1 filter
Sorteer op: Relevantie

Conflictbemiddelaar nodig voor uw conflict

Bij conflictbemiddeling zijn conflictbemiddelaars betrokken (ook wel mediators genoemd). Als er een conflict is tussen twee personen of partijen, organiseert de conflictbemiddelaar een bijeenkomst. Tijdens het gesprek heeft de conflictbemiddelaar met beide partijen gesproken en geprobeerd een oplossing te vinden.

Conflictbemiddelaar gezocht.jpg

Wat doet een conflictbemiddelaar

Door gebrek aan vertrouwen, communicatieonderbreking of escalatie kunnen de twee partijen meestal niet meer rechtstreeks met elkaar onderhandelen. De conflictbemiddelaar treedt op als onafhankelijke derde partij voor bemiddeling.

Het doel van de conflictbemiddelaar is om een ​​oplossing te vinden waarmee beide partijen kunnen instemmen en gedeeltelijk hun belangen kunnen behartigen. Het is natuurlijk nooit mogelijk om beide partijen volledig tevreden te stellen. De conflictbemiddelaar zoekt een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Om zijn doel te bereiken voert de conflictbemiddelaar aparte dialogen met beide partijen, en treedt hij soms op als moderator van de dialoog tussen beide partijen. Door te luisteren naar de verhalen van beide partijen en hun interesses en wensen te leren, probeert de conflictbemiddelaar een oplossing te vinden.

Onafhankelijke derde

Bij mediation treedt de conflictbemiddelaar op als onafhankelijke derde partij. Door gebrek aan vertrouwen, communicatieonderbreking of escalatie kunnen de twee partijen meestal niet direct onderhandelen.

Het doel van mediation is om een ​​oplossing te vinden waarbij beide partijen naast elkaar kunnen bestaan ​​en hun belangen ten minste gedeeltelijk kunnen bevredigen. Het is natuurlijk moeilijk om volledig aan de eisen van beide partijen te voldoen. Daarom zoekt de conflictbemiddelaar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Verschil conflictbemiddelaar vs mediator

De activiteiten van de conflictbemiddelaar zijn doorgaans vergeleken met de activiteiten van een mediator. Dit is niet verwonderlijk, want tot op zekere hoogte hebben ze dezelfde taak, namelijk het bemiddelen bij conflicten.

Echter zit er wel degelijk een verschil tussen de twee:

 • De conflictbemiddelaar: Conflictbemiddelaars zijn inhoudelijk betrokken en geven suggesties voor het oplossen van conflicten. Het is dan aan de partijen om te beslissen of ze hiermee akkoord gaan.
 • De mediator: Anderzijds bewaart de mediator een zekere afstand tot de inhoud en stelt hij de partijen in staat hun conflicten zelf op te lossen.

De gemiddelde mediator houdt zich bezig met meerdere soorten conflicten.

Soorten geschillen

Een conflictbemiddelaar wordt gebruikt bij de volgende soorten geschillen:

Conflictbemiddelaar te werk

Bij conflictbemiddeling bemiddelt een onafhankelijke derde partij tussen de partijen en blijven de partijen onafhankelijk in het conflict op inhoudelijk niveau.

De conflictbemiddelaar helpt alle partijen bij het vinden van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing door de (meestal onderbroken) communicatie tussen de twee partijen opnieuw op te starten en hen verschillende perspectieven te bieden op het vinden van oplossingen. In principe zijn alle partijen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Het mediation proces bestaat erin dat de conflictbemiddelaar met beide partijen praat, soms met de partijen afhankelijk van elkaar.

Een conflictbemiddelaar zal:

 • Het proces monitoren en het creëeren van een dialoog structuur.
 • Brengt machtsverschillen zoveel mogelijk in evenwicht.
 • Geeft alle partijen het recht om te spreken, zodat de spreektijd gelijkmatig kan worden verdeeld om een ​​"ononderbroken verhaal" voor alle partijen te creëren.
 • Verzamelt informatie over de feiten, de standpunten en belangen van partijen en de achtergronden: wat willen ze uiteindelijk bereiken en waar zijn ze boos over? Ze zullen nooit iets toegeven, waar ze bereid zijn concessies te doen.
 • Probeert de visie van de ander te begrijpen.
 • Probeert een onderhandelingsgesprek te beginnen door de ernstigste communicatieonderbreking op te lossen op zoek naar een oplossing.
 • Faciliteert voorstellen en reacties tussen partijen (genereert "opties").
 • Help de geïmplementeerde oplossing correct op te lossen en leg deze vast in de vaststellingsovereenkomst.

Voordelen conflictbemiddelaar

Enkele voordelen van een conflictbemiddelaar:

 • Communicatiebarrières worden weggenomen (door een succesvolle conflictbemiddelaar).
 • Conflictbemiddelaar behandelt conflicten als een privé- en vertrouwelijke procedure.
 • Conflictbemiddelaar inschakelen is een snelle en relatief goedkope procedure.
 • Conflictbemiddelaar handelt als een informele procedure.
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen waarbij de belangen van alle partijen centraal staan.
 • Contractpartijen spelen een actieve rol en stellen zelf oplossingen voor.
 • Veroorzaakt geen onnodige verdere schade aan de relatie.
 • Er is een gezamenlijke oplossing ontwikkeld (bij een succesvolle conflictbemiddelaar). Dit zorgt voor een hoge acceptatiegraad en een "win-win" -resultaat.

Nadelen conflictbemiddelaar

Enkele nadelen van een conflictbemiddelaar zijn:

Het beperkte kader van een conflictbemiddelaar

Een conflictbemiddelaar is niet geschikt om tekortkomingen in het rechtssysteem op te lossen. De conflictbemiddelaar kan alleen opereren binnen het praktische bereik van de partijen.

Schending van vertrouwelijkheid

Een nadeel van een conflictbemiddelaar is dat het de vertrouwelijkheid van de in het contract overeengekomen informatie tijdens het conflict bemiddelingsproces kan ondermijnen.

De rol van de bemiddelaar

Vertrouwen en de geheimhoudingsplicht zijn essentieel. Dit betekent dat niets dat tijdens het bemiddelingsproces wordt besproken, openbaar mag worden gemaakt.

De partijen moeten op de conflictbemiddelaar kunnen vertrouwen en mag de ene partij niet begunstigen. Neutraliteit betekent niet altijd dat de conflictbemiddelaar volledig neutraal is. Uitgangspunt is dat beide partijen van mening zijn dat de mediator gedurende het hele proces eerlijk en objectief is.

Ook moeten partijen erop kunnen vertrouwen dat de conflictbemiddelaar eerlijk is en hun beloften nakomt, bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwelijkheid (dit geldt ook voor alle partijen).

Een andere belangrijke rol van de conflictbemiddelaar is ervoor te zorgen dat machtsongelijkheid niet wordt misbruikt. Als een van de partijen zijn of haar belangen niet adequaat kan behartigen, kan de conflictbemiddelaar stoppen of de partijen wijzen.

Als de conflictbemiddelaar vindt dat de partijen aanvullende informatie moeten inwinnen alvorens in te stemmen met het voorstel, zal hij / zij één partij erop wijzen (geïnformeerde toestemming).

De conflictbemiddelaar moet goed kunnen communiceren en een diep begrip hebben van de drijfveren en emoties van de persoon en de cultuur van de betrokken partijen. Daarnaast moet de conflictbemiddelaar onder spanning kalm kunnen blijven.

Als de conflictbemiddelaar een sterke morele autoriteit heeft, is dit een enorm voordeel. Hij of zij kan de partijen misschien overtuigen om in te stemmen met een compromisoplossing. Daarom zijn soms spirituele leiders nodig om te bemiddelen.

Conflictbemiddelaar inschakelen

Er zijn veel redenen waarom bedrijven kiezen voor een conflictbemiddelaar om conflicten via conflictbemiddeling op te lossen, ze willen bijvoorbeeld de oplossing in eigen hand nemen, op een prettige manier proberen een goede relatie met de andere partij te herstellen en deze zo snel mogelijk oplossen.

Wilt u een conflictbemiddelaar inschakelen voor uw conflict? Neem dan vrijblijvend contact op met AdvocaatHulp. Wij zullen voor u de geschikte conflictbemiddelaar zoeken die past bij uw wensen. Via uw e mailadres of telefoonnummer zulle wij contact met u opnemen.

Al onze conflictbemiddelaars zijn professionals en hebben ervaring binnen het conflictbemiddeling proces.

Conflictbemiddelaar nodig.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.