1 filter
Sorteer op: Relevantie

Personen- en Familierecht onbewust veelvoorkomend

Zelfs als familie zijnde is er soms nog wel eens juridische hulp nodig. Binnen het personen- en familierecht zijn er vele takken waar onderscheidt in kan worden gemaakt. Zo is het dus niet heel gek om te maken te krijgen met het familierecht. Zowel bij trouwen als bijvoorbeeld scheiden komt het personenrecht kijken.

Personen- en Familierecht scheiden

Wat is het Personen- en familierecht

Het "Personen- en familierecht" van Nederland maakt deel uit van het burgerlijk recht, dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding, en andere zaken die verband houden met menselijke vermogens, familierelaties en macht. Het erfrecht wordt (meestal) als een aparte jurisdictie behandeld.

Wat valt er onder het personen- en familierecht

Onder dit recht vallen onder andere:

Naamswijziging binnen het personen- en familierecht

Indien u uw voornaam wilt laten wijzigen, dan dient u een verzoek in bij de rechtbank met behulp van een advocaat. Bij het wijzigen van uw achternaam moet u een verzoek indienen bij Justitie, dit kan geheel zonder advocaat.

Echtscheiding binnen het personen- en familierecht

Na een echtscheiding beëindigt u officieel uw huwelijk. U kunt het niet zelf doen, maar het is aan de rechter in de rechtbank om het te doen. Dit betekent dat u een advocaat moet inhuren om deel te nemen aan de echtscheidingsprocedure.

Kinderalimentatie binnen het personen- en familierecht

U maakt samen een afspraak voor de hoogte van de kinderbijslag. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan stelt de rechter het bedrag vast.

Als u ongehuwd bent of niet akkoord gaat met de kinderalimentatie, geldt dit ook. Als er samen geen overeenstemming kan worden bereikt, stelt de rechter het bedrag vast. De bereikte overeenkomst wordt opgenomen in het ouderschapsplan.

Het is wettelijk verplicht kinderalimentatie te betalen tot hun 18e. Indien nodig voor verdere studie of behoefte voor onderhoudt zijn de ouders verplicht het tot hun 21e te betalen.

Partneralimentatie binnen het personen- en familierecht

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding onvoldoende inkomen? Dan moet de andere partij de kosten dragen. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Bent u het niet eens met het bedrag, dan beslist de rechter.

Gezag binnen het personen- en familierecht

De afspraak over waar het kind woont en waar het naar school gaat, is een gezag uitoefening. Minderjarigen zijn wettelijk gebonden onder voogdij of aan hun ouders. Het gezag van ouders omvat de plichten en rechten van ouders om voor hun minderjarige kinderen te zorgen en deze groot te brengen.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, worden beide ouders automatisch belast met de machtiging van de ouders. Als u niet getrouwd bent of niet samenwoont zonder geregistreerde partner, moet u een gezamenlijke ouderlijke machtiging aanvragen bij de rechtbank.

Omvang binnen het personen- en familierecht

Heeft u geen ouderlijk gezag over uw kinderen? Dan heeft u nog steeds het recht om contact op te nemen met uw kind. De wet vereist dat er een hechte persoonlijke relatie tot stand komt.

Als een niet-ouder (zoals een grootvader, grootmoeder of verwekker) contact wil opnemen met het kind, hangt het af van de interpretatie van de rechtbank van het feit dat er een nauwe persoonlijke relatie bestaat tussen het kind en de niet-ouder.

Pensioenrechten binnen het personen- en familierecht

Als u gaat scheiden, kijkt u ook naar opgebouwde pensioenrechten en nabestaandenpensioen. Wat de pensioenen betreft, kunnen de partijen bij een echtscheiding om elkaars pensioen verzoeken dat tijdens hun huwelijk is opgebouwd in overeenstemming met de wet op de verevening van pensioenrechten. Uiteraard kunt u ook afspreken van dit recht af te zien.

Overige zaken binnen het personen- en familierecht

  • adoptie;
  • wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken;
  • erkenning en ontkenning vaderschap;
  • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
  • leerplichtzaken.

Juridisch oplossen zonder rechter

Indien mogelijk probeert men eerst zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te komen. Het belangrijkste is dat ze vervolgafspraken kunnen blijven uitvoeren. Zeker als er kinderen in het spel zijn.

De meest haalbare overeenkomst wordt meestal onderhandeld met een ex-partner. Natuurlijk in het bijzijn van een personenrecht advocaat. Klanten weten immers veelal wat in de praktijk voor hen de beste oplossing is.

Mocht het niet lukken zonder rechter, valt er altijd nog met behulp van een rechter tot een oplossing te komen.

Personen- en Familierecht advocaat

Het einde van een relatie gaat vaak gepaard met emoties en onzekerheid. Als er kinderen zijn, moeten hiervoor verschillende regelingen worden getroffen. Daarnaast moeten veelal diverse commerciële en financiële belangen worden gehandhaafd.

Financiële en zakelijke doelstellingen staan ​​soms lijnrecht tegenover ethiek en emoties. Daarom is het belangrijk om een ​​advocaat in te huren die deze belangen volledig kan behartigen en hierin kan participeren en aandacht heeft voor de wensen en belangen van de cliënt.

Deze kunnen immers van persoon tot persoon en situatie verschillen. Bij kwesties als echtscheiding, alimentatie, voogdij over minderjarige kinderen, toegang tot ouders, roze ouderschap en voogdijregelingen, is goede juridische bijstand en overleg nodig.

Personen- en Familierecht advocaat kosten

De kosten voor een jurist binnen het personen-en familierecht liggen doorgaans rond de 80 tot 140 euro per uur. Tegelijkertijd bedragen de kosten voor een advocaat ongeveer 175 tot 500 euro per uur.

De belangrijkste reden is het verschil in opleiding: Zowel de advocaat als jurist hebben een universitaire graad in de rechten echter heeft de advocaat stage gelopen bij een erkend advocatenkantoor.

Personen- en Familierecht trouwen erfenis

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.