1 filter
Sorteer op: Relevantie

Heeft u met diefstal te maken gehad?

Heeft iemand uw spullen gestolen? Uw schooltas of fiets? Of zelfs uw auto? Het is echt heel erg vervelend, maar het is erger als iemand bij u in huis breekt.
Niet alleen uw bezittingen ontbreken, maar ook uw privacy en gevoel van veiligheid worden aangetast.

Al deze vormen van diefstal kunnen erg vervelend zijn voor uw veiligheidsgevoel en zelfvertrouwen. Het is dan ook erg belangrijk aangifte te doen bij de politie mocht u te maken hebben gehad met diefstal. Pas na aangifte kan de politie voor u de dader proberen te pakken.

Helaas zijn er per der dag meer dan 100 diefstallen gepleegd in Nederland. Overigens zijn dit de diefstallen waar aangifte voor gedaan wordt. Genoeg diefstallen blijven onder de radar en onbekend voor justitie.

diefstal hulp.jpg

Wat is diefstal?

Het misdrijf diefstal bestaat uit verschillende wetten. Diefstal is wanneer iemand een deel of al zijn eigendommen wegneemt om iets te verduisteren.

Wat betekent dit eigenlijk? Voor diefstal moet er sprake zijn van:

  • Goederen (fietsen, auto's, huisdieren, elektriciteit: dit zijn allemaal diefstalartikelen);
  • Het eigendom moet geheel of gedeeltelijk van andere mensen zijn (het is onmogelijk om uw eigen eigendom te stelen);
  • Alle of een deel van de goederen die tot een ander soort goederen behoren, moeten worden meegenomen (als er geen goederen worden meegenomen, is diefstal onmogelijk);
  • Alle of een deel van de goederen van anderen moeten worden weggenomen, en het doel moet zijn om de goederen verkeerd toe te eigenen (als iemand de goederen alleen leent, wordt hij niet gestraft voor diefstal => hij moet de goederen zelf houden);
  • Alle of een deel van de goederen die tot een ander item behoren, moeten worden verwijderd, en het doel hiervan is om de goederen illegaal toe te eigenen (als de (voormalige) eigenaar dit mag doen, de goederen verwijderen en de goederen houden, is dit straffeloosheid) van).
    In geval van diefstal is er geen verrekeningsautoriteit. Dit is ook de reden waarom in het diefstalrapport wordt gevraagd: "Heeft u iemand toestemming gegeven om deze fout correct te wissen?".

Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan het daarom "diefstal" worden genoemd en kunnen strafmaatregelen worden genomen. Diefstal tussen echtgenoten is een uitzondering: er is in principe geen straf.

De hoogte van de straf bij diefstal

Diefstal wordt als een ernstig misdrijf beschouwd: een misdrijf (geen overtreding). Daarom is de maximale straf niet licht: maximaal vier jaar gevangenisstraf of een boete van de vierde categorie (ongeveer 20.000 euro). De rechter kan er ook voor kiezen om in de diefstal zaak een taakstraf op te leggen.

Naast deze zogenaamde hoofdstraffen kunnen ook andere boetes worden opgelegd. Zie het artikel over verschillende soorten straffen voor meer informatie over dit probleem.

De hoogte van de straf kan ook worden beïnvloed door ernstige omstandigheden (zoals diefstal met geweld), of de diefstal is voltooid (poging tot diefstal) en herhaling van diefstal (herhaling).

Diefstal in de wet

Artikel 310 en de volgende artikelen van het Strafrecht (Sr.) bepalen dat diefstal strafbaar is volgens de wet: "Een ieder die zijn eigendom geheel of gedeeltelijk bezit om illegaal bezit te verkrijgen, wordt gestraft met diefstal, gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van categorie IV.

De zogenaamde gekwalificeerde diefstal in artikel 311 van de strafwet is een strafbaar feit. Dit probleem kan onder andere worden opgelost door samen met anderen te stelen, of 's nachts of door met geweld binnen te gaan, te saboteren, te klimmen of door valse sleutels te gebruiken.

Als er geweld tijdens de vlucht of geweld worden gebruikt bij diefstal, wordt dit gestraft in overeenstemming met artikel 312 van het strafrecht.

Diefstal met strafverzwarende omstandigheden

Zoals hierboven vermeld, is de maximale straf voor diefstal vier jaar gevangenisstraf. Dit geldt echter alleen voor "eenvoudige diefstal". Dit komt doordat er verzwarende omstandigheden kunnen zijn, met als gevolg een hogere strafmaximum. Toen heette het "ernstige diefstal".

Enkele vormen van zware diefstal zullen hieronder kort worden besproken.

De maximumstraf is onder meer: ​​als het gaat om diefstal van meerdere personen, als het gaat om diefstal uit een huis of afgesloten eigendom, bij diefstal bij diefstal en bij diefstal voor terroristische criminele doeleinden, dan is de maximumstraf zes jaar. Klaar of makkelijk te maken.

Als de diefstal wordt gecombineerd met een van de laatste twee diefstallen 's nachts (inbraak / voorbereiding op terroristisch misdrijf), bedraagt ​​de maximale straf negen jaar.

Voor geweld of dreiging met geweld bij diefstal is de maximumstraf negen jaar.

De maximale strafmaat voor gewelddadige diefstal 's nachts, gewelddadige diefstal door meerdere personen of ernstig persoonlijk letsel veroorzaakt door geweld is 12 jaar.

Wanneer gewelddadige diefstal resulteert in de dood van het slachtoffer, is de maximale straf 15 jaar.

Poging tot diefstal

Niet alleen diefstal is strafbaar, ook pogingen tot diefstal zijn strafbaar. Noem het dan een poging tot diefstal. Pogingen tot diefstal moeten afhankelijk zijn van het feit dat het misdrijf al is begonnen maar daarna is mislukt. Niemand zal worden veroordeeld omdat hij thuis denkt "Ik wil iets stelen".

Bovendien moet het mislukken van de diefstal afhangen van de externe omgeving: als de dief onderweg is maar besluit de diefstal niet te plegen, wordt hij niet gestraft. Vervolgens moet hij concluderen dat hij uit "vriendelijkheid" niet tot diefstal overgaat en niet omdat bijvoorbeeld de politie langskwam (want dit zijn externe omstandigheden).

Voor poging tot diefstal is de maximale boete 2/3 van de bovenstaande boete. Een poging tot diefstal 's nachts kan bijvoorbeeld leiden tot maximaal 2/3 straf van 9 jaar, dus het maximum is 6 jaar.

Recidive = herhaling van diefstal

Boetes voor diefstal kunnen ook op andere manieren worden beïnvloed. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meerdere diefstallen zijn geweest of als iemand eerder is veroordeeld voor diefstal.

Als er meerdere diefstallen plaatsvinden, moet men overwegen of ze als een voortdurende handeling moeten worden behandeld. Dan geldt de normale maximale boete. Als het niet wordt beschouwd als een doorlopende handeling, maar als een afzonderlijke handeling, kan een afzonderlijke straf worden verhoogd, hoewel de maximale gevangenisstraf slechts 1/3 hoger is dan de maximale straf voor diefstal.

Als de verdachte eerder is veroordeeld voor diefstal en opnieuw is veroordeeld, kan hij ook rekenen op een langere straf. Er zijn twee redenen. De rechter houdt er rekening mee dat iemand is veroordeeld en daar kennelijk geen informatie uit heeft geleerd, en eventuele voorwaardelijke uitspraken over eerdere misdrijven worden omgezet in onvoorwaardelijke uitspraken. Bovendien kan een recidive binnen 5 jaar de strafmaximum met een derde verhogen.

Diefstal op de werkvloer

Zoals hierboven vermeld, is diefstal een strafbaar feit. In veel gevallen hoeft de verdachte zich daar echter geen zorgen over te maken. Omdat de kansen meestal tot diefstal leiden, is diefstal meestal de plaats waar de schuldige vaak is. Een typisch voorbeeld is diefstal op het werk.

In dat geval kunnen werknemers niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar ook het risico lopen op ontslag op staande voet. Dit zal hem niet alleen straffen, maar meestal ook werkloos maken omdat UWV meent dat hij verwijtbaar werkloos is.

Meestal heeft bij aanhouding wegens diefstal grote gevolgen gehad, dus diefstal op het werk brengt grotere risico's met zich mee.

Diefstal met geweld

Als u dreigt geweld of geweld gebruikt bij diefstal, praten we niet meer over diefstal, maar over gewelddadige diefstal. Wanneer geweld wordt gebruikt of wordt bedreigd tijdens diefstal, is dit ook een verzwarende situatie.

Bij gedwongen diefstal is het niet nodig om schade toe te brengen, en het is met geweld naar binnen getrokken of geduwd toen het werd betrapt. Door de verergering van het gebruik van geweld wordt u binnenkort veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 tot 6 maanden of meer.

Dit zijn zware straffen, dus als u diefstal vermoedt, neem dan direct contact op met een ervaren strafrechtadvocaat.

Diefstal met braak

Als u een goed van iemand afneemt en niet meer van plan bent het terug te geven, noem je dat diefstal. Bij diefstal met braak moet de verdachte een plaats betreden waar hij niet daadwerkelijk naar binnen mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld een koevoet worden gebruikt, en we hadden het over diefstal met braak.

Diefstal met braak wordt als een verzwarende situatie beschouwd en als gevolg daarvan zal de boete hoger zijn dan bij "normale" diefstal. Bij de bestraffing van diefstal met braak moet je straks denken aan maanden gevangenisstraf, dat is niet niks!

Winkel diefstal

Als u wordt betrapt op winkeldiefstal, kunt u voor de eerste keer een boete krijgen. De officier van justitie kan hem een ​​boete opleggen tijdens de OM-zitting of de TOM-zitting. Bij het Openbaar Ministerie krijgt u een strafbeschikking; als u de strafbeschikking accepteert, wordt de zaak gesloten en veroordeeld.

Als u het strafbevel accepteert, heeft u wel een strafblad, dus houd hier rekening mee! Bent u het niet eens met de dwangsom, dan kunt u bezwaar maken. Tijdens de TOM-hoorzitting zal de officier van justitie u de transactie bezorgen. De transactie ziet eruit als een boete, maar als u het niet eens bent met de transactie, kunt u deze weigeren en moet de officier van justitie u bellen.

U hoeft alleen maar te zeggen dat u het afwijst, en u hoeft zich er niet verder tegen te verzetten als een strafbevel.

Strafrecht advocaat

Bent u gearresteerd voor herstel of heeft u een uitnodiging van het politiebureau, een OM-vergadering of een dagvaarding ontvangen? Het is belangrijk dat u uw rechten volledig begrijpt en weet of het verstandig is om een ​​verklaring af te leggen.

Diefstal valt onder het strafrecht. Vandaar dat u hulp zult krijgen van een ervaren strafrecht advocaat.

Advocaat inschakelen bij diefstal

In dit geval is een goede verdediging erg belangrijk. Onze ervaren strafrechtadvocaten kunnen u aanvullende of betaalde hulp bieden. Wanneer u contact met ons opneemt, belt de aan u gerelateerde advocaat u dezelfde werkdag terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Neem geheel vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp en wij zullen u bijstaan in deze juridische kwestie.

diefstal.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.