1 filter
Sorteer op: Relevantie

Smartengeld bij letselschade, voor u geregeld

Het smartengeld voor letselschade is er voor de "onherstelbare" schade die het slachtoffer heeft geleden. Dit soort schade wordt ook wel immateriële schade genoemd omdat het immaterieel is.
Als slachtoffer van persoonlijk letsel heeft u vrijwel altijd te maken met immateriële schade, zoals:

 • Fysieke pijn
 • Problemen veroorzaakt door blessures
 • Rouw
 • Gefrustreerd
 • Angst- en paniekaanvallen veroorzaakt door trauma
 • Schade aan de integriteit van het lichaam
 • Verminderd enthousiasme voor het leven door afname van de kwaliteit van leven

Dit zijn allemaal vormen van immateriële schade die niet meetbaar zijn. Pijn en verdriet zijn tenslotte zeer persoonlijke emoties. Daarom is het belangrijk om uw persoonlijke situatie grondig te onderzoeken. Op deze manier kunnen onze advocaten bepalen wat de grootste vergoeding voor uw pijn is.

smartengeld letselschade jurist.jpg

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade veroorzaakt door letsel.
Heeft u persoonlijk letsel opgelopen door nalatigheid van een ander persoon (zoals een ongeval)? U kunt dan de andere partij vragen om verantwoordelijk te zijn voor de geleden materiële en immateriële schade, en voor vergoeding en verlichting van eventueel leed.

Het is niet eenvoudig om de hoeveelheid verdriet te bepalen en het geld voor verdriet te berekenen. Smartengeld is immers om u te vergoeden voor niet-substantiële, niet (direct) zichtbare schade of schade die niet duidelijk met geld kan worden gewaardeerd, dus moeilijk met geld te bepalen is.

De wiskunde is verder simpel: heeft u recht op een vergoeding? Dan heb je ook recht op smartengeld. Er zijn echter andere vormen van immateriële schade.

Affectieschade

Artikel 6: 106 BW beschrijft wat een vergoeding is en wanneer deze kan worden uitgekeerd. Op 1 januari 2019 treedt de Wet affectie schade in werking. Compensatie voor gezinsschade is vergoedbaar, bijvoorbeeld als uw kind is omgekomen bij een verkeersongeval. Of als uw partner door een arbeidsongeval blijvend hersenletsel oploopt.

Shockschade

Binnen een termijn kunt u in Nederland aanspraak maken op schokschade. Wel onder zeer strikte voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor schokschade, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een ernstig ongeval hebben waarbij iemand overlijdt of ernstig gewond raakt
 • De persoon die beweerde zelf door het ongeluk gewond te zijn geraakt of het ongeval ter plaatse heeft gezien en een emotionele schok heeft veroorzaakt, en
 • De persoon die beweert gewond te zijn geraakt door de schokschade, lijdt aan ernstig mentaal letsel en moet door deze persoon ook psychologische behandeling krijgen

Wanneer ontvang ik smartengeld letselschade

Als u het slachtoffer bent van een ongeval met lichamelijk letsel, heeft u volgens de Nederlandse wet recht op een vergoeding. Twee belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een immateriële vergoeding zijn:

 • Anderen moeten verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van mentale of fysieke schade;
 • U moet kunnen aantonen dat de letselschade is veroorzaakt door het letsel dat door het incident is veroorzaakt.

Hoogte van smartengeld

Het berekenen van uw smartengeld is een zeer ingewikkelde zaak. Omdat het een mentale blessure is, kunt u de blessure van buitenaf niet zien. U kunt alleen een schatting maken van uw vergoeding als het letsel is hersteld of als uw toestand niet voor verbetering vatbaar lijkt. In het laatste geval onderzoeken we hoeveel verlies u nog lijdt en in hoeverre de schade uw kwaliteit van leven beïnvloedt.

Smartengeld claimen

Om aanspraak te maken op schadevergoeding, oftewel het smartengeld, moet uw letselschadezaak aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Moet een verantwoordelijke tegenpartij hebben
 • Moet een bewijs van verantwoordelijkheid hebben
 • Er moet bewijs zijn dat uw letsel (letsel) het gevolg was van een ongeval
 • De tegenpartij moet in staat zijn om financiële middelen te verstrekken (al dan niet via verzekering)
 • Er is een medisch eindsituatie

Als slachtoffer van letselschade kunt u bij het aanvragen van smartengeld hulp krijgen van een verdediger, zoals een letselschadeadvocaat of een letselschade jurist.

Voorbeelden smartengeld letselschade

Binnen letselschade wordt er onderscheidt gemaakt tussen vele soorten letsel. Hieronder volgt een overzicht van de verschillen:

Gering letsel

Bij lichte verwondingen kunt u denken aan bijvoorbeeld wonden, kneuzingen of een lichte hersenschudding bij een ongeval. De impact van dit soort verwondingen op uw dagelijkse leven bepaalt de mate van smart. Lijdt u een lichte verwonding, dan krijgt u maximaal 2.000 euro aan smartengeld.

Licht letsel

Voorbeelden van lichte verwondingen zijn tandbeschadigingen, ongecompliceerde breuken, inwendige verwondingen en lelijke littekens. Voor de impact van dit soort verwondingen op uw leven kunt u smartengeld krijgen van 1.500 tot 3.500 euro.

Matig letsel

Bij matig persoonlijk letsel verwijzen we bijvoorbeeld naar gedeeltelijke amputaties van vingers, zweepslagen, gescheurde ligamenten van de knie en complexe fracturen. Uw smartengeld voor matige verwondingen ligt tussen de 3.500 euro en 9.000 euro.

Enstig letsel

Ernstig letsel verwijst naar verwondingen zoals eenzijdige doofheid, coma, schedelbasisfractuur, langdurige ziekenhuisopname, permanent functieverlies / handicap en ernstig inwendig letsel. Dit zijn allemaal voorbeelden die een aanzienlijke negatieve impact op uw leven kunnen hebben. De hoogte van het smartengeld ligt tussen de 9.000 euro en 21.000 euro.

Zwaar letsel

Bij ernstig letsel denk je aan verlies van geur of smaak, langdurig coma, blijvende ernstige handicap of langdurige mentale instabiliteit. Bent u ernstig gewond? Dan varieert het smartengeld voor pijn van 21.000 euro tot 43.000 euro.

Zeer zwaar letsel

Voorbeelden van ernstig letsel zijn blindheid, amputatie, dwarslaesie of spraakstoornissen. Bij zeer ernstige verwondingen kan het smartengeld tussen 43.000 euro en 76.000 euro bedragen.

Uitzonderlijk zwaar letsel

De meest ernstige categorie zijn abnormaal ernstige verwondingen. Deze categorie bevat voorbeelden van complete dwarslaesie, ernstige brandwonden of verlies van communicatievermogen. Dit soort verwondingen heeft een grote impact op je leven en geeft u bovendien recht op smartengeld van 76.000 euro of meer.

Smartengeld in de wet

De toekenning van een vergoeding komt aan de orde in artikel 6: 106 BW:

Lid 1:

Voor verliezen die geen economische verliezen omvatten, heeft de benadeelde partij recht op een billijke en vastgestelde vergoeding:

 • Een. Als de verantwoordelijke persoon voornemens is dergelijke nadelen op te leggen;
 • Twee. Als de benadeelde persoon persoonlijk letsel oploopt, wordt zijn reputatie of reputatie beschadigd of wordt zijn persoon anderszins aangetast;​

Zoals u kunt zien, kan de hoeveelheid smartengeld "redelijk" worden bepaald. Met andere woorden: naar wat de rechtbank in deze specifieke situatie passend acht. Dit geeft de rechters in Nederland veel vrijheid. Daarom ontbreekt het aan echte normen.

Er zijn echter veel belangrijke factoren bij het berekenen van de hoeveelheid verdrietig geld.

Hulp in schakelen bij smartengeld letselschade

Als een letselschadeadvocaat aanspraak maakt op niet-substantiële schade, wordt dit ook wel een schadeadvocaat genoemd. Smartengeld is een van de schadeartikelen die u kunt claimen bij de verantwoordelijke partij. Dit is een vergoeding voor alle pijn, verdriet en pijn die u door het ongeval heeft veroorzaakt.

U kunt geheel vrijblijvend contact met AdvocaatHulp opnemen. Onze experts zullen u bijstaan in de zoektocht naar uw meest geschikte advocaat voor uw juridische kwestie.

Voor het claimen van smartengeld kunt u ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 23:00 maar ook in het weekend voor noodgevallen zijn wij bereikbaar 24 uur per dag.

Om de hoogte van het bedrag aan smartengeld te uit te kunnen zoeken kunt u altijd eerdere uitspraken van rechters online bekijken. Er zijn zaken te vinden over materiële schade, emotionele schade, medische behandeling, psychische schade en geestelijk letsel.

De ernst van het letsel in combinatie met uw gederfde levensvreugde hebben echter het meeste invloed op de hoogte van het bedrag.

smartengeld letselschade advocaat.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.