1 filter
Sorteer op: Relevantie

Familie mediation nodig bij uw conflict

Familie mediation is een vorm van bemiddeling die zich richt op gezinskwesties en conflicten binnen een familie. Deze vorm van conflictoplossing wordt vaak verward met familie therapie, maar dat is niet het geval.

Bij familie mediation is het doel om specifieke en duidelijk omschreven conflicten op te lossen. Denk bij familieproblemen bijvoorbeeld aan geschillen over erfenis of situaties waarin oude pijn de communicatie tussen familieleden verstoord.

familie mediation nodig.jpg

Wanneer gebruik je familie mediation

Mediation is in veel gevallen een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie mediation behandelt specifiek familiegeschillen of conflicten die zich voordoen in de familie- of gezinssituatie. Familieruzies tussen broers en zussen of tussen ouders en kinderen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation of gezinsbemiddeling.

Het onderwerp binnen familiezaken kan variëren, en de bemiddelaar en het gezin kunnen aan de slag gaan met onder andere:

  • Meningsverschillen over de verdeling van erfenis (geld en eigendom)
  • Een langdurige familieruzie
  • Streef naar verdeling van (mantel) zorg binnen het gezin
  • Gebroken ouder-kindrelatie
  • Oud zeer over een bepaalde vraag
  • Conflicten binnen het familiebedrijf

Meerdere betrokken partijen

Conflicten binnen het gezin zijn meestal complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal slechts twee partijen betrokken, bij familie mediation of gezinsbemiddeling meestal meer dan één. Zo komt het vaak voor dat ouders en kinderen samen deelnemen aan mediation.

Bemiddeling kan ook plaatsvinden tussen broers en zussen in een gezin. Of bijvoorbeeld in het geval van onroerend goed tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie.

Soms sluiten ook partners of vennoten zich aan bij het bemiddelingsformulier, bijvoorbeeld als er een conflict is binnen het familiebedrijf. Iedereen die geïnteresseerd is in het oplossen van het conflict, kan deelnemen, zodat de bemiddelaar en het gezin het kunnen oplossen.

Familie mediation is geen therapie

Familie mediation is iets anders dan therapie. Hoewel gezinstherapie zich richt op het emotionele welzijn van de betrokken gezinsleden, richt gezinsbemiddeling zich op het zorgvuldig en effectief oplossen van specifieke conflicten.

Bij familie mediation worden de belangen en meningen van verschillende gezinsleden duidelijk en effectief op een rijtje gezet. Zoek dan een oplossing waar alle partijen het over eens kunnen zijn.

Familie mediation kan een therapeutische rol spelen. Daarnaast wordt het werk van de bemiddelaar en het gezin als therapie gebruikt om de relatie binnen het gezin te verbeteren. Blijf met elkaar in gesprek.

Familiebanden belang

U blijft voor altijd verwant met uw biologische gezin. De reden waarom een ​​gezin kostbaar is, is dat het verbonden is door bloed. U herkent elkaars gezinskenmerken; leuke, grappige en vervelende. Dit is een groep mensen die je kennen, meestal vanaf de geboorte. Mensen die onvoorwaardelijk van je houden.

De bloedrelatie kan niet worden verbroken. Zelfs als u uw familie nooit meer terugziet, bestaat deze verbinding nog steeds. Om zeker te zijn, kan de persoon die het dichtst bij u staat het hardst worden getroffen. Juist omdat u de meest kwetsbare in de liefde bent, zijn deze verwondingen diep ontroerd.

Geen wonder dat mensen zich inzetten om deze relaties gezond te houden of te houden. Als er iets moeilijks of immoreels gebeurt in de gezinsomgeving, is de wens om zich terug te trekken of te wijzigen erg sterk. U heeft verbindingen gelegd en wilt of moet op de een of andere manier met elkaar kunnen opschieten.

Doormiddel van familie mediation is deze band vaak te redden. Dankzij een mediator zijn beide partijen vaak tevreden en zal de familieband niet aangetast worden door het conflict.

Mediation voor families is vaak complex

Familiebanden zijn kwetsbaar en intiem. Naarmate gezinsleden verspreid opgroeien, wordt misverstand een groot probleem. Echtscheiding zorgt ervoor dat de partijen uit elkaar gaan of onderhuidse verschillen uitbreken, en deze verbinding kan worden verbroken.

Afgunst, misverstanden, jaloezie, afwijzing of gebrek aan loyaliteit kunnen ook conflicten veroorzaken. Ongeacht de oorzaak, trekken familie mediators bemiddeling als neutrale expertgroep voor gezinsbemiddeling meestal de aandacht van de gezinsleden die in oorlog zijn.

Familie mediation vindt plaats op vrijwillige basis en de betrokken partijen genieten vrijheid van meningsuiting. De mediator verdeelt de collegetijd eerlijk en zorgt ervoor dat alle relevante opvattingen en interesses worden verduidelijkt en opgesomd.

In een veilige omgeving kunnen emoties tot rust komen. Wederzijds begrip en vertrouwen nemen toe, zodat mensen kunnen werken om gezinsconflicten op een respectvolle manier op te lossen.

Goede band overhouden na familie mediation

Conflicten binnen het gezin hebben veel negatieve energie en spanningen opgewekt binnen het gezin en de omliggende gezinnen en schoonfamilie. Iedereen voelt zich erdoor aangetrokken. De partijen stonden op het strand en wilden elkaar niet meer ontmoeten.

Sommige familieleden vermijden verjaardagen, bruiloften en zelfs begrafenissen, wat de woede en het verdriet van andere aanwezige familieleden verergerde.

Familie mediation zet zich in voor gezinsbemiddeling, met als doel familieleden bij elkaar te brengen, kwesties te bespreken en samen te werken om oplossingen te vinden die de toekomst mogelijk maken.

Professionele hulp bij familie mediation

Als gevolg van radicale of minder ingrijpende incidenten kunnen familieruzies of familieconflicten toenemen. Dit stelt de veerkracht van het gezin op de proef. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zoals uit elkaar gaan met ouders, kinderen, broers, zussen of schoonfamilie.

De meeste mensen vinden het moeilijk om het gesprek zelfstandig af te ronden. Niemand wil de eerste stap zetten uit trots, koppigheid of angst voor de reacties van anderen.

Dankzij familie mediation krijgt iedereen de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen. Familie mediation legt de basis voor verder begrip, verbetering van het contact en in het beste geval herstel van het contact.

Inschakelen mediator voor familie mediation

Zet u de eerste stap en wilt u de mediator met ervaring binnen familie mediation inschakelen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AdvocaatHulp zal u helpen in de zoektocht naar de perfecte mediator. Zijn juridische kennis zal u helpen in het oplossen van uw familieconflict.

familie mediation gezocht .jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.