1 filter
Sorteer op: Relevantie

Het sportrecht kan uw carrière beschermen

Sporters komen vaak juridische problemen tegen die echt verschillen van niet-sporters. Zelfs als er geen ander rechtssysteem op hen van toepassing is, hebben ze nog steeds verschillende problemen en belangen.

Sportrecht is een verzamelnaam voor veel rechtsgebieden die een belangrijke rol spelen in de sportwereld. De belangrijkste zijn: arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht (borgstellercontract, portretrecht), verenigingsrecht en vennootschapsrecht. Het contractenrecht en internationaal privaatrecht spelen echter meestal ook een grote rol in het sportrecht.

sportrecht.sportrechten jpg

Wat valt er onder het sportrecht?

Sport is vol energie en veelzijdig. Hetzelfde geldt voor het sportrecht. Als sporter, club, vereniging of sponsor heeft u te maken met verschillende soorten contracten, reglementen en afspraken. En met transfers, disciplinaire maatregelen en arbitrage.

Natuurlijk zijn er verwondingen en gerelateerde verantwoordelijkheden. De vraag die rijst is: is het contract waterdicht? Kan ik bezwaar maken tegen de schorsing? Kunnen ze mijn foto's gewoon gebruiken? Wie is verantwoordelijk voor het letsel? Wie vergoedt het verlies?

Als u deze vragen heeft, kunt u een sportrecht advocaat inhuren die de sportwereld kent en begrijpt. Het is ooit zijn (hoogste) tak van sport geworden door advies en procesvoering te geven op het gebied van sportrecht.

Wie kunnen gebruik maken van het sportrecht?

Het doel van sportrecht is om het de clubs, atleten, verenigingen, spelersmakelaars en sponsors zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De juridische kant van het sportrecht helpt daarbij door de last voor hen wettelijk te verminderen. Of het nu op professioneel of amateurniveau is. Op deze manier kunnen zij zich concentreren op wat ze moeten, namelijk: sport.

Internationaal sportrecht

Topsport komt bijna nooit voor binnen landsgrenzen. Voor atleten, coaches en clubs is dit echt geweldig, want wat is er mooier dan zelfevaluatie doen met de beste atleten en clubs van andere landen internationaal? Maar internationaal sportrecht kan ingewikkeld zijn.

Sportrecht advocaten van AdvocaatHulp is een geschikte plek om problemen op het gebied van internationaal sportrecht op te lossen. Onze kennis en contacten reiken tot ver buiten de landsgrenzen.

Arbeidsrecht in het sportrecht

Soms gelden voor sporters en topsporters verschillende arbeidsrechtelijke stelsels. Voor het betaald voetbal is het zogenaamde ketenplan geschrapt om doorlopende contracten voor bepaalde tijd mogelijk te maken. De scheidsrechter moet (niet altijd vrijwillig) vervroegd met pensioen gaan.

De atleten die naar de Olympische Spelen werden gestuurd, tekenden de zogenaamde hoogste atletenovereenkomst met NOC * NSF. Dit zijn een paar van de strenge eisen binnen het sportrecht.

Sponsoring en de contracten binnen het sportrecht

Sponsorcontracten zijn een belangrijk onderwerp in het sportrecht. Clubs, atleten en sportevenementen zijn doorgaans sterk afhankelijk van sponsorinkomsten. Zo won de Zwitserse tennisster Roger Federer (Roger Federer) in 2017 een prijs van 5,3 miljoen euro en was zijn sponsorbedrag maar liefst tien keer dat bedrag.

Sponsors hebben een bepaalde mate van invloed en exclusiviteit nodig in ruil voor hun economische bijdrage. De sponsor hoopt niet alleen dat atleten sportprestaties leveren, maar ook een voorbeeld stellen.

Zo trokken door de acties van de multinational Tiger Woods buiten de golfbaan verschillende multinationals zich terug uit sponsoring.

Een Israëlisch bedrijf wilde het sponsorcontract met Feyenoord beëindigen vanwege de antisemitische uitspraak van haar achterban, maar de rechter oordeelde dat dit geen reden was om het sponsorcontract op te zeggen.

Verenigingsrecht binnen het sportrecht

Sportverenigingen vallen onder de Verenigingswet van het Burgerlijk Wetboek. Als de club een lid wil verwijderen, moet ze de gepaste procedures volgen en zal de uiteindelijke beslissing worden genomen door de algemene vergadering. Het betreffende personeel kan de beslissing ter toetsing voorleggen aan de burgerlijke rechter.

De algemene vergadering van aandeelhouders is uiteindelijk het hoogste orgaan van de vereniging, maar het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan de raad van bestuur. De raad van bestuur moet naar behoren worden bestuurd en er wordt verwacht dat hij redelijke verwachtingen toont van waarnemend bestuurders.

Spelregels

In de afgelopen jaren zijn de spelregels in verschillende sporten verbeterd. Het gebruik van technische hulpmiddelen wordt steeds belangrijker. Denk aan het "arendsoog" in tennis. In de voetsporen van rugby en hockey treden nu ook Video Assistant Referees (VAR) op in voetbalwedstrijden.

VAR kan ingrijpen bij een "kennelijke fout", en de fout is doorslaggevend bij een doelpunt, een rode kaart of een strafschop. De uiteindelijke beslissing is niet VAR, maar de scheidsrechter.

De introductie van VAR op het WK 2018 in Rusland had ernstige gevolgen. Zo kreeg Frankrijk na de laatste VAR-interventie een boete. VAR zal nog voor veel discussie zorgen. In Nederland werd in 2018 VAR gebruikt in kort geding en de claim van Roda JC in de zaak tegen de KNVB dat VAR onjuist was gebruikt, was zinloos.

Privacy in het sportrecht

Privacy is in de loop van de dag steeds belangrijker geworden en het is alleen maar populairder geworden door de afkondiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als AVG) op 25 mei 2018.

De media hebben de aandacht van de sportwereld getrokken. Als bijvoorbeeld het zogenaamde stimulerende gebruik van fietsen in de media wordt belicht, kan dit de privacy van sporters in gevaar brengen. Negatieve publiciteit door zogenaamde datalekken kan de reputatie van clubs en sporters schaden.

Sportfederaties en -verenigingen moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het lijdt geen twijfel dat de lijst met leden niet openbaar mag worden gemaakt, beveiligingscamera's mogen niet zomaar ophangen, en er wordt gesteld dat het wedstrijdverslag van de atleet alleen online kan worden uitgevoerd als de relevante partijen ermee instemmen of de publicatie in een gerechtvaardigd belang is.

Privacyoverwegingen moeten ook een rol spelen bij de communicatie over zaken als overdrachten en letsel. Dit alles is streng vastgelegd binnen het sportrecht.

Bestuurs­rechtelijkheid binnen het sportrecht.

Bestuurders "doen hun uiterste best voor de club" en denken vaak niet na over de risico's die ze nemen. Niet alleen de penningmeester, maar ook goedwillende managers brengen zichzelf soms in gevaar.

Voor de bestuurders van verenigingen (en stichtingen) zijn de aansprakelijkheidsnormen aangescherpt en in toenemende mate afgestemd op de bestuurders van BV en NV.

Een bekend voorbeeld van amateurvoetbal is dat de vergoedingen die aan spelers worden betaald hoger zijn dan de toegestane belastingvrije vrijwilligersbijdragen, die vanaf 1 januari 2019 1.750 euro per jaar bedragen. Hierdoor moet over het gehele bedrag loonbelasting worden betaald.

Als de club deze belasting niet betaalt, kan de bestuurder uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schuld bij de belastingdienst. Het sportrecht heeft hier erg strenge regels aan verbonden.

Tuchtcommissie

Clubs en atleten zijn onderworpen aan specifieke regels en jurisdicties van het sportrecht voor sportverenigingen. Fietsers die gestraft worden voor dopinggebruik kunnen jarenlang geschorst worden. Als niet aan de licentievoorwaarden wordt voldaan, kan de licentie van de voetbalclub worden ingetrokken.

In dat geval zijn de interne juridische procedures binnen de vakbond open en kan er als laatste redmiddel beroep worden aangetekend bij de burgerlijke rechter. Zo heeft FC Twente in 2016 een degradatie weten te voorkomen na het doorlopen van juridische procedures voor financieel wangedrag.

Nadat de vergunningcommissie en de rechter eerder oordeelden dat degradatie van het toezicht een redelijke sanctie was, oordeelde de beroepscommissie van de KNVB dat de club in het gelijk was.

Wat kunnen sportrecht advocaten voor u doen?

In de sport zijn er juridische kwesties op zeer verschillende gebieden binnen het sportrecht. Onze experts hebben ervaring op verschillende juridische gebieden en kunnen u adviseren op alle gebieden van sportrecht. Al deze experts hebben gemeen: ze zijn allemaal gepassioneerd door de sport.

Onze sportrecht experts kunnen u de volgende hulp bieden:

 • Arbeidsgeschillen,
 • Verkoop,
 • Contractonderhandelingen,
 • Transferovereenkomsten
 • Portretrechten,
 • Statuten,
 • Privacy,
 • Fusies en overnames,
 • Sponsorcontract,
 • Huur,
 • Eigendom,
 • Pachtrechten,
 • Persoonlijk letsel,
 • Gedragscode,
 • Fiscaal recht (buitenlandse belastingverdragen),
 • Opstellen van regelgeving
 • FIFA- en UEFA-procedures.
 • Arbitrage (CAS-procedures),
 • Regelgevende zaken, zoals vervalsing of wedstrijdfixatie,

Sportrecht advocaat inschakelen

Bij AdvocaatHulp vindt u een sportrecht advocaat die ervaring heeft met het sportrecht op een internationaal vlak. Dit betekent dat hij de dynamiek van de sportwereld kent en weet wat hem interesseert. Daarom kan hij uw situatie snel en goed afhandelen.

Onze advocaten adviseren en procederen voor amateursporters en topsporters, coaches, verenigingen en clubs. Daarnaast bedienen wij sportverenigingen, sponsors en andere sportorganisaties op het gebied van sportrecht.

Onze sportrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het sportrecht. Mocht u een geschil hebben in het betaalde voetbal of elke andere sport kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen doormiddel van een e mail, telefoontje of live chat.

sportrecht advies sportrechten.jpg

Snel de juiste hulp nodig?

7 dagen per week, gratis geholpen.