1 filter
Sorteer op: Relevantie

Slachtoffer van mishandeling? Wij bieden hulp

Mishandeling is opzettelijk anderen pijn doen of kwetsen, zoals slaan of schoppen. Als u door iemand veracht, geïntimideerd of gepest wordt, kunt u psychisch worden mishandeld.

Mishandeling hulp.jpg

Wat valt er onder mishandeling

Onder mishandeling verstaan wij alles wat lichamelijk of geestelijk letsel bij anderen veroorzaakt. Mishandeling kan één keer gebeuren, of het kan structureel gebeuren. Huiselijk geweld (of partnergeweld) is ook een vorm van mishandeling. Er zijn verschillende soorten hulporganisaties die u kunnen helpen.

Soorten vormen mishandeling

In Nederland baseren wij de vormen van kindermishandeling en volwassenen mishandeling onder 1 kap. Er zijn veel vormen van (kinder) mishandeling, namelijk:

Fysieke mishandeling

Van fysieke mishandeling wordt gesproken als een persoon de ander fysiek pijn doet. Denk hierbij aan slaan, schoppen, krabben, haren trekken, bijten of brandwonden toebrengen.

Net als bij andere vormen van (kinder) mishandeling, komt lichamelijk misbruik in verschillende mate voor. Afhankelijk van de ernst van het misbruik zijn de lichamelijke gevolgen voor de persoon meer of minder, variërend van een blauwe plek tot ernstig letsel en ziekenhuisopname of zelfs de dood.

Studies hebben aangetoond dat op basis van vergelijkbare mechanismen, ouderschap lijfstraffen (tikken op de billen) en ernstig lichamelijk misbruik deel uitmaken van hetzelfde continuüm.

Geestelijke of mentale mishandeling

Wanneer volwassenen bijvoorbeeld de ander seksueel misbruiken, vernederen of opzettelijk bang maken, vindt er emotioneel of geestelijke mishandeling plaats.

Personen kunnen regelmatig de ander uitschelden, opzettelijk bang maken of hun vertellen wat ze niet willen zien van hen. Psychologische mishandeling kan ook een understatement of denigrerende bewering zijn over de persoon of anderen in het bijzijn van de persoon.

Ten slotte is het opsluiten en binden van de persoon psychologisch misbruik. Het kenmerk van psychische mishandeling is dat de negatieve behandeling van personen een langdurig, ernstig en escalerend patroon is.

Lichamelijke verwaarlozing

Dit is het geval als het kind of de partner niet de zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan dat de persoon geen eten heeft of nergens kan slapen.

Zo geven volwassenen hun kinderen of partner structureel te weinig voeding, slechte voeding of onregelmatigheden. Als zij niet genoeg kleding geven voor hun kinderen of partners (laat ze bijvoorbeeld in de winter rondlopen in vuile kleren of buiten in een T-shirt).

Ook kunnen volwassenen hun kinderen of partners onvoldoende beschermen, bijvoorbeeld om verkoudheid of gevaren te voorkomen. Het weigeren van noodzakelijke medische zorg is ook een vorm van verwaarlozing.

Geestelijke verwaarlozing

Als volwassenen hun kinderen of partners psychologisch verwaarlozen, kunnen ze niet voorzien in de emotionele en onderwijs behoeften van hun kinderen of partners. Ouders hebben geen emotie of sympathie voor hun kinderen of partners.

Emotionele verwaarlozing treedt op als volwassenen lange tijd niet reageren en niet actief voor hun kinderen of partners kunnen zorgen. Wanneer ouders niet voldoende ouderlijk gezag uitoefenen of onvoldoende structuur hebben, zal nalatigheid bij het onderwijzen optreden.

Sexuele mishandeling

Seksueel misbruik kan binnen het gezin voorkomen, maar komt vooral buiten het gezin voor. Kinderen kennen meestal de persoon. Veelal zijn het mensen die met kinderen werken, vrijwilligers of leeftijdsgenoten.

Iedere zorgverlener is in het dagelijks werk betrokken bij seksueel misbruik van personen: zowel bij kinderen als bij volwassenen, dit zijn personen die vanwege deze traumatische ervaringen vaak hulp zoeken.

Een op de zes kinderen heeft te maken gehad met een vorm van misbruik, online of offline. Als gevolg hiervan heeft de helft van de mishandelde kinderen psychische schade opgelopen. De helft van de mishandelde kinderen zal het later opnieuw meemaken. Het eerdere (onbehandelde) misbruik vergroot deze kans.

Huiselijk geweld

Veel van deze type mishandeling komen vaak thuis voor. Mede daardoor valt dit veelal onder huiselijk geweld.

Huiselijk geweld komt helaas veel voor in Nederland. Van mishandeling en verwaarlozing tot seksueel geweld. De impact op het gezin is aanzienlijk. Vaders, moeders, kinderen en het hele gezin lijden.

De politie wil uiteraard maar één ding doen: zorgen dat iedereen veilig thuiskomt.

Hun werk varieert van situatie tot situatie. Als zij op een adres aankomen en het is noodzakelijk om direct in te grijpen, dan doen zij dat. Zij stellen feiten vast, onderzoeken criminele handelingen en coördineren behandelingsmethoden zij partners.

Slachtoffer van mishandeling

Als u thuis, op straat of in een café wordt mishandeld, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie. U kunt niet alleen de dader zo snel mogelijk pakken, maar u kunt ook uw letsel vastleggen. Bij misbruik is het belangrijk om het opgelopen letsel vast te leggen in de vervolgprocedure. Als er getuigen zijn, is het aan te bevelen deze op te roepen, zodat ze kunnen getuigen.

Noodweer bij mishandeling

In sommige gevallen, zoals bij zelfverdediging, zijn klappen of trappen toegestaan. Als u uzelf verdedigt, kunnen er rechtsgeldige redenen voor zijn. Dit wordt noodweer genoemd.

Als de reden is vastgesteld, worden uw acties niet langer gestraft. Tijdens een storm moet u "de nodige verdediging voor uzelf, voor anderen of een goed".

Als u op noodweer wilt vertrouwen, moet u aan 4 eisen voldoen:

  1. Dreigende dreiging / aanval. Deze dreiging moet gericht zijn op de lichamelijke, maagdelijkheid of eerbaarheid van uzelf of van anderen
  2. Het seksuele geweld moet illegaal zijn
  3. Verdediging moet noodzakelijk en proportioneel zijn.
  4. U moet overwegen of er andere mogelijkheden zijn om uzelf of anderen te verdedigen.

Noodweer verdediging is een complexe verdediging en u heeft een ervaren strafrechtadvocaat nodig om te slagen. Deze advocaten vechten vaak voor een noodweer verdediging.

Naast noodweer schrijft het strafrecht ook excessief weer voor. Bij extreme weersomstandigheden is zelfverdediging ook mogelijk, maar u gaat te ver tijdens de verdediging en de verdediging is niet meer proportioneel omdat u bijvoorbeeld te lang blijft vechten of trappen.

Het idee van het introduceren van excessief noodweer is dat u uzelf tijdens het verdedigen van uzelf of anderen doorslaat, want het is een extreme situatie. Dit is ook een moeilijke leer die we heel goed kennen.

Stressklachten na mishandeling

Na een ernstig incident is het normaal dat mensen emotioneel leed en onder druk staan ​​om te klagen. Wij helpen u graag om deze klachten rondom stress te verminderen of weg te nemen.

Het is het beste om uzelf de tijd te gunnen om met de gebeurtenis om te gaan. Verberg uw emoties niet. Bedenk wat er is gebeurd, maar leidt uzelf ook af. Het helpt uw ​​dagelijkse ritme te behouden.

We zien vaak dat het voor mensen moeilijk is om over hun ervaringen te praten. Dit is heel normaal. Toch is het de moeite waard om met iemand om te gaan. Deel uw verhaal bijvoorbeeld met uw partner of vrienden en vertel hen hoe ze u kunnen helpen.

Gun uzelf wat tijd, maar probeer indien mogelijk een dagelijks (werk) ritme aan te houden. Sta op tijd op, ga aan het werk of breng uw kinderen naar school. Als u niet meer kunt werken, overleg dan met uw leidinggevende.

Durft u aan bepaalde dingen niet meer mee te doen, zoals meedoen aan het verkeer of alleen uitgaan? Ga dan geleidelijk de confrontatie aan en zoek indien nodig hulp.

Aangifte doen na mishandeling

U bent het slachtoffer geworden van misbruik. Dit is een misdaad. U kunt zich melden bij het politiebureau. Dit rapport is het startpunt voor politieonderzoeken naar mishandelingen.

Bent u misbruikt, en wilt u dit melden? U kunt aangifte doen op het politiebureau. Maak hiervoor een afspraak.

Weet u zeker dat u aangifte wilt doen? In sommige gevallen is het erg logisch om een ​​verklaring in te dienen. In andere gevallen is het rapport niet altijd vanzelfsprekend.

Als u alleen een melding doet, krijgt de politie bericht van wat er is gebeurd. U vraagt ​​de politie niet om het misbruik te onderzoeken. De politie kan de situatie volgen en met relevant personeel spreken.

Strafbaarheid van mishandeling

Volgens artikel 300 van de strafwet kan de rechter in geval van veroordeling de volgende boetes opleggen:

  1. Mishandeling wordt bestraft met een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar of een geldboete van de vierde categorie;
  2. Als de mishandeling ernstig persoonlijk letsel veroorzaakt, wordt het gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een boete van de vierde categorie (misdrijven);
  3. Indien het feit de dood tot gevolg heeft, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of met geldboete van categorie IV;
  4. Mishandeling staat gelijk aan opzettelijke schade aan de gezondheid;
  5. Mishandeling pogingen worden niet gestraft.

Er zijn veel factoren die de straffen kunnen verergeren, zoals misbruik van vader, moeder, kinderen, echtgenoot, collega's of ambtenaren.

Indien er sprake is van mishandeling met voorbedachte rade of als de mishandeling op een brute manier is uitgevoerd kunnen de straffen hoger uitvallen met een maximum van 15 jaar indien de persoon overleden is door de zware vorm van mishandeling.

Advocaat inschakelen na mishandeling

Een advocaat kan u bijstaan in het juridische proces omtrent de mishandeling. Dit is veelal een zware tijd dus deze expertise is vaak fijn voor een persoon.

Strafzaken kunnen doorgaans onder pro deo voorwaarden worden afgehandeld. Uw advocaat regelt dit werk voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt.

Tevens kan een advocaat u de meeste gelegenheid bieden om de negatieve effecten van verdenking te minimaliseren. Dit kan worden gedaan door vermoedens in twijfel te trekken, te straffen of te verdedigen met bewijs, of door uw naam te zuiveren wanneer u valse verklaringen aflegt. Strafrecht advocaten zijn altijd voorzichtig met uw belangen en streven naar de beste uitkomst voor uw zaak.

Bent u verdachte of slachtoffer, twijfel dan niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij zullen u helpen in het zoeken van de meest geschikte advocaat voor uw gelegenheid.

Mishandeling Mishandelingen.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.