1 filter
Sorteer op: Relevantie

Letselschade jurist inschakelen na uw ongeval

Na een ongeval met persoonlijk letsel kom je veel problemen tegen. Behalve dat je moet herstellen van de blessure, moet je ook een proces starten om alle verliezen te compenseren. Gelukkig kan een letselschade jurist u helpen! Onze letselschade juristen proberen uw last te verlichten. Daartoe is ons doel om met succes de hoogste vergoeding voor u te verkrijgen.

Letselschade jurist.jpg

Wat doet een letselschade jurist

Een letselschade jurist kan u helpen bij het voltooien van het gehele letselschade proces, van het vervolgen van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval tot het aanspannen van een rechtszaak tegen de verzekeraar van de andere partij.

Waarbij helpt de letselschade jurist u precies mee?

 • Er moet bewijs worden verzameld.
 • Aansprakelijkheidsclaims worden op volgorde ingediend.
 • Verzamel beschadigde items en dien ze in.
 • De mate van verantwoordelijkheid is afgesproken.
 • Berekenen van mogelijke pijncompensatie.

Voor het voeren van een rechtszaak zult u een advocaat in plaats van een letselschade jurist moeten inschakelen. Beide zullen alle nodige zaken verrichten om de maximale vergoeding voor u te realiseren.

Na het bereiken van de definitieve medische toestand, zal uw letselschade jurist uw claim volledig oplossen. Er wordt voor U om vergoeding gevraagd voor alle geleden verliezen en mogelijk toekomstige verliezen.

Ongeval gehad

Een ongeval zit in een klein hoekje. Echter valt er vaak wel een reden voor te geven. De schuld van het ongeval kan dan bij verschillende partijen liggen.

Stel er is niks qua straatverlichting gedaan, is de gemeente aansprakelijk te stellen. Stel dat iemand op zijn telefoon zat en niet op de weg lette, dan is die persoon diegene die aansprakelijk gesteld zal worden door uw letselschade jurist.

Aansprakelijk stellen van partij

Als er duidelijk is wie er aansprakelijk gesteld dient te worden door uw letselschade jurist zal de jurist de vervolgstappen gaan nemen. Door middel van het verzamelen van bewijsmateriaal zal de partij aansprakelijk gesteld worden.

In de meeste gevallen is dit bewijs zo sterk, of weet de aansprakelijk gestelde partij van zijn schuld af, dat er niet verder door geprocedeerd zal worden. De juristen komen er veelal samen met de verzekeringen uit wat de schade vergoeding wordt.

Letselschade vergoeding

Als u bij een ongeval gewond raakt, heeft u recht op een vergoeding. Maar hoeveel is die vergoeding? Hoeveel krijgt u ter compensatie van immateriële verliezen?

Hoeveel vergoeding u ontvangt, is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ernst van de verwonding en de impact ervan op uw dagelijks leven.

De hoeveelheid persoonlijk letsel is in te delen in meerdere categorieën. Elke categorie is gekoppeld aan een specifiek bedrag.

 • Uitzonderlijk zwaar letsel = € 76.000 tot € 250.000,-
 • Zeer zwaar letsel = € 43000,- tot € 76000,-
 • Zwaar letsel = € 21.000,- tot € 43.000,-
 • Ernstig letsel = € 9.000,- tot € 21.000,-
 • Matig letsel = € 3.500,- tot € 9.000,-
 • Licht letsel = € 2.000,- tot € 3.500,-
 • Gering letsel = € 100,- tot € 2000,-

De letselschade jurist zal aan de hand van een aantal factoren besluiten in welke categorie u zal vallen. De jurist zal altijd de maximale schade vergoeding voor u proberen te krijgen.

Voorbeelden van letselschade vergoedingen

Whiplash na verkeersongeval = 46.036,-

Een man werd aangereden door een busje bij een stoplicht. Door het ongeval kreeg de man een whiplash en zijn zijn hersenen ernstig beschadigd. Door het ongeval kan hij geen loonvormingswerk meer verrichten en moet hij dagelijks worden behandeld.

Hij vordert vergoeding van de geleden verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, alsmede de kosten van zorg, opvang, specialisten, fysiotherapie en medisch advies.

De rechter kende een vergoeding toe van 46.063 euro. Het verlies aan verdienvermogen speelt een grote rol bij de hoogte van de schade, die 29.124 euro bedraagt.

Door de verslechtering van zijn psychische toestand, de verlenging van het ziekenhuisverblijf en het feit dat de man een tijdlang niet voor zichzelf kon zorgen, ontving hij ook een immateriële vergoeding van 5.000 euro.

Letsel aan been = 30.000,-

Een vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten aan zijn rechterkuit tijdens het 's nachts lossen van een machine van 800 kg. Dit resulteerde in verbrijzeling en amputatie van het rechterkuit. Vervolgens diende hij een claim in bij zijn werkgever.

De rechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht had geschonden. Het omvallen van de topzware machine had kunnen gebeuren doordat het de vrachtwagenchauffeur niet verboden was alleen en zonder hulp zware, potentieel gevaarlijke goederen te laden/lossen.

Daarnaast heeft de vrachtwagenchauffeur bij het lossen van die machine gebruik gemaakt van een heftruck, was hij ter zake niet geïnstrueerd en werd hij niet bijgestaan door een loodsmedewerker, terwijl er evenmin toezicht werd gehouden of de vrachtwagenchauffeur zich hield aan de regels die vastgesteld waren door de werkgever.

De rechter gelastte een voorschot van 30.000 euro aan schadevergoeding omdat de vrachtwagenchauffeur zijn werk niet meer kon uitoefenen en vanwege blijvende invaliditeit afhankelijk was van de uitkering van WIA.

Rugletsel schadevergoeding = 4.000,-

Op de Amstel werd een man in een solo-roeiboot geraakt door een acht-persoons roeiboot. Een man in een enkele roeiboot werd in de rug geschoten en raakte ernstig gewond. Bovendien liep hij ernstige kneuzingen op die zijn dagelijks leven beperkten. Door de blessure heeft hij de oprichting van het nieuwe bedrijf moeten uitstellen.

De rechter kende uiteindelijk 4.000 euro schadevergoeding toe.

Letsel aan gebit = 1.200,- + vergoeding opgelopen kosten

Na de hele nacht uit te zijn geweest, pakte een 18-jarige jongen zijn fiets en viel over een boomtak op het fietspad die zijn vrienden hadden neergelegd. Zijn tanden waren beschadigd door de val. Een tand sloeg uit zijn mond en het brak andere tanden deels af. Die avond ging de jongen naar de tandarts, plaatste de ontbrekende tand weer op zijn plaats en deed tandplak op de gebroken tand.

De rechter kende het totale bedrag aan schadevergoeding voor persoonlijk letsel toe, geen significante schade. De tanden van de jongen zijn structureel zwak, hij moet worden behandeld om gele verkleuring van de tanden te voorkomen, en in de toekomst moet hij ook een bekende pijnlijke behandeling ondergaan.

Gezien de geleden pijn, het ongemak, de voortdurende behandeling en het feit dat het gezicht van de jongen werd geschonden, kende de rechter 1.200 euro toe aan immateriële schade. Behandelingskosten en toekomstige behandelingskosten worden eveneens vergoed.

Oogletsel + littekens = 23.250,-

Na een gevecht op school viel een jongen uit een raam en liep hij ernstige verwondingen aan het gezicht op. De beklaagde greep de hoed van de jongen en begon te vechten. De beklaagde gebruikte dit om hem te provoceren, de jongen accepteerde dit niet, maar sloeg de beklaagde.

Door het gevecht viel de jongen uit het raam. De val beschadigde het gezichtsvermogen van de jongen en liet verschillende littekens achter op zijn gezicht. De jongen moest 3 operaties ondergaan en was buitengewoon pijnlijk.

Hoewel de jongen de eerste klap kreeg, vond de rechter geen problemen met zijn eigen schuld. In dit geval is de verantwoordingsplicht van het gedrag van de verdachte vele malen groter dan de verantwoordingsplicht van het gedrag van de jongen.

Gelet hierop, en mede gelet op het ernstig letsel van de jongen, vereist het "Burgerlijk Wetboek" artikel 6: Billijkheid bedoeld in artikel 101 lid 1 dat de verdachte alle schade draagt.

De rechtbank kende 23.250 euro toe aan schadevergoeding, inclusief materiële schade en immateriële schade. De immateriële schade vormt het grootste deel van de vergoeding: 17.500 euro.

Letsel aan voet = 41.318,-

Nadat de bouwvakker op het dak bezig was met het vervangen van de golfplaten, zakte hij van het dak af. De bouwvakker viel 4 meter en stopte uiteindelijk op de betonnen leistenen vloer. In dit najaar was zijn grote teen ontwricht en waren drie andere tenen gebroken. De bouwvakker hield aanhoudende klachten wegens de val.

De rechter beval de werkgever om de schade te vergoeden. Onder Letselschade vallen de volgende schadeartikelen:

 • Revalidatie en herstel kosten € 10.893,50
 • Reiskosten € 119,52
 • Verlies van verdienvermogen € 12.795,65
 • Verloren zelfmotivatie 2.000 euro
 • Overige materiële verliezen € 7.095,42
 • Immaterieel verlies € 7.500
 • Wettelijke rente € 914,42

Gehoorschade = 3.000,-

Een 26-jarige cellist leed aan gehoorverlies tijdens het werken met de band. De acht koperblazers achter hem maakten te veel lawaai. Het orkest realiseerde zich dat het geluid te hard was, maar nam geen maatregelen.

Mogelijk hadden de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden: oordopjes, kanaalschermen of laat meer ruimte over tussen verschillende delen van de band.

De cellist kreeg uiteindelijk 3.000 euro aan schadevergoeding voor persoonlijk letsel.

Voordelen van laten bijstaan door letselschade jurist

Bent u nog niet bekend met het schadeproces, dan bent u wellicht benieuwd naar de meerwaarde van een letselschade jurist. Om dit aan u te illustreren hebben wij onderstaand overzicht opgesteld:

 • Doordat de letselschade jurist uw zorgen wegneemt, kunt u zich concentreren op zoveel mogelijk herstellen.
 • De invordering van letselschade claims kent doorgaans een verjaringstermijn. Dit is verschillend voor verschillende soorten ongevallen. We zullen de verjaringstermijn voor u bewaken en ervoor zorgen dat de andere partij tijdig de verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • Het berekenen van het compensatiebedrag is een zeer professionele klus. Als er geen deskundigheid op het gebied van persoonlijk letsel is, worden veel vergeten beschadigde items vergeten. Onze letselschade juristen zorgen ervoor dat u aanspraak kunt maken op de hoogste vergoeding.
 • Het is meestal niet eenvoudig om beschadigde items te verifiëren en het oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel aan te tonen. Het is vooral van belang dat de verzekeraar van de verantwoordelijke partij elke gelegenheid aangrijpt om (gedeeltelijke) schadevergoeding te verkrijgen.
 • Bij het onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding met verzekeringsmaatschappijen is de professionele kennis van een letselschade jurist essentieel.
  Zonder rechtsbijstand zal de verzekeraar proberen u onder druk te zetten om u te laten instemmen met een te lage vergoeding. Ze proberen uw onwetendheid "gemakkelijk" te gebruiken.

Verschil letselschade jurist en advocaat

Tussen een letselschade jurist en een advocaat zitten een aantal overeenkomsten en verschillen. Hieronder volgt een overzicht daarvan:

Overeenkomsten

 • Beide partijen behandelen letselschadezaken
 • Beiden hebben een grondige kennis van het letselschaderecht Beide partijen hebben rechten gestudeerd
 • Beide partijen moeten hun best doen om slachtoffers van persoonlijk letsel te helpen
 • Beiden kunnen persoonlijk letsel gevallen behandelen op basis van een no-cure-no-pay regeling.
 • Beide partijen kunnen hun kosten laten terugbetalen door de andere partij na bevestiging van de aansprakelijkheid.

Verschillen

 • Letselschade jurist kan gratis werken voor slachtoffers van letselschade
 • Indien het honorarium van de letselschadeadvocaat niet wordt terugbetaald, wordt soms een rekening voor hun werkzaamheden ingediend
 • In het verleden mochten alleen letselschadeadvocaten voor de rechtbank verschijnen
 • Letselschade jurist kan tegenwoordig ook naar de rechter stappen (deelgeschil)

Letselschade jurist inschakelen

U kunt een letselschade jurist inhuren door contact op te nemen met AdvocaatHulp. Na het eerste contact zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u een eerlijke vergoeding ontvangt. In grote lijnen verloopt het proces van persoonlijk letsel als volgt:

 1. Toelatingsgesprek
  Een Letselschade jurist zal met u contact opnemen voor de eerst ontmoeting. Tijdens dit gesprek beoordelen we in hoeverre u recht heeft op een vergoeding en welke stappen we moeten nemen om ervoor te zorgen dat u vergoed wordt.

 2. Aansprakelijkheid bepalen
  Het belangrijkste is om de andere partij aansprakelijk te stellen. Nadat de aansprakelijkheid is bevestigd, kunnen wij verder gaan. Wordt de verantwoordelijkheid niet erkend? Vervolgens zullen wij juridische stappen ondernemen om regelingen te treffen.

 3. Bepaal de letselschade
  Claims voor persoonlijk letsel omvatten verschillende beschadigde items. Welke items in de claim vallen, hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden en de ernst van het letsel. Bij beschadigde spullen kunt u denken aan inkomensverlies, medische kosten, kinderbijslag en rouwgeld.

 4. Bepaal de vergoeding
  Als de beschadigde artikelen bekend zijn, koppelen we het beschadigde bedrag hieraan. Dit bedrag is ook afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Zo is de vergoeding voor gederfde inkomsten afhankelijk van uw salaris.

 5. Claim schadevergoeding
  De som van de beschadigde artikelen vormt de totale vergoeding. Deze is voorgelegd aan de verantwoordelijke partij.

 6. Betaling
  De letselschade jurist houden toezicht wanneer de schadevergoeding zal plaatsvinden. Als het te lang duurt, nemen we contact op met de wederpartij of vragen we om vooruitbetaling.

 7. Nasleep
  Persoonlijk letsel kan uw leven lange tijd beïnvloeden. Bepaalde beperkingen kunnen ook in de toekomst verschijnen. De letselschade jurist zal contact met u opnemen om te bepalen of verdere compensatie vereist is.
  De service stopt pas als u volledig bent hersteld of de laatste fase van het letsel heeft bereikt. Dit betekent dat uw verwonding niet verder zal worden genezen en dat u voor altijd schade zult lijden.

Kosten letselschade jurist

Het honorarium van een jurist ligt normaal gesproken tussen de 70 en 140 euro per uur. Echter doordat het een letselschade jurist is zullen deze kosten gedekt worden door de verzekering van de aansprakelijke partij.

Mocht u dus letselschade hebben opgelopen zult u geen kosten kwijt zijn aan een letselschade jurist. Een advocaat zou wel nog een nota kunnen indienen indien de andere partij zijn kosten niet dekt. Letselschade Juristen worden altijd gedekt.

Letselschade jurist inschakelen

Onze letselschade advocaat zal altijd er voor zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt. Een belangrijk verschil tussen een advocaat en jurist is dat een advocaat mag procederen, een jurist mag dit echter niet.

Onze juristen kunnen u echter altijd bijstaan om een schadevergoeding te claimen zonder daarvoor te moeten procederen. Zij bieden de juridische hulp die u nodig heeft zodat u zich kunt richten op uw herstel. Een jurist kan op basis van no cure no pay werken.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via onze online chat, formulier of door ons te bellen.

Letselschade jurist inschakelen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.