1 filter
Sorteer op: Relevantie

Wat betekend het ambtenarenrecht voor u

Het ambtenarenrecht verschilt fundamenteel van het arbeidsrecht. Ambtenarenrecht zit eigenlijk tussen bestuursrecht en arbeidsrecht in. De vraag is echter of u als ambtenaar ook daadwerkelijk onder het ambtenarenrecht valt.

Sinds 1 januari 2020 vallen een groot aantal ambtenaren onder de algemene arbeidswetgeving. Dit komt doordat op 1 januari 2020 de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) van start is gegaan.

ambtenarenrecht ambtenarenrechten.jpg

Wat is het ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht bevat de rechten en plichten van niet-standaard ambtenaren en hun werkgevers (zoals politie- en defensieambtenaren). Passend bij het arbeidsrecht is het probleem waar ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven mee te maken hebben. Het ambtenarenrecht is daar dus de tegenhanger van.

Ambtenaren die onder het ambtenarenrecht vallen, kunnen niet onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden van deze ambtenaren zijn namelijk geregeld in overheidsregels, zoals de Wet Algemene Rechtspositie Politie (Barp) en het Algemeen Reglement Militaire Ambtenarenzaken (AMAR).

Het ambtenarenrecht behandelt onder meer de regels voor benoeming en reorganisatie van ambtenaren, ziekte, verlof en ontslag. Ook in het "Ambtenarenrecht" is een regeling voor het salaris van ambtenaren opgenomen.

De exacte regelingen binnen het ambtenarenrecht zijn voor elke overheidswerkgever verschillend. Dit betekent dat politieagenten die bij de politie werken, andere rechten en plichten kunnen hebben dan die van de Nederlandse militairen.

Kenmerken ambtenarenrecht

Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is een eenzijdige benoeming. Dit wijkt af van het arbeidsrecht, waarin de samenwerking tussen werkgever en werknemer gebaseerd is op de arbeidsovereenkomst van beide partijen.

De geschillen procedures van de ambtenaren worden gevoerd volgens de wet bestuursprocesrecht, die in belangrijke mate wordt geregeld door de Algemene wet bestuursrecht. Het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

De rechtspositie van ambtenaren is gebaseerd op het ambtenarenrecht. Het wees erop dat de overheid zelf de arbeidsvoorwaarden van haar ambtenaren moet bepalen. Nederland is opgedeeld in meerdere afdelingen met elk een eigen juridische status.

Speciale status ambtenaren

De officiële identiteit van ambtenaren is niet verdwenen. Iedere werknemer in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds een ambtenaar. De overheid is er voor het algemeen welzijn. Daarom blijven speciale bepalingen voor ambtenaren behouden.

Deze zijn opgenomen in de nieuwe ambtenarenwet, die regels bevat met betrekking tot ambtenaren, zoals:

  • Vertrouwelijkheid;
  • Het is verboden om geschenken aan te nemen;
  • Verplichtingen om nevenfuncties te melden.

Private arbeids- en ontslagrecht voor ambtenaren

Op de meeste ambtenaren is het arbeidsrecht en het ontslagrecht van toepassing. Dit betekent dat als een ambtenaar een meningsverschil heeft met zijn werkgever of wordt ontslagen, de ambtenaar naar de straatrechtbank gaat. Geheel conform het ambtenarenrecht uiteraard.

Hij kan zijn werkgever niet langer aanvechten en in beroep gaan bij de administratieve rechtbank. Het UWV of de straatrechtbank moet ontslag verlenen. Daarom is de ontslagprocedure gewijzigd. Maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag.

Disciplinaire straffen binnen het ambtenarenrecht

In het ambtenarenrecht kan de bevoegde dienst disciplinaire sancties opleggen. Het bevoegd gezag is de werkgever van de ambtenaar. Deze disciplinaire sancties zullen worden opgelegd bij een schuldige handeling.

Het kan zelfs leiden tot ontslag, ook wel disciplinaire maatregelen genoemd. Staat u strafrechtelijk of wordt u mogelijk ontslagen, dan helpen de ambtenarenrecht advocaten van AdvocaatHulp u graag verder.

Dit is een periode van onzekerheid en twijfel. Onze ambtenarenrecht advocaten zijn ervaren en weten precies wat ze moeten doen geheel conform het ambtenarenrecht.

Reorganisatie

Ook de overheid reorganiseert regelmatig. Ten eerste word u niet als ambtenaar ontslagen, maar komt u in aanmerking voor herplaatsing. Als uw functie wordt geannuleerd of boventallig wordt verklaard, wordt u kandidaat voor herbenoeming.

Dit betekent dat de werkgever actief op zoek gaat naar andere functies binnen de organisatie of een ander onderdeel van de overheid. Als er geen nieuwe functie wordt gevonden die bij u past, wordt het ontslagbesluit uitgevoerd.

In feite lijkt de werkgever de nodige invloed op de resultaten te kunnen uitoefenen. Als u denkt dat het herverdelingsproces oneerlijk is, let dan altijd goed op en zoek onmiddellijk hulp. Hulp binnen het ambtenarenrecht is altijd handig door de complexheid.

Politieke ambtsdragers zijn tegenwoordig verbonden aan de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet bepaald de normaliseren rechtspositie ambtenaren wnra binnen het Nederlandse juridische vakgebied.

Bovenwettelijke uitkering

Bij ontslag als ambtenaar heeft u in principe recht op een WW-uitkering. Sommige ambtenaren hebben ook recht op aanvullende wettelijke uitkeringen. Als u wordt ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en in sommige gevallen om andere redenen, betaalt u tijdens de reorganisatie meestal een aanvullende wettelijke uitkering.

Aanvullende wettelijke vergoedingen bestaan ​​uit twee delen: aanvullende vergoedingen en doorlopende vergoedingen. Zorg ervoor dat u vóór ontslag weet of u deze wettelijke aanvullende uitkering moet toekennen. Schakel indien nodig hulp in van een ambtenarenrecht advocaat.

Collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's)

De arbeidsvoorwaarden staan ​​in de cao. Dit gebeurt in overleg met werkgevers en vakbonden. Overheidswerkgevers zijn vrij om collectieve arbeidsovereenkomsten te ondertekenen of niet.

Voor marktwerkgevers gelden hier dezelfde regels. Ze kunnen ook vrij de vakbond kiezen waarmee ze onderhandelen en collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekenen. Het blijft belangrijk om collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Advocaat ambtenarenrecht inschakelen

Een ambtenarenrecht advocaat kan u bijstaan in een aantal dingen. De meest voorkomende zaken waarbij een ambtenarenrecht advocaat u kunt bijstaan zijn:

  • Pensioen
  • Functiewaardering
  • Ontslag
  • Sociale verzekeringen
  • Reorganisaties en sociale plannen
  • Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden

Het ambtenarenrecht is vrij ingewikkeld. Als u wordt geconfronteerd met een situatie waarin een ambtenaar wordt ontslagen, is het belangrijk om gepast te reageren. U heeft te maken met de vele regels van het ambtenarenrecht en elke stap die u zet, heeft invloed op uw toekomst.

Daarom raden wij u altijd aan om bij ontslag een ambtenarenrecht-juridisch deskundige in te schakelen. Hij of zij kan u ondersteunen en ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk uit deze situatie komt, geheel conform het ambtenarenrecht.

Wilt u in contact komen met experts op het gebied van ambtenarenrecht bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of bel onze juridische medewerkers voor gratis advies op 085-792 02 02

ambtenarenrecht ambtenarenrechten.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.