1 filter
Sorteer op: Relevantie

Relatiebeding ook op u toepasbaar

Werkgevers nemen werknemers aan en laten ze in contact komen met klanten. Nadat werknemers het bedrijf hebben verlaten, is het meestal gemakkelijk om deze klanten naar een nieuwe werkgever te halen. Om dergelijke acties te voorkomen, bevatten veel arbeidsovereenkomsten relatiebeding.

Relatiebeding hulp .jpg relatiebedingen

Wat is relatiebeding

De relatiebeding verwijst meestal naar een clausule die u verbiedt om na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst contact te houden met uw werkgever zijn klanten. U kunt in principe worden ingehuurd door een concurrerend bedrijf, of u kunt zelf een concurrerend bedrijf oprichten.

De meeste advocaten beschouwen de relatiebeding als een niet-concurrentiebeding, maar de vorm is erg oppervlakkig. Over het algemeen zijn relatieve clausules minder restrictief dan concurrentiebedingen. U kunt namelijk wel voor een concurrerend bedrijf werken, of u kunt zelf een concurrerend bedrijf starten.

Voorwaarden relatiebeding

De relatiebeding legt uit hoe u omgaat met de werkgeversrelatie. Relaties zijn bijvoorbeeld klanten of andere bedrijven die samenwerken met uw werkgever. Uw werkgever kan alleen onder de volgende omstandigheden een relatie met u aangaan:

  • Indien u 18 jaar of ouder bent
  • Indien u een vast contract ontvangt
  • In uw contract dient relatiebeding te worden genomen

Relatiebeding bij ontslag

Als u ontslag neemt of wordt ontslagen, krijgt u te maken met een overeenkomst uit uw relatiebeding. Het relatiebeding moet ervoor zorgen dat er in uw relatie met de werkgever geen zaken worden gedaan. U mag:

  • Geen contact leggen met uw werkgevers vorige connecties
  • Niet voor uw werkgevers relaties gaan werken

Vraag uw werkgever om de betekenis van "relatie" in uw relatiebeding uit te leggen. Op deze manier kunt u toekomstige discussies vermijden. In uw contract staat ook tot wanneer u zich moet houden aan de voorwaarden van het relatiebeding.

Verschil concurrentiebeding en relatiebeding

Relatiebeding en concurrentiebeding hebben verschillende werkingen:

  • Door gebruik te maken van concurrentiebeding, garandeert u dat u niet hetzelfde werk voor anderen of voor uw eigen bedrijf doet. U mag bijvoorbeeld niet werken voor de directe concurrenten van uw werkgever.

  • Het doel van het relatiebeding is dat u niet meewerkt of een relatie aangaat met de werkgevers zijn netwerk. Soms mag u wel hetzelfde werk voor een andere partij verrichten.

Heeft u een concurrentiebeding of relatiebeding? Zorg er dan voor dat u het eens bent met wie de concurrenten of relaties van uw werkgever zijn.

Wat is de reikwijdte van relatiebeding

In het geval van een relatiebeding wordt meestal gesproken over de vraag wie de werkgeversrelatie is. Soms wordt er een specifieke lijst met relaties aan de relatiebeding toegevoegd, waardoor duidelijk wordt met welke partijen u geen contact meer kunt houden.

Maar het komt vaak voor dat de relatie niet wordt gespecificeerd die bij de relatieve clausule hoort. Veel voorkomende uitdrukkingen in relatieve clausules zijn als volgt:

“Relaties zijn alle bedrijven en organisaties aan wie de werkgever in het jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst producten of diensten heeft geleverd en/of aan wie de werkgever in die periode een offerte heeft uitgebracht.”

De relationele databases van sommige grote bedrijven zijn zo groot dat het afdwingen van algemene relatiebedingen betekent dat u in de praktijk met bijna niemand meer zaken mag doen.

Relatieve clausules mogen u er niet van weerhouden om te werken. In dit geval kunt u van uw voormalige werkgever verwachten dat hij de relatielijst verkort tot veel kernrelaties. Als uw werkgever hiertoe niet bereid is, kunt u overwegen om naar de rechter te stappen.

Ongeldig relatiebeding

Nadien kunnen de correct overeengekomen relatiebeding clausules ongeldig worden. Aangenomen mag worden dat ook de regels van concurrentiebedingen van toepassing zijn.

De ongeldigheid van het relatiebeding kan ontstaan ​​doordat het volgens de wet zijn geldigheid verliest, maar het kan ook gebeuren dat het beding geheel of gedeeltelijk wordt afgeschaft door de rechter.

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zijn de relatievoorwaarden van het relatiebeding niet van toepassing, indien de werkgever een schadevergoeding verschuldigd is.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld het beëindigen van de arbeidsovereenkomst als hij zich niet aan de opzegtermijn houdt, of als de werknemer om door de werkgever opgegeven redenen per direct ontslag neemt.

Dit betekent ook dat ontslag, wanneer de werkgever niet schadevergoeding verschuldigd is, het relatiebeding niet ongeldig maakt. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag op staande voet, maar ook als om zakelijke redenen een goed uitgevoerde ontslagprocedure is gestart.

De rechter kan het relatiebeding ook geheel of gedeeltelijk herroepen. Meestal wordt deze clausule slechts gedeeltelijk afgeschaft, bijvoorbeeld omdat de formulering te ruim is of omdat het het handelen van werknemers te lang beperkt.

De rechter mag de voorwaarden van het relatiebeding niet wijzigen, maar is ook verplicht de werkgever te vragen om de werknemer te vergoeden voor het ongemak.

Het relatiebeding kunnen ook 'de lasten voor werknemers aanzienlijk verhogen', bijvoorbeeld doordat werknemers na het wisselen van baan ineens met meer klanten in aanraking komen. In dat geval kan de clausule ook geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd.

Of de relatieclausule ongeldig is of niet, hangt meestal grotendeels af van de omstandigheden van het geval. Bij twijfel kunt u het beste een advocaat raadplegen.

Verval relatiebeding na onjuist handelen werkgever

Indien de beëindiging of niet-voorzetting van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig handelen of nalaten van de werkgever is het per 1 januari 2015 vastgesteld dat: het concurrentiebeding en / of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst komt te vervallen.

Voorbeelden van situaties waarin het handelen of nalaten van de werkgever bij ernstige schendingen van de regelgeving leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zijn onder meer werkgeversdiscriminatie en de arbeidsomstandigheden van waarin de werknemer arbeidsongeschikt (uiteindelijk ontslagen) wordt als gevolg van ernstig inadequate zorg.

Social media en relatiebeding

Met de opkomst van sociale media is het gemakkelijker geworden om het relatiebeding te schenden (of op andere manieren illegaal te handelen). Gebruikelijk was om te bellen of te schrijven over klanten, nu worden ze toegevoegd aan LinkedIn of gerekruteerd via Twitter.

Meestal is het aankondigen van een nieuwe baan op sociale media niet in strijd met de voorwaarden van het relatiebeding, terwijl promotietekst dat wel doet. Specifiek schrijven over relaties zal binnenkort worden geschonden.

Hulp inschakelen voor relatiebeding

Het relatiebeding verbiedt de werknemer voor een bepaalde tijd in dienst te treden bij een van de relaties van de ex werkgever. Het relatiebeding geldt voor elke ex werknemer om na het einde van het contract niet in dienst te gaan bij een concurrent.

Mocht een werknemer wel bij een concurrent aan de slag willen kan die met behulp van een van onze juristen een schriftelijke motivering opstellen. Het is aan te raden goed contact te onderhouden met uw ex werkgever, de band die u als meerderjarige werknemer heeft opgebouwd is zonde om te verpesten tidens het ontslagproces.

Als u het niet eens bent om u aan de voorwaarden van het relatiebeding te houden, dan kunt u dit zeker betwisten. Er vinden bijvoorbeeld vaak discussies plaats over welke relaties onder de relatieve clausules vallen. Daarom moet u als werkgever bij het opstellen van relatievoorwaarden eerst een lijst met relaties opstellen.

Als de werkgever niet over zo'n lijst beschikt, kan de relatiebeding juridisch worden aangevochten. Het is belangrijk dat u zich laat bijstaan ​​door professionele arbeidsrecht advocaten van AdvocaatHulp.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen u helpen zoeken naar de meest geschikte advocaat die u bij zal kunnen staan in het aanvechten van uw relatiebeding.

Er zitten wel altijd een aantal risico s aan de concurrentie of relatiebeding.

Relatiebeding.jpg relatiebedingen

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.