1 filter
Sorteer op: Relevantie

Hulp nodig bij zaken vastgoedrecht?

De vastgoedmarkt verandert voortdurend. Momenteel hebben onzekere financiële markten en lage rentetarieven geleid tot een toename van de vraag naar commercieel vastgoed. De vastgoedmarkt vraagt ​​al geruime tijd om nieuwbouw.

Op zoek naar ombouwmogelijkheden voor leegstaande winkelruimtes en kantoren. En de vraag naar logistieke bedrijfsruimten op een centrale locatie neemt toe. Maar biedt milieuwetgeving voldoende ruimte om te bouwen conform het vastgoedrecht?

vastgoedrecht hulp.jpg vastgoedrechten

Wat is het vastgoedrecht?

Het vastgoedrecht is een beschermingswet voor alles wat met onroerend goed te maken heeft. U kunt kijken naar de juridische aspecten van projectontwikkeling, verkoop, koop, lease en verhuur. Maar ook zaken als het bouwrecht vallen onder het vastgoedrecht. Juridische expertise wordt daarom steeds belangrijker.

Een deel van de reden is de groeiende interesse in onroerend goed. De risico's nemen toe en steeds meer mensen worden geconfronteerd met juridische kwesties die steeds moeilijker te begrijpen zijn onder het vastgoedrecht.

Projectontwikkelaars, eigenaren, aannemers, investeerders, managers, overheid en woningbouwbedrijven hebben allemaal hun eigen belangen. Daarnaast kent het vastgoedrecht veel verschillende regels en wetten die regelmatig veranderen.

Onroerend goed koop en verkoop

De meeste mensen hebben er minstens één keer in hun leven mee te maken: het kopen of verkopen van huizen of andere vastgoed objecten. De aan- of verkoop van onroerend goed verloopt via een koopovereenkomst. Standaardcontracten worden meestal gebruikt voor huizen, deze contracten dienen wel conform het vastgoedrecht te zijn.

Er zijn verschillende wettelijke regels om particuliere kopers te beschermen (zoals een wettelijke bedenktijd), waar moeilijk van kan worden afgeweken. In het contract wordt ook gedetailleerde informatie vastgelegd die verscheen op het moment van aankoop, zoals of er een erfdienstbaarheid of een permanente clausule is. Al deze zaken zijn opgenomen in het vastgoedrecht.

Daarom is het erg belangrijk om vooraf goed advies te krijgen over de inhoud en gevolgen van de koopovereenkomst. Een advocaat vastgoedrecht via AdvocaatHulp geeft hierbij praktisch advies en passende begeleiding conform het vastgoedrecht.

Koopovereenkomst

De inhoud van de koopovereenkomst kan voor veel misverstanden zorgen. Mogelijk zijn er discussies over gebreken aan het pand en wie verantwoordelijk is voor de sanering. Daarnaast lopen de meningen over garanties, omvang en afspraken vaak uiteen.

De partijen interpreteren contractvoorwaarden vaak op verschillende manieren. Onder deze omstandigheden is het belangrijk om vanaf het begin de juiste juridische methode, die conform het vastgoedrecht is, te kiezen. Een verkeerde start kan een enorme impact hebben op eventuele volgende procedures en hun resultaten.

Vereniging van eigenaren

Tevens zijn de advocaten vastgoedrecht gespecialiseerd in vraagstukken die verband houden met verenigingen van huiseigenaren. Of het nu gaat om geschillen binnen VvE, of om het opstellen van splitsingsakte of huisregels, vastgoedrecht advocaten zijn in alle markten thuis.

Aansprakelijkheid en verborgen gebreken

Het verkoop- / aankoopproces kan soepel verlopen, maar het probleem zal pas verschijnen na levering. Zo kan de koper binnen een periode gebreken ontdekken die hij niet kende bij het ondertekenen van de koopovereenkomst. De vraag die volgt is wie verantwoordelijk is voor deze verborgen gevaren?

Daarnaast kunnen notarissen of makelaars fouten maken in het begeleidingsproces en alle gevolgen van dien. Een onjuiste communicatie van een makelaar kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de makelaar aansprakelijk wordt gesteld volgens het vastgoedrecht.

Als een notaris zijn zorgplicht schendt, kan hij ook aansprakelijk worden gesteld. Dit is het geval als hij niet heeft gehandeld zoals verwacht door een redelijk bekwame notaris. Door middel van tuchtrecht of civiele procedure kunnen vastgoedrecht advocaten hen verantwoordelijk houden voor de schadelijke gevolgen van hun fouten.

Vastgoedrecht en juridische procedure

Ervaren vastgoedrecht conflictadvocaten hebben een goed trackrecord in juridische procedures op het gebied van vastgoedrecht. Er zijn met succes rechtszaken aangespannen tegen individuele gebouwen, grond en vastgoed BV en CV.

Hetzelfde geldt voor bestuursrechtelijke discussies over bestemmingsplannen van grond, gebied en / of persoonlijke eigendommen.

Soms wordt het civielrechtelijke deel meegenomen, bijvoorbeeld omdat er volgens de koopovereenkomst een specifieke bestemming wordt verwacht en een stad een bepaalde positie inneemt in de bestemmingsplannen of ruimtelijke ordening, waardoor er een civiel conflict ontstaat tussen de koper en de verkoper, de huurder en de verhuurder / onenigheid.

Leegstaand of kraak

Bij vacatures en / of kraken van juridische knelpunten is het belangrijk om tijdig en passend advies te geven. Wat zijn de mogelijkheden voor de Leegstandswet binnen het vastgoedrecht? Als u gebruik wilt maken van anti-kraak bouwen, welk protocol past dan het beste bij jouw situatie? Wat moet er in de leningsovereenkomst staan?

Vastgoedrecht advocaten kunnen u in elk stadium van juridisch advies voorzien en indien nodig namens u een rechtszaak aanspannen.

Burenrecht/verjaring conform vastgoedrecht

Wilt u de exacte grens tussen twee parketten weten? Nog een voorbeeld: bent u eigenaar geworden op basis van een verjaring? Wilt u zich verzetten tegen het dakterras dat uw buurman wil bouwen? Of heeft u vragen over erfdienstbaarheden?

De vastgoedrecht advocaten kunnen alle problemen met betrekking tot naburige wetten voor u oplossen.

Vastgoedrecht advocaat

Onze vastgoedrecht advocaten bieden bijvoorbeeld adviesdiensten voor grote en kleine vastgoed bedrijven, projectontwikkelaars en particuliere vastgoed investeerders. We staan ​​ook veel vastgoed beheermaatschappijen bij.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in woningcorporaties. Zeker met de veranderingen in de wetgeving van vastgoedrecht is het voor vastgoed bedrijven noodzakelijk om externe vastgoedrecht advocaten in te huren. Wij zijn veelal in-house advocaten voor vastgoedrecht en vastgoedrecht gerelateerde bedrijven.

Advocaat met vastgoedrecht expertise inhuren

Volgens het vastgoedrecht kan een advocaat u op verschillende manieren helpen. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het onderhandelen, het opstellen van contracten of het controleren van contracten, maar als u denkt dat uw partij zijn verplichtingen niet nakomt en die partij hem toch wil dwingen om aan die verplichtingen te voldoen, dan helpt een advocaat vastgoedrecht daarbij.

Bij de verkoop van vastgoed zitten altijd risico s aan vast. Onroerende zaken blijven vaak een flinke investering. Mocht u juridische bijstand nodig hebben is een vastgoed advocaat aan te raden. Hij kan er voor zorgen dat u aan al uw verplichtingen voldoet en alles juridisch correct verloopt.

Bent u verantwoordelijk of wilt u één partij aansprakelijk stellen, moet u een vergunningaanvraag indienen of wordt de aanvraag afgewezen, dan kunt u ook een advocaat vastgoedrecht inhuren.

Maar er zijn meer mogelijkheden: ook als u bijvoorbeeld een huurovereenkomst heeft getekend of recht heeft op een gestructureerde garantie, kunt u een advocaat vastgoedrecht inschakelen bij het aangaan van een huurovereenkomst of andere zaken die met het huurrecht te maken hebben.

Ten slotte kunt u altijd terecht voor hulp bij geschillen over huurrechten. Kortom, in veel gevallen kunt u een advocaat vastgoedrecht bellen

Onze advocaten vastgoedrecht hebben niet alleen ruime ervaring in het onderhandelen en opstellen van vastgoed contracten, maar kunnen indien nodig ook rechtszaken aanspannen voor hun cliënten omtrent het vastgoedrecht.

vastgoedrecht advies.jpg vastgoedrechten

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.