1 filter
Sorteer op: Relevantie

Een verkeersboete is niet altijd terecht

Heeft u zich niet aan de regels gehouden? Zoals bijvoorbeeld te snel gereden, gefietst zonder verlichting, geen gordel gedragen of een verkeersovertreding. Dan riskeert u een verkeersboete. Per overtreding is er risico op een verschillende soort verkeersboete.

Lichte verkeersovertredingen worden vaak afgedaan met een bekeuring. Meestal krijgt u binnen 4 maanden een 'beschikking' van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuisgestuurd. Bent u het niet eens met de verkeersboete? Maak dan bezwaar.

De verkeersboete hoeft niet altijd betaald te worden

Wanneer u zelf een bezwaar gaat maken tegen uw verkeersboete, is het handig dat u weet waar de verkeersboete precies over gaat. Formeel gezien dient u geen bezwaar in, maar een administratief beroep. Als u bezwaar wilt maken tegen de verkeersboete, dient u bezwaar in bij degene die de verkeersboete heeft opgelegd (BOA of politie).

onterechte verkeerboete.jpg

We zien vaak dat burgers te veel woorden gebruiken in bezwaren. De ambtenaar was het daar niet mee eens en nam een ​​beslissing. Ontken de feiten. Vraag vervolgens de verklaring van de politie ("samenvatting van de zaak") en eventuele foto's van het gedrag aan.

Evenals alle andere documenten met betrekking tot de zaak (zoals het ijkblad in sommige snelle gevallen). Evalueer vervolgens of het gedrag is vastgesteld op basis van het document en overweeg uw bezwaren.

Deze verkeersboetes kunt u indienen

Alle verkeerswetten komen voort uit het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie parket CVOM. Mocht u een van de zwaardere verkeersovertredingen begaan kunt u een flinke boete verwachten.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom
Snelheidsoverschrijding:
30 km/h: € 340.
15 km/h: € 137.
10 km/h: € 72.
20 km/h: € 194.
5 km/h: € 35.
25 km/h: € 263.
Meer dan 30 km/h: strafbeschikking/rijbewijs ingevorderd.

Buiten de bebouwde kom
Snelheidsoverschrijding:
10 km/h: € 68.
25 km/h: € 248.
5 km/h: € 32.
20 km/h: € 185.
30 km/h: € 324.
15 km/h: € 131.
Meer dan 30 km/h: strafbeschikking.

Autosnelwegen
Snelheidsoverschrijding:
5 km/h: € 31.
35 km/h: € 372.
10 km/h: € 64.
30 km/h: € 297.
15 km/h: € 121.
25 km/h: € 232.
20 km/h: € 174.
Meer dan 35 km/h: strafbeschikking.

Overtreding inhaalverbod
Verkeersboete: € 240.

Parkeerovertreding
Verkeersboete: € 95 (fout parkeren).

Verkeersboete fout parkeren.jpg

Op gehandicaptenparkeerplaats
Verkeersboete: € 380.

Gebruik mobiel apparaat tijdens het rijden
Verkeersboete: € 240.

Overschrijden doorgetrokken streep
Verkeersboete: € 240.

Overtreding milieuzone
Verkeersboete: € 95.

Door rood licht rijden
Verkeersboete: € 240.

Niet verlenen van voorrang
Verkeersboete: € 240.

Rijden zonder veiligheidsgordel of rijden zonder geschikt en goedgekeurd kinderstoeltje.
Verkeersboete: € 140.

Rijden onder invloed
0,22-0,81‰: € 300 (geldt alleen voor beginnende bestuurder).
1,16-1,30‰: € 650.
0,81-1,00‰: € 425.
1,01-1,15‰: € 550.
0,54-0,80‰: € 325.

De zekerheid stellen bij een verkeersboete

Het komt steeds vaker voor dat een ontvanger van een verkeersboete deze in twijfel brengt. In 2019 kwam er zo een man onder een snehlheidsovertreding uit. Hierna ging hij in beroep bij de officier van justitie welke hem adviseerde naar de kantonrechter te gaan. Diezelfde officier verzocht de ontvanger om zekerheid te stellen.

Verkeersboete snelheidsovertreding.jpg

Als u een brief heeft ontvangen waarin staat dat u "zekerheid" moet stellen, wees dan oplettend. Dit betekent alleen dat u een verkeersboete moet betalen. Daarom moet u direct de boete inclusief administratiekosten betalen. U hoeft geen toeslagen te betalen.

Zorg ervoor dat u op tijd betaalt! Betaalt u te laat of niet, dan wijst de rechtbank het beroep af. Onze suggestie: betaal de boete onmiddellijk. Wanneer de verkeersboete direct wordt betaald, kan dit alleen maar in het voordeel werken. Verkeersboetes die pas later worden betaald, kunnen alleen maar oplopen.

Dit is dan ook wat er met de zekerheid stellen van een verkeersboete wordt bedoeld. Het betekent eigenlijk het betalen van een prent wanneer men een overtreding maakt zoals een snelheidsoverschrijding, verkeerd parkeren of het negeren van stopborden.

Indien u deze niet betaald zult u te maken krijgen met het Centraal Justitieel Incassobureau. Op de website van het CJIB kunt u hier meer info over vinden.

De kantonrechter bekijkt altijd nog de verkeersboete wanneer u hiertegen in beroep gaat. De vereiste om deze verkeersboete van zekerheid te stellen is bepaald zodat men het recht om de boete aan te vechten niet gebruikt om de betaling van de verkeersboete uit te stellen.

De kosten voor het aanvechten van een verkeersboete

Indien u een verkeersovertreding begaat kunt u bezwaar aantekenen bij het digitaal loket verkeer.

Om uw beroep door de rechtbank te laten behandelen, moet u de verkeersboete (zekerheidsstelling) betalen. Als u een advocaat inhuurt, moet u ook het honorarium van de advocaat betalen. Echter is dit niet altijd nodig.

overtreding verkeersboete.jpg

Het kost niet alleen tijd om voor verkeersboetes te vechten, maar het levert ook veel frustratie op. Bereid je hierop voor. In veel gevallen zal de officier van justitie niet of niet goed reageren op uw bezwaren.

Hij biedt vaak een zinloze basis voor zijn beslissingen en negeert documentvereisten of verzoeken om te luisteren. In veel gevallen negeert hij deze verzoeken onterecht, aangezien een bezwaar tegen een verkeersboete wordt gewaarborgd door de wet.

Daarnaast moet u zich bij betwisting van een verkeersboete houden aan de wet bestuursrechtspraak. De wet bestuursprocesrecht bepaalt de procesregels tussen u (als burger) en de overheid. Voor het bestuursprocesrecht gelden strikte regels.

Als u uw bezwaarschrift bijvoorbeeld te laat indient, zal de officier van justitie of rechter uw beroep niet langer in behandeling nemen. Zorg er dus voor dat u de regels volgt!

Er is alleen geld nodig als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Als u in beroep gaat tegen de beslissing van een ambtenaar, moet u "zekerheid bieden". Dan moet u de verkeersboete betalen, maar het maximum is 234,00 euro.

In de wet is een verplichting opgenomen om te voorkomen dat mensen door in beroep gaan om de betaling van boetes te vertragen. Als de rechter gelijk heeft, betaalt u het geld op gepaste wijze terug. Afgezien van de kosten van een paar postzegels, kost het strijden om een verkeersboete u zelfs geen geld.

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.