1 filter
Sorteer op: Relevantie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Voor een (nieuwe) baan is meestal een verklaring van goed gedrag (VOG) vereist. Op sommige terreinen, zoals kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Justis verwerkt VOG-aanvragen en is de enige instelling in Nederland die een Verklaring Omtrent het Gedrag afgeeft

Verklaring Omtrent het Gedrag VOG .jpg

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag ?

Verklaring Omtrent het Gedrag is een bewijsstuk dat u (justitieel) verleden geen weerstand vormt tegen het vervullen van specifieke taken of functies in de samenleving. Bij de beoordeling van de VOG-aanvraag controleert Justis uw naam op eventuele strafbare feiten die een bedreiging vormen voor de positie of het doel van uw VOG-aanvraag.

Sommige strafbare feiten zijn bezwaren tegen de ene baan of stage in plaats van bezwaren tegen de andere. Als de aanvrager bijvoorbeeld taxichauffeur wil worden en niet een baliemedewerker bij de bank, dan is het misdrijf te hard rijden een belangrijke. Heeft u geen strafblad of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die verband houden met het doel van de aanvraag? Dan ontvangt u een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Hoe ziet een Verklaring Omtrent het Gedrag eruit?

De organisatie of (toekomstige) werkgever moet controleren of iemand een echte VOG heeft en niet vervalst is. Vraag als organisatie of werkgever altijd om het originele exemplaar zodat u de authenticiteit kunt vaststellen. Weet u niet zeker of VOG echt is? Neem dan contact op met een advocaat of Justis.

Wat is een VOG RP?

Verklaring Omtrent het Gedrag kan niet alleen worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen), maar ook aan rechtspersonen (bedrijven / organisaties). Met behulp van Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen bedrijven en stichtingen aan partners, andere bedrijven en overheden bewijzen dat ze in naam niet crimineel zijn en geen risico's zullen brengen voor het werk (of de taak) dat ze willen doen.

Bij het ondertekenen van een contract of het lid worden van een brancheorganisatie kan bijvoorbeeld VOG RP vereist zijn.

VOG aanvragen in 3 simpele stappen

1. Uw werkgever of organisatie legt u uit hoe u een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt aanvragen

Er zijn verschillende manieren om Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. De werkgever of organisatie die u om VOG verzoekt, legt u digitaal of schriftelijk uit hoe u uw aanvraag indient. Wilt u een aanvraag op een andere manier indienen dan hij of zij suggereerde, raadpleeg dan uw werkgever.

Bent u vrijwilliger, dan kunt u in sommige gevallen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Uw vrijwilligersorganisatie kan u hier meer over vertellen.

2. U dient uw aanvraag digitaal of schriftelijk in

Digitaal aanvragen

Verklaring Omtrent het Gedrag digitaal aanvragen? Vervolgens zet uw werkgever de eerste stap: hij / zij bereidt uw VOG-aanvraag online voor. U ontvangt dan een e-mail van screeningsbureau Justis met daarin de aanmeld code. Met deze code kunt u online inloggen, uw sollicitatiegegevens controleren en betalen voor de aanvraag.

Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De digitale VOG-aanvraag via Justis kost 33,85 euro.

Schriftelijk aanvragen

Is uw werkgever (of u) bereid om schriftelijk te solliciteren? Dan moet u de aanvraag schriftelijk indienen bij uw geregistreerde gemeente. Het daarvoor benodigde aanmeldingsformulier ontvangt u van de organisatie die uw Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina over de schriftelijke aanvraag van de gemeente. De vergoeding voor een schriftelijke aanvraag via de gemeente bedraagt ​​41,35 euro.

3. U ontvangt binnen 1-4 weken een bericht van Justis

Heeft u geen strafblad? Zo ontvangt u altijd uw Verklaring Omtrent het Gedrag. Heeft u een strafblad? Bekijk informatie over VOG app-evaluatie.

U ontvangt de Verklaring Omtrent het Gedrag altijd per post op het adres van de woning die bij uw aanvraag is opgegeven. Ook als u uw aanvraag online indient, ontvangt u de Verklaring Omtrent het Gedrag per post. Voor digitale aanvragen gaat VOG naar het adres dat u heeft opgegeven in de Basis Geregistreerde Persoonsgegevens (BRP).

Justis stuurt de VOG naar u, niet naar uw werkgever of organisatie.

Hoe regel ik een Verklaring Omtrent het Gedrag

Er zijn veel manieren om een ​​Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te behalen. Soms regelt u via het stadsbestuur een VOG. Soms doet u dit op internet, soms doet Justis het.

Vindt u een nieuwe baan of stage, dan kan uw werkgever een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Dit toont aan dat uw gedrag uit het verleden geen invloed heeft op uw werk of stage. U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen via internet of de gemeente.

Staat u niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie personen (BRP)? Ga dan altijd rechtstreeks naar Justis. Justis beoordeelt of u in alle gevallen VOG krijgt.

Hulp inschakelen bij een Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor uw nieuwe baan kunt een VOG nodig zijn. Dit bewijs van goed gedrag is via de website van Justis gemakkelijk aan te vragen. Het aanvraagformulier VOG is erg makkelijk in te vullen, indien uw verleden geen bezwaar vormt voor de minister van justitie kunt u een VOG gemakkelijk ontvangen.

U heeft direct een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd bij de gemeente, maar het vervelende nieuws was dat uw VOG-aanvraag is afgewezen. Hierbij is hulp van een ervaren jurist aan te raden.

Allereerst kan het zijn dat u al van plan bent de VOG-aanvraag af te wijzen, of zelfs de definitieve afwijzing van de Verklaring Omtrent het Gedrag. U zult aan "hulp" denken.

Gelukkig is het niet nodig om het probleem direct op te lossen. Met hulp van een advocaat wordt u duidelijker over het afwijzen van Verklaring Omtrent het Gedrag.

We kunnen u helpen en proberen een verklaring van goed gedrag te krijgen. Dat u een strafblad heeft, betekent niet dat u helemaal niet in aanmerking komt voor Verklaring Omtrent het Gedrag.

Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp en wij zullen u helpen in het vinden van een geschikte advocaat die u kan bijstaan in het proces van de Verklaring Omtrent goed Gedrag.

Sinds 1 december 2020 heeft Jusits de Verklaring Omtrent het Gedrag wat aangepast. Mede de basisregistratie personen speelt hierbij een rol.

Verklaring Omtrent het Gedrag vragen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.