unie (EU) en werd als stagiair, manager of deskundige overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

U kunt de aanvraag voor deze verblijfsvergunning niet zelf indienen. Uw werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Kennismigrant

U komt te werken in een hooggekwalificeerde functie. Of u nu wilt dienen als (gast) docent, opleidend arts of ingehuurd wetenschappelijk onderzoeker. Er gelden specifieke salariseisen. Uw werkgever moet door de IND erkend zijn als referent.

U kunt de aanvraag voor deze verblijfsvergunning niet zelf indienen. Uw werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is geschikt voor medewerkers die kwalitatief hoogstaand werk verrichten binnen de Europese Unie. Er gelden specifieke salaris- en opleidingsvereisten. Deze verblijfsvergunning maakt het voor u ook gemakkelijker om in een andere EU-lidstaat te gaan werken. Uw werkgever vraagt ​​uw verblijfsvergunning aan.

U kunt de aanvraag voor deze verblijfsvergunning niet zelf indienen. Uw werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Onderzoeker

U kunt ook werken als onderzoeker in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/801. U hoeft geen salaris te ontvangen, mogelijk krijgt u ook een beurs. Uw werkgever moet garant staan ​​voor de IND.

U kunt de aanvraag voor deze verblijfsvergunning niet zelf indienen. Uw werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Arbeid in loondienst

Er zijn veel verblijfsvergunningen voor betaald werk:

 • Regeling internationaal handelsverkeer
 • Geestelijk bedienaar
 • Goederenlevering door een buitenlands bedrijf
 • Goederenlevering aan een buitenlands bedrijf
 • Intra-concern uitzending anders dan overplaatsing binnen een onderneming
 • Werknemer in specifieke functies in kunst en cultuur
 • Werknemer bij een internationale non-profit organisatie
 • Correspondent in dienst van een publiciteitsmedium
 • Andere arbeid in loondienst

Gezinsleden

Uw gezin kan meestal met u mee naar Nederland. Je kunt je gezin alleen meenemen als je seizoenswerk komt doen, stage gaat lopen of werkervaring opdoet.

Verblijfsvergunningen aanvragen

De aanvraag van een verblijfsvergunning is meestal een ingewikkelde zaak. Daarom is het belangrijk om de aanvraag correct in te dienen en alle benodigde documenten bij te voegen. Als de aanvraag wordt afgewezen, kunt u er altijd voor kiezen om de beslissing aan te vechten.

Omdat alle bezwaren direct in de bezwaarfase moeten worden ingediend, is het van belang dat de advocaat die de verblijfsvergunning heeft verkregen u daarbij helpt.

Advocaat vreemdelingenrecht

Nederland is nu een multiculturele samenleving, die is ontstaan ​​doordat in de jaren zestig en zeventig veel immigranten naar Nederland kwamen. De laatste decennia is deze beweging echter toegenomen, vooral door de komst van gezinsleden en grote aantallen vluchtelingen die op basis van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.

Kortom, het immigratierecht omvat twee gebieden, namelijk het conventionele immigratierecht en het asielrecht. Routinematige immigratiewetten zijn van toepassing op mensen die naar Nederland willen komen of wonen, bijvoorbeeld vanwege gezinsrelaties, studie, werk of kort gezinsbezoek.

Het asielrecht betreft mensen die hun land zijn ontvlucht vanwege oorlog of om andere redenen bescherming van de Nederlandse autoriteiten nodig hebben.

In beide gevallen is het wenselijk en vaak noodzakelijk om een ​​advocaat voor vreemdelingen in te huren. Dit wordt ook wel een immigratieadvocaat genoemd.

Hulp inschakelen verblijfsvergunningen advocaat

AdvocaatHulp helpt bedrijven en particulieren bij het oplossen van verblijfsvergunningen problemen. Voor particulieren kunt u overwegen om een ​​buitenlandse partner aan te vragen om naar Nederland te komen, of de situatie waarin de buitenlandse partner al een verblijfsvergunning heeft maar is ingetrokken. Er kunnen meerdere redenen zijn, zoals verlies van inkomen of verbreking van een relatie.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over diverse woondoeleinden, zoals werkvergunningen of studievergunningen. Voor bedrijven kan het gaan om het aanvragen van verblijfsvergunningen voor werknemers, maar het kan ook worden opgelegd aan administratieve boetes voor het niet naleven van de Arbeidswet Vreemdelingenzaken.

Een advocaat kan u bijstaan ​​bij het aanvragen van verblijfsvergunningen, zodat u er zeker van kunt zijn dat u de juiste documenten heeft ingediend en dat de IND de deadline voor uitspraak haalt. Naast inhoudelijke aspecten dient u ook de voortgang van de aanvraag goed te monitoren.

Als u bijvoorbeeld voor een aanvraag moet betalen en u mist deze brief of betaalt de factuur niet op tijd, dan kan de IND besluiten de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Als u eerder met een verblijfsvergunning in Nederland heeft verbleven, kan het niet in behandeling nemen van het aanvraagformulier leiden tot een verblijfstekort. Later had het een impact op het verkrijgen van sterkere verblijfsrechten.

U moet tijdens uw aanvraag duidelijk aangeven waarom u in nederland wilt verblijven. Hierdoor zult u gemakkelijker een machtiging tot voorlopig verblijf mvv verkrijgen van de Nederlandse staat.

Als u om welke reden dan ook een immigratieadvocaat nodig heeft, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Om te kijken of we iets voor je kunnen betekenen, ontmoeten we je graag op het kennismakingsgesprek.

verblijfsvergunningen aanvragen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.